Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Загальні відомості щодо метрологічного контролю

УДК 528.73

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів по курсу “Геодезичне приладознавство” та „Геодезія” для студентів з напрямом підготовки 0709 „Геодезія, картографія і землевпорядкування” спеціальностей 7.070901 “Інженерна геодезія”, 7.070908 „Геоінформаційні системи і технології” і 7.070905 “Землевпорядкування та кадастр”/ Уклад. Ахоніна Л.І., Зубова О.В..- Донецьк: ДонНТУ, 2006.-38 с.

 

 

Розглянуто питання перевірок та досліджень точних оптико-механічних теодолітів з середньо квадратичною похибкою вимірювання горизонтальних кутів 2″ (серія Т2). Наведено порядок виконання перевірок та досліджень, наведено приклади розрахунків шуканих елементів.

 

 

  Укладачі:     Рецензент: Ахоніна Л.І. доц. Зубова О.В. асп.   Креніда Ю.Ф. проф. (ДонНТУ)

ЗМІСТ

 

 

  Зміст
Загальні відомості щодо метрологічного контролю
Перевірки теодоліта серії Т2
2.1 Перевірка працездатності і взаємодії рухомих вузлів теодоліта
2.2 Перевірка циліндричного рівня алідади горизонтального круга
2.3 Перевірка правильності встановлення сітки ниток зорової труби
2.4 Визначення впливу кута колімації на відліки за горизонтальним кругом  
2.5 Перевірка перпендикулярності горизонтальної осі обертання зорової труби і вертикальної осі обертання алідади
2.6 Перевірка оптичного центриру теодоліту
2.7 Визначення місця нуля вертикального круга теодоліту
Дослідження теодоліту
3.1 Визначення середньої квадратичної помилки суміщення штрихів лімба  
3.2 Визначення рену відлікової системи горизонтального круга
3.3   Дослідження ексцентриситету алідади (лімба) горизонтального круга  
  Перелік посилань

 

 


Загальні відомості щодо метрологічного контролю 

Перевірка засобів вимірювань полягає в контролі метрологічної справності засобу вимірювань або визначення конкретних значень його метрологічних характеристик. [4, с. 6]

Окремі операції перевірки здійснюються: зовнішнім оглядом; перевіркою дотримання закладених в приладі геометричних, фізичних або інших умов; визначенням (дослідженням) його характеристик (поелементно або комплексно).

При зовнішньому огляді перевіряють: комплектність постачання, наявність всіх гвинтів як затискних так і навідних, ії плавну роботу, можливість затиску, позначення на шкалах, чіткість ділень відлікових пристроїв, освітленість поля зору, якість покриттів, роботу фокусуючи пристроєв і т.п.

Перевіряють взаємодію рухомих частин і елементів; наявність мертвого ходу, люфтів, жорсткості з'єднань.

Методи і засоби перевірки вимірювальних приладів заданої точності встановлені відповідно інструкціям [1] і [2].

З погляду періодичності метрологічного обслуговування можна виділити декілька рівнів перевірки під час експлуатації:

а) Міжсезонна перевірка, проводиться в профілактичних цілях в міжсезонний період;

б) Поточна періодична перевірка - проводиться перед виїздом на польові роботи. Її результати документально прикладаються до матеріалів польових робіт і здаються у вигляді журналів перевірок;

в) Позачергова перевірка - після тривалого транспортування чи в тяжких умовах в інших, не властивих експлуатації навантажень;

г) Часткова технологічна перевірка - контроль збереження основних геометричних умов проводиться на кожному пункті після переїзду на нього, а також щодня перед початком спостережень. [4, с. 15]

З погляду організації перевірочних робіт рекомендується ряд основних правил, з яких слід виділити: проведення вимірювань за наперед розробленою програмою; уникнення перерв в часі початої серії вимірювань (з метою виключення деяких систематичних похибок); акуратне ведення журналу; написання відліків у вигляді таблиці з чітким порядком запису. [4, с. 26]

 
Date: 2015-10-19; view: 77; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию