Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Техніки створення та стратегії управління особистим іміджем

План:

1. Психологічний аспект формування особистого іміджу.

2. Структура особистого іміджу і засоби його аналізу.

3. Фактори сприйняття особистості в суспільній свідомості.

4. Критерії ефективності індивідуального іміджу.

5. Імідж ділової людини у сучасному світі.

6. Індивідуальність аксесуарів та зовнішнього вигляду жінки/чоловіка.

7. Техніки впливу ділової людини.

 

Контрольні запитання:

1. Які основні моделі створення іміджу особистості Вам відомі?

2. Як зовнішній вигляд особи впливає на процес створення особистого іміджу?

3. Поясніть основні елементи «Я-концепції» та як вона впливає на формування іміджу особистості?

4. Які джерела інформації, що формує імідж, Вам відомі?

5. Які компоненти містить структура особистісного іміджу?

6. Назвіть символи, які можна використовувати при побудові власного іміджу.

7. Зазначте особливості ділового іміджу чоловіка.

8. Зазначте особливості ділового іміджу жінки.

9. Назвіть головний аксесуар ділового іміджу чоловіка.

10. Назвіть головний аксесуар ділового іміджу жінки.

Семінарське заняття № 8

Модульна контрольна робота

 

Вимоги до виконання індивідуального завдання:

1. Тема індивідуального завдання відповідає порядковому номеру студента у журналі.

2. Індивідуальне завдання виконується у формі презентації PowerPoint. Обсяг роботи: від 15-25 слайдів. На останньому слайді необхідно зазначити список використаних джерел (не менше 5).

3. В день проведення модульної контрольної роботи староста здає викладачу всі індивідуальні завдання групи на електронному носії.

ТЕМИ:

1. Аксесуари у особистому та діловому іміджі.

2. Аромат у особистому та діловому іміджі.

3. Бренди України: особливості побудови іміджу.

4. Одеський інститут фінансів: іміджевий аспект.

5. Основні символи сучасної української реклами.

6. Вибір кольору одягу у повсякденному житті.

7. Використання соціальних мереж при побудові іміджу.

8. Використання фотографії при побудові іміджу.

9. Методи створення назви фірми: український вимір.10. Механізми побудови іміджу музею (на прикладі будь-якого музею м. Одеса)

11. Механізми побудови іміджу підприємства громадського харчування (на прикладі столової Одеського інституту фінансів).

12. Еволюція поняття «імідж».

13. Застосування інструментарію іміджелогії при створенні позитивного іміджу м. Одеса

14. Імідж бібліотеки: основні механізми удосконалення (на прикладі бібліотеки Одеського інституту фінансів)

15. Імідж лідера: особистий та корпоративний аспекти.

16. Імідж у діяльності сучасного економіста.

17. Співвідношення понять імідж та мода.

18. Посмішка та її значення в різних культурах.

19. Професійні характеристики іміджу економіста.

20. Історія конкурсу краси у Стародавній Греції.

21. Кольори у діловому одязі.

22. Міфологізація у рекламі.

23. Особливості використання технік маніпуляції при створенні негативного іміджу.

24. Оцінка ефективності іміджевого впливу за допомогою опитування суспільної думки.

25. Світові бренди: особливості побудови іміджу.

26. «Мова жестів» Алана Піза.

27. Поліфункціональність іміджу.

28. Поняття «архетип» в контексті іміджелогії

 


Date: 2015-10-18; view: 174; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию