Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання додому: оформити звіт в робочому зошиті

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА №13

для виконання практичної роботи

з дисципліни

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ МАШИН ТА ОБЛАДНАННЯ»

Тема:Вибір, розрахунок та комплектування агрегату та технологічна наладка агрегату для посіву кукурудзи на заданий режим роботи. Підготовка поля до посіву кукурудзи. Розрахунок ширини поворотних суг та ширини загінок. Робота агрегату в загінці. Контроль і оцінка якості роботи.

Мета:Формування практичних навичок комплектування та виконання технологічних регулювань агрегатів для посіву зернових культур, набуття вмінь організації та роботи на агрегатах

Матеріально-технічне оснащення робочого місця:

1. Трактори МТЗ-80/82; ЮМЗ-6;

2. Сівалка СУПН-8;

3. Заводські інструкції по експлуатації;

4. Методичні вказівки;

5. Довідникова література;

6. Набір інструменту.

Зміст та послідовність виконання завдань

1. Виконати розрахунки по комплектуванню агрегатів.

2. Складання агрегатів та їх технологічна наладка.

3. Організація та технологія роботи агрегатів для посіву зернових культур:

- підготовка поля до роботи;

- визначення напряму та способу руху, виду повороту, ширини загінки та поворотних смуг;

- Контроль та перевірка якості роботи.

4. Дати відповіді на контрольні запитання

Завдання додому: оформити звіт в робочому зошиті.

Навчальні посібники:

1. Ружицький М.А., Рябець В.І., Кіяшко В.М., Бурлака В.М., Івашина М.Б. Експлуатація машин і обладнання: Навч. посібн. – К.: Аграрна освіта, 2010.

2. Машиновикористання в землеробстві /В.Ю.Ільченко, Ю.П. Нагірний, П.А.Джолос. – К.: Урожай, 1996.

Викладач – Поліщук Олександр Степанович

Для сівби просапних культур застосовують універсальні пневматичні і спеціальні сівалки. Універсальні пневматичні сівалки СУПН-8, СУПН-8А, СУПН-6А, СУПН-12А, УПС-8 та ін. призначені для пунктирної сівби каліброваного або відсортованого насіння кукурудзи, соняшнику, сої, рицини, сорго та інших просапних культур з одночасним внесенням в рядки окремо від насіння мінеральних добрив. Ці сівалки секційні, аналогічні за будовою і обладнані пневмомеханічними висівними апаратами.Сівалка СУПН-8(рис.1) складається з рами 1, замка автозчіпки СА-1, двох опорно-привідних пневматичних коліс, восьми посівних секцій, чотирьох туковисівних апаратів, вентилятора 7, повітропроводів 6, механізму передач 2, двох маркерів 4 і уніфікованої системи контролю (УСК).

Рис.1 Сівалка СУПН-8.

1 — рама; 2 — механізм передач; 3 — бункер з туковисівним апаратом; 4 — маркер; 5 — замок автозчіпки; 6 — повітропроводи; 7 — вентилятор; 8 — бункер для насіння; 9 — прикочувальне колесо; 10 — шлейф; 11 — загортач; 12 — сошник; 13 — насіннєвисівний апарат.

Рама зварна і утворена двома брусами та кількома поперечинами. У пе­редній центральній частині основного бруса кріпиться замок 5 автозчіпки.

Опорно-привідні колеса з пневматичними шинами. Кожне колесо з меха­нізмом передач 2 за допомогою кронштейна кріпиться до рами 1 і приводить у рух чотири насіннєвих і два туковисівних апарати. Вісь колеса встановлена на підшипники кочення. На сівалці встановлено туковисівні апарати шнеко­вого типу АТП-2. Висівний апарат — це вал, на якому закріплені два пру­жинні шнеки з лівим і правим навиваннями. Шнеки апарата під час роботи подають добрива у дві посівні секції.

Вентилятор 7 відцентрового типу закріплений у центральній частині ра­ми. Ротор вентилятора приводиться в рух від гідравлічного шестеренного мо­тора ГМШ-32 за допомогою клинопасової передачі. Кожух вентилятора має розтруб із штуцерами, до яких під'єднуються повітропроводи. Інші кінці пові­тропроводів з'єднані з кришками висівних апаратів посівних секцій.

Уніфікована система контролю складається з пульта керування, електрон­ного блока, датчиків висіву і рівня посівного матеріалу, з'єднувальних кабе­лів. Блок призначений для оброблення імпульсних сигналів датчиків висіву, формування сигналів вмикання сигналізації пульта і забезпечення датчиків напругою 12 В. Пульт забезпечує появу світлових та звукових сигналів і керуван­ня УСК. Його встановлюють у кабіні трактора. УСК підключають до електро­мережі трактора напругою 12 В. У разі порушення висіву в посівних секціях (1 — 8) на пульті загоряються світлові індикатори і вмикається звукова сигна­лізація. Якщо рівень посівного матеріалу нижчий від допустимого, то загоря­ється лампочка і подається короткий звуковий сигнал.

Кожна посівна секція складається з висівного апарата 13, бункера для насіння 8, полозоподібного сошника 12, прикочу вального колеса 9, загортача 11, шлейфа 10, ланцюгового приводу висівного апарата, механізму регулювання заглиблення сошників.

Висівний пневмомеханічний апарат складається з корпусу 4 (див. рис.2), висівного диска 2 і кришки. В корпусі є забірна камера 5 для насіння, а в кришці — камера розрідження. Висівний диск установлений на валу і при­водиться в обертовий рух за допомогою ланцюгової передачі. На валу, поруч з диском, встановлено ворушилку, яка ворушить насіння в камері і забезпе­чує прилягання висівного диска до кришки. Камера розрідження 1 з'єднана з повітропроводом, обладнаним вентилятором. Висівний диск складається з основи і накладки. Диск має отвори по колу діаметром 120 мм. Його встанов­люють так, щоб до забірної камери він мав менші отвори. Сівалку обладнують чотирма комплектами дисків діаметром отворів 3 і 5,5 мм. Кількість отворів на диску 14 або 22.Рис.2 Висівний апарат СУПН-8:

1-вакуумкамера; 2-диск; 3-ворушилка; 4-корпус; 5-забірна камера; 6-бункер;7-вилка; 8-вакуумпровід; 9,10-штирі вилки;

Робочий процес.Насіння із бункера 5 (див. рис.1) кожної посівної сек­ції по вертикальному каналу потрапляє у забірні камери висівних апаратів. За допомогою вентилятора 7 або газоструминного компресора створюється розрідження (0,0032...0,0045 МПа) у вакуумних камерах. Далі розрідження передається через отвори диска в забірну камеру. Під час руху сівалки від опорно-привідних коліс приводяться в рух диски насіннєвисівних апаратів 13. Насінини присмоктуються до отворів диска і обертаються разом з диском до нижньої порожнини корпусу апарата, в якій немає розрідження. Під дією сил тяжіння насіння відпадає від отворів диска і опускається в порожнину задньої частини полозоподібного комбінованого сошника 12, а потім потрап­ляє на дно борозни. Зайве насіння зчищається штирями вилки з диска у вер­хній частині апарата і спрямовується до забірної камери. Одночасно з висі­ванням насіння туковисівні апарати подають гранульовані мінеральні доб­рива до трубопроводів, по яких вони надходять до лійок і передньої частини сошників 12, а далі — в борозни. Борозни засипаються ґрунтом загортачами 11, рядки ущільнюються прикочувальними колесами 9, а поверхня поля ви­рівнюється шлейфом 10. Глибина загортання насіння 40... 120 мм, а добрив — нижче від насіння на 10...ЗО мм.

Кількість насіння, висіяного на 1м визначається за формулою:

;

де- m-кількість отворів диска;

u- передаточне число приводного механізму;

- буксування опорно-привідних коліс;

D- діаметр опорно-привідного колеса.

Пневматична сівалка СУПН-8А (рис.3) удосконалена. Призначена для посіву кукурудзи, соняшнику, сорго, сої, люпину, кормових бобів, квасолі та інших культур. Особливістю конструкції цієї сівалки є збільшена місткість бункерів 8 для насіння до 260 дм3, установлення тукових кілеподібних 15 і насіннєвих полозоподібних 13 сошників, наявність приводу вентилятора від ВВП трактора, можливість установлення посівних секцій на міжряддя 45, 70 і 90 см. Сівалки комплектують туковими сошниками з вертикальними штангами або з радіальними підвісками. Конструкція секцій (рис. 3.) передбачає встановлення в корпусі висівного апарата пристрою котушкового типу для висіву сої. Сівалку комплектують дисками з кількістю отворів 14,22,34,51,90.

 

Рис.3 Посівна секція СУПН-8А.

І — кронштейн; 2 — шплінт; З — паралелограмна підвіска; 4 — бункер для насіння; 5-пружина; 6 — шкала регулятора; 7 — гвинт регулятора; 8 — прикочувальне колесо; 9- шлейф; 10 — загортач; 11 — сошник; 12-пружина підвіски; 13 — натяжні ролики.

Механізми приводу насіннє- і туковисівних апаратів ланцюгово-зубчастий. Механізм приводу насіннєвисівних апаратів забезпечує передаточні числа від 0,164 до 1,222.

Сівалку СУПН-8А обладнано транспортним пристроєм. На ній також установлюють УСК технологічних параметрів.

 

Рис. 4 Схема сівалки СУПН-8А

1 — опорно-привідне колесо; 2 і 4 — механізми приводу; 3 - рама; 5 — туковий бункер; 6 — туковисівний апарат; 7 — скидач насіння; 8 — бункер для насіння; 9 — шлейф; 10 — прикочувальне колесо; 11 — загортач; 12 — насіннєвисівний апарат ІЗ — насіннєвий сошник; 14 — паралелограмна підвіска; 15 туковий сошник; 16 — тукопровід; 17 — маркер; 18 — вентилятор.

Підготовка до роботи сівалки СУПН-8:

Проконтролювати комплектність і стан сівалки. Звернути увагу на кріплення посівних секцій, туковисівних апаратів, підтягнути болтові з’єднання, усунути можливі перекоси ланцюгів механізму приводу висівних апаратів та натягнути ланцюги. Змастити, якщо потрібно, сівалку відповідно до схеми мащення. Перевірити роботу вентилятора. Ротор вентилятора повинен обертатись з частотою 3500-4000 об/хв.

Регулювання насіннєвисівних апаратів.

Встановити спочатку по шаблону важіль вилки скидача зайвих насінин у нульове положення. Потім залежно від величини та форми насіння встановити важіль вилки на певну поділку шкали

Користуючись схемою механізму привода висівних апаратів і таблицею 3 основних норм висіву насіння просапних культур підібрати зірочки А і Б редуктора та зірочки В і Г відповідно вихідного вала редуктора і трансмісійного вала залежно від необхідної кількості висіяних насінин на один гектар та передбаченої швидкості руху посівного агрегату.

 

Таблиця 1

Встановлення вилки залежно від величини насіння.

Величина та форма насіння Поділка циферблата Відстань, мм, між віссю отворів на диску і штифтом вилки
вищим нижчим
Дрібна фракція кукурудзи 0,5
Плоске насіння кукурудзи 1,5
Некаліброване насіння кукурудзи 2,5
Велике насіння кукурудзи 3,5
Рицина, сорго 4,5
Соняшник 5,5

 

Таблиця 2.

Підбирання зірочок механізму привода сівалки СУПН-8 для висіву основних норм насіння.

 

Норма висіву Передаточне число Кількість зубців зірочок Швидкість, км/год
шт./га На 1м. А Б В Г
ДИСК 14 ОТВОРІВ
3,15 0,366
3,54 0,412
4,29 0,499
4,91 0,572
6,69 0,661
6,27 0,729
4,06 0,472
5,15 0,598
5,87 0,682
7,1 0,825
4,56 0,583
4,99 0,580
6,32 0,735
ДИСК 22 ОТВОРИ
3,83 0,285
4,95 0,366
8,94 0,661
10,1 0,747
12,7 0,946

 

Встановлення туковисівних апаратів на задану норму внесення.

Встановити регулятором висіву орієнтовну норму внесення добрив (таблиця 3).

Таблиця 3.

Норми внесення добрив апаратом АТД-2, кг/га

Поділка шкали регулятора Ширина міжрядь, см

 

Перевірити норму внесення добрив. Встановити сівалку на підставки (опорно-приводні колеса не повинні торкатись поверхні майданчика). Насипати мінеральні добрива в бункери висівних апаратів. Прив’язати до лійок апаратів мішечки і прокрутити опорно-приводні колеса сівалки при міжряддях 70 см – 11 рядків, а при міжряддях 90 см – 8 рядків . Зважити висіяні добрива і результат помножити на 100. Це буде фактичний висів на 1 га. Якщо він не відповідає заданій нормі внесення, то змістити положення важеля регулятора і дослід повторити.

Регулювання посівних секцій.

Перевірити розстановку посівних секцій на рамі машини. Покласти розмічальну дошку (рейку) на майданчику під основний брус рами (середина дошки і рами повинні збігатися). Переміщенням кронштейнів посівних секцій по брусі рами добитись, щоб середина сошників збігалася з мітками на дошці або мітками (лунками) на рамі сівалки.

Регулювання сошників на задану глибину.

Підставити під опорні колеса сівалки і котки посівних секцій підставки, висота яких менша глибини загортання насіння на 20..30 мм (глибина деформації колесами і котками). Переставити пружинні шплінти у відповідні отвори коліс посівних секцій. Нижній отвір куліси відповідає глибині ходу сошника 10мм, а верхній – 120 мм. Перевірити, щоб сошники торкались поверхні майданчика. Для роботи на твердих ґрунтах пружину натискної штанги стиснути, переставляючи стопорні кільця вздовж штанги, а при легких, вологих ґрунтах, навпаки, послабити.


Date: 2015-12-11; view: 261; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию