Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 3. Н. було засуджено за ч. 1 ст

Н. було засуджено за ч. 1 ст. 305 УК України за контрабанду наркотичних речовин та за ч. 1 ст. 201 за контрабанду комп’ютерних комплектуючих. У січні 2006 року Н. був затриманий на кордоні з Росією при спробі переткнути кордон поза митним контролем. При обшуку у Н. була знайдена велика кількість комп’ютерних комплектуючих та наркотична речовина у пачці з сигаретами. Як було встановлено пізніше, наркотична речовина була підкладена Н. його товаришем з метою переправити її через кордон. Чи є правильною кваліфікація дій Н.?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Нормативно-правові акти:

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

1. Кримінальний кодекс України. Офіційне видання // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws

3. Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : // www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.Сgi.

4. Мінімальні стандартні правила ООН щодо відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх від 29 листопада 1985 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : //www.zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_9.

5. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

6. Про державний кордон України: ЗаконУкраїни від 4 листопада 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

7. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

8. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду №12 від 23.12.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/firstview/index. html9. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України №1 від 26.04.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ firstview/index.html

10. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/firstview/index. html

11. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 04.06.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws

12. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 3.06.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/firstview/index.html

13. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України N2 від 15.05.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

14. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду № 12 від 23 грудня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ firstview/index.html

15. Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws

16. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws

17. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду № 7 від 24 жовтня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua /clients /vs.nsf

18. Про амністію: Закон України від 19.04.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?god=2007&st=1662

19. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 1.10.1996р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kvs.gov.ua/punish/ control/uk/publish/article;jsessionid

20. Перелік захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затверджений наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України № 3/6 від 18.01.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua/punish/control/uk/publish/article; jsessionid

21. Положення про порядок здійснення помилування: Указ Президента України від 16.09.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws22. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким: Постанова Пленуму Верховного Суду № 2 від 26 квітня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

23. Про практику застосування судами України законодавства про погашення та зняття судимості: Постанова Пленуму Верховного Суду № 16 від 26.12.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

24. Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі від 14 грудня 1990 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : // www.zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

25. Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р. : Закон України від 5 березня 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - №29. - Ст. 395.

26. Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні : Указ Президента України від 24 травня 2011 р. № 597 // Офіційний вісник Президента України. - 2011 - № 16. - Ст. 748.

27. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 16.04.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua /clients/vs.nsf

28. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від № 2. 15.05.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

29. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

30. Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2. від 7 лютого 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

31. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи : Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 30.05.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

32. Про судову практику в справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.11.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/

33. Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 3.06.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

34. Про Практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf.

35. Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 2003 року у справі за конституційним зверненням громадянина Гулеватого Олександра Івановича про офіційне тлумачення частини другої статті 164 Кримінального кодексу України 1960 р. (про службових осіб підприємств, установ та організацій). Справа N 1-24/2003 від 30.10.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws

36. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 122 Конституції України, частини третьої статті 2 Закону України "Про прокуратуру" Справа N 1-25/2008 від 2 квітня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws

37. Рішення Конституцйного Суду України від 2 листопада 2004 року у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/component/ lica/?view =dir&type=0&base=1&menu=589059&id=90458

38. Рішення Конституційного Суду у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів №1рп/99 від 9 лютого 1999р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid= 1077.5.0

Базова література:

1. Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и И.М.Тяжковой. – М., 2004.

2. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. / Под ред. профессо­ра И.Я. Казаченко, профессора З.А. Незнамова, доцента Г.П. Новоселова. - М.: ИНФРА . М - НОРМА, 1998. – 768 с.

3. Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. Учебник / Под общ. ред.
профессора Л. Д. Гаухмана, профессора Л. М. Колодкина, профессора Максимова. - М.: Юриспруденция, 1999, - 784 с.

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / За ред. Проф. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер – Право, 2001. – 416 с.

5. Уголовное право России: Учеб. в 2-х томах / Под. ред. Игнатова А.Н., Красикова Ю.А. - М.: Норма-Инфра-М, 1998. -Т.1. Общая часть. - 639с.; Т.2 Особенная часть. - 639с. - К-2.

6. Уголовное право России. Часть Общая / под ред. Л.Л.Кругликова. – М.: БЕК,1999.

7. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть – М.: ИМПЭ,2001. – 576 с.

8. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть/ Под ред. И.Д. Козожила.- М.: Омега-Л., 2003.

9. Кримінальне право України. Особлива частина. Л.П. Брич, О.К. Марін, В.О. Навроцький.- Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008.

Додаткова література.

1.Абакіна-Пілявська Л.М. Інститут причетності до злочину в кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Л.М. Абакіна-Пілявська . - Одеса, 2014. - 20 с.

2.Абземилова З.Р. О применении исправительных работ в отношении несовершеннолетних // Российская юстиция. – 2008. – №3. – С.40 – 43.

3.Абраменко В.Б. Анализ уголовно-правовых норм о конфискации имущества в сфере отечественного и международного законодательства // Российский следователь. – 2008. – №19. – С.14 – 18.

4.Азаров Д.С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально-правове дослідження) : монографія. – К.: Атіка, 2007. – 304 с.

5.Албул С.В. Віктимологічні аспекти корисливо-насильницьких злочинів відносно мігрантів в Україні: Монографія. – О.: Видавець Букаєв В.В., 2009. – 141 с.

6.Албул С.В. Корисливо-насильницькі злочини відносно іноземців в Україні: кримінологічний аналіз: Монографія. – О.: Видавець Букаєв В.В., 2009. – 144 с.

7.Алфьоров С.М. Дискусійні положення щодо суб’єкта злочину за чинним кримінальним законодавством// Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2010.- №1. – С. 139-143.

8.Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений / И. Анденес.-– М.: Прогрес, 1979.-262 с.

9.Андрушко П.П. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика: Навчальний посібник / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська. – Київ, 2006.-342 с.

10. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика : [монографія]. – К. : КНТ, 2007. – 328 с.

11. Андрушко П.П. Об'єкт кримінально – правової охорони, об'єкт злочину, об'єкт злочинного посягання та об'єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат. - 2011.- № 12 – с. 3-10.

12. Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою: Монографія. – Львів: ПАІС, 2008 . – 216 с.

13. Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності: навч. посібник /Н.О. Антонюк.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.-514 с.

14. Антипов В.В., Антипов В.І. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання. – К., 2004.-208 с.

15. Арзамасцев М. Вопросы назначения судами уголовного наказания в виде ограничения свободы // Уголовное право. - 2012. - N 3. - С.4-7.

16. Арзамасцев М. Индивидуализация наказания в виде исправительных работ // Уголовное право. - 2012. - N 6. - С.10-15.

17. Артеменко Н. Технологии назначения уголовного наказания: теоретические и правоприменительные проблемы // Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 4 – 8.

18. Артеменко Н. Ограничение свободы: законодательный потенциал и возможности применения // Уголовное право. - 2011. - N 4. - С.4-8.

19. Арутюнов А.А. Институт соучастия в совершении преступления. – М.: Статут, 2013. - 408 с.

20. Ахтирська Н.М., Антощук В.В. Злочини у сфері комп’ютерних технологій та судова практика розгляду справ цієї категорії // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 2. – С. 43-48.

21. Бабаніна В.В. Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці : дис. … канд. юрид. наук. – К., 2010.-237 с.

22. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. – Одесса: ОА БАХВА, 1996.-192 с.

23. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание по советскому уголовному праву / Л.В. Багрий-Шахматов.- Минск: Вышэйш. шк., 1976. - 384 c.

 

24. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. – Х., 2000.- 128 с.

25. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – К., 1980.-216 с.

26. Базов В.П. Воєнні злочини: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер,2008. – 336 с.

27. Базов В.П. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз складу злочину) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2009. – 21 с.

28. Байбарин А. А. Уголовно –правовая дифференциация возраста: [монография]. – М.: Высшая школа, 2009. – 252 с.

29. Бакай М. Кримінально-правова характеристика зловживання впливом як виду злочину за міжнародними антикорупційними нормативно-правовими актами // Право України: Юрид. журн. – 2011. - № 8. – С. 351-359..

30. Балобанова Д.О. Теорія криміналізації: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2007. – 17 с.

31. Балобанова Д.О. Використання дефініцій у кримінальному законі // Актуальні проблеми держави і права / Зб. наук. пр. – О.: Юрид. літ-ра, 2007. – Вип.32. – с.146-149.

32. Балобанова Д.О. Проблеми використання оціночних категорій у Кримінальному кодексі України // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. ст. – Б-ка журналу «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2008. – с.185-190.

33. Балобанова Д.О. Історичний процес формування суспільної небезпечності діяння як підстави криміналізації // Актуальні проблеми держави і права / Зб. наук. пр. – О.: Юрид. літ-ра, 2010. – Вип.54. – с.93-98.

34. Балобанова Д. О. Щодо розуміння принципу гуманізму в кримінально-правовій політиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія «Право». – Х., 2012. – с.293-295.

35. Балобанова Д.О. Формирование института уголовных проступков // Юридичний вісник України. - №33 (18-24 серпня). - 2012. - с.5.

36. Балобанова Д.О. Вплив філософії позитивізму на розвиток науки кримінального права // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». №19. Т.4. – Ужгород, 2012. – с.14-17.

37. Басай В. Щодо питання про „обмежену осудність” // Право України. – 2011. - №3. – С. 357-359.

38. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Х., 1991.-360 с.

39. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія. – К., 2004.-296 с.

40. Бахуринська О. Розмежування складів порушень вимог законодавства про охорону праці та інших злочинів проти безпеки виробництва // Вісник прокуратури. – 2006. – № 7. – С. 66–73.

41. Беніцький А. С. Причетність до злочину: проблеми кримінальної відповідальності: монографія / Беніцький А.С. ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка.-Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2014. – 552 с.

42. Березовська Н.Л. Покарання неповнолітніх і виправно-трудовий вплив: монографія / Н.Л. Березовська. – О.: Фенікс, 2011. – 250 с.

43. Березовська Н.Л. Зміни розділу.ІІ Кримінального кодексу України у зв’язку із введенням кримінального проступку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. Зб. наук. пр. Вип. 4. – О.: Фенікс, 2011. – С. 148-151.

44. Березовська Н.Л. Перспективи законодавчого введення обмеження волі неповнолітніх // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. Зб. наук. пр. Вип. 1. – О.: Фенікс, 2011. – С. 31-34.

45. Березовська Н.Л., Березовський А.А. Поняття системи покарань // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція: зб. наук. пр. - Вип. 3. – О.: Фенікс, 2012. – C. 107-109.

46. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення : [монографія] / П.С. Берзін. – К.: Дакор, 2009. – 736 с.

47. Білоконь М. Законодавче визначення віку кримінальної відповідальності неповнолітніх: вплив на запобіжну діяльність в окремих країнах ЄС // Вісник прокуратури. - 2013. - № 1. - С. 119-126.

48. Богатирьов І.Г. Кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – К., 2006. – 32 с.

49. Бодаєвський В.П. Кримінальна відповідальність військовослужбовців за корисливі посягання на військове майно (ст. 410 КК України): монографія / В.П. Бодаєвський, С.Ф. Денисов. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 293 с.

50. Бодаевский В.П. «Военное положение», «боевая обстановка» и «время пребывания на военной службе», как особые обстоятельства действия уголовного закона касательно военных преступлений во времени // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2012. – Т. 25 (64). - № 2. – С. 180-186.

51. Боднарук О.М. Необхідна оборона при посяганні на власність : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2012. – 20 с.

52. Бойко А. И.. Преступное бездействие. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. — 320 с.

53. Бойцов А.И. Преступления против собственности.- СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.-775 с.

54. Бойцов А.И. Выдача преступников. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. — 795 с.

55. Бокоч І. М. До проблеми визначення видового об’єкта злочинів проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 307-310.

56. Бондаренко Н.О. Застосування кримінальних законів у межах морських просторів // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць. - О.: Юрид. література, 2001. – Вип. 11. ─ C.463-465.

57. Бондаренко Н.А. Международные и уголовно-правовые нормы о действии закона в пространстве // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2003. – Вип.18 ─ С. 780-785.

58. Бондаренко Н.А. Уголовно-правовое значение совершениея преступления группой лиц // Информационное обеспечение противодействия организоваанной преступности: Сб. науч. статей / под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - 2003. ─ C.125-127.

59. Бондаренко Н.А. Уголовно-правовые аспекты участия организатора в экономических преступлениях //Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. - О.: Юрид. література, 2005. - Вип. 26. ─ С. 59-62.

60. Борисов В.І. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної та радіаційної безпеки. – Х., 2006. – 224 с.

61. Борисов В.І. Склад злочину як правова модель // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. - № 1 (14). – с. 254-256.

62. Бородин С.В. Преступления против жизни. – М.: Юристъ, 1999. – 356 с.

63. Бояров С.А. Проблемы определения начала жизни человека в уголовном праве // Российская юстиция. – 2005. – № 3.-С. 58-59.

64. Брайловська А.І. Кримінально-правова кваліфікація неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2012. — 21 с.

65. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. – изд. «Юридическая литература».- М., 1963.- 275 с.

66. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – изд. «Юридическая литература».- М., 1967.- 240 с.

67. Брич Л.П. Значення ознак суб’єктивної сторони у розмежуванні суміжних складів злочинів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012 – № 3. – С. 233-252.

68. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: Монографія. - К. : Атіка, 2004. - 240 с.

69. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння: Монографія. – К.:, Атіка, 2005.-160 с.

70. Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання: Монографія.- Львів: ПАІС, 2006.-200 с.

71. Бурдін В.М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження): монографія. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2010. – 780 с.

72. Бурдін В.М. Стадії вчинення злочину (кримінально-правове дослідження): монографія / В.М. Бурдін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.-304 с.

73. Бурдін В.М., Мартинишин Г.Р. Призначення покарання за сукупністю вироків (кримінально-правове дослідження): / В.М. Бурдін, Г.Р. Мартишин.-Львів: Ліга-Прес, 2014.-216 с.

74. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. - Киев: Политиздат Украины, 1985. – 120 с..

75. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. – Киев: Вища школа, 1986. – 208 с.

76. Бутузов В.М. Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системно-структурний аналіз): монографія. – К.: КИТ, 2010. – 408 с.

77. Василаш В. М. Підстави призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, та деякі проблеми встановлення їх у судовій практиці // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3 (27). – С. 250 – 257.

78. Введение в украинское право / под общ. ред. С.В. Кивалова, Ю.Н. Оборотова ; ОНЮА . ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ О. : Юрид. л-ра, 2009 . ─ 768 с.

79. Вереша Р. В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України.-Вступне слово: доктор юридичних наук, професор М.І. Мельник. – К.: Атіка, 2005.-224 с.

80. Вечерова Е.Н. Некарательное уголовно-правовое воздействие на несовершеннолетних: аналитический дискурс: монография. - Николаев: Илион, 2012. - 324 с

81. Вечерова Є.М. Національне кримінальне право та міжнародне публічне право: критичний погляд на їх співвідношення в умовах глобалізації [текст] / Є.М. Вечерова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. - № 21 (Частина І). – С. 22-25.

82. Вечерова Є.М. Превентивний потенціал кримінального закону з позицій забезпечення інтересів потерпілого від злочину [текст] / Є.М. Вечерова // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1. /відп. ред. В.М. Дрьомін.- Одеса: Юридична література, 2014. – С. 531-533.

83. Винокуров В. Н. Объект преступления: история развития и понимания: Монография. – Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2009. – 140 с.

84. Владимиров В.А. Квалификация хищений личного имущества. – М, изд. Юрид. лит.-1974.-208 с.

85. Водько М.П. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності: монографія. – О.: Юридична література, 2010. – 192 с.

86. Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование. - Науч. ред.: Лысов М. Д. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. - 152 c.

87. Волощук А. М. Діяльність органів публічної адміністрації щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : питання теорії та практики : [ монографія ]. – О. : ОДУВС, 2011. – 428 с.

88. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення у вину: Монографія. – К.: Вид-во Нац. акад. внутр. справ Ук­раїни, 1997.-184 с.

89. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні: проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства. - К., 2002. - 633 с.

90. Галактионов Е.А. Формы и виды соучастия: теоретико-правовые аспекты // Российский следователь. - 2002. - № 8. - С. 32-34.

91. Галиакбаров Р.Р. Пределы ответственности за соучастие нуждаются в расширении // Российская юстиция. - 2003. - № 3. - С. 21-27.

92. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. - Краснодар: 2000. – 115 с.

93. Гальцова В.В. Щодо соціальної зумовленості кримінально-правової охорони усиновлення (удочеріння) // Проблеми законності. – Х., 2008. – Вип. 97. – С. 136 – 143.

94. Гарбовський Л.А. Конфіскація майна у кримінальному судочинстві України : сучасний стан та проблеми вдосконалення законодавства. – Ірпінь, 2010. – 176 с.

95. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР».- 2001.- 316 с.

96. Генрих Н.В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования : автореф. дис. на соиск. учен. степени докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Н.В. Генрих. – Рязань, 2011. – 62 с.

97. Герасимчук Л. Деякі аспекти застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх // Юридична Україна . - 2011 . - № 10. - С. 77-82.

98. Гладких В.И. Воронин В.Б. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверением: уголовно-правововые и криминологические аспекты: Монография. – М.: Международный юридический институт. – 2012. – 164 с.

99. Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений).- Изд-во Ленинградского ун-та.- 1979.- 127 с.

100. Гнатовський М. Злочини проти людяності у сучасному міжнародному кримінальному праві // Український щорічник міжнародного права. – 2010. – С. 171-213.

101. Гнєтнєв М.К. Кримінальна відповідальність за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.08. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 20 с.

102. Голик Ю.В. Философия уголовного права: современная постановка проблемы. – СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. - 346 с.

103. Головко І.А. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2010. – 20 с.

104. Голіна В.В. Судимість. – Харків: «Харків юридичний», 2006. – 384 с.

105. Горбачова І.М. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2008. – 20 с.

106. Горбачова І.М. «Домашній арешт» як альтернатива покарань, пов’язаних з позбавленням волі особи // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юр. літ-ра, 2010. – Вип. 54. – С. 179-184.

107. Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм. Учебное пособие 2-е изд., испр. и доп. – Изд-во Краснояр. гос. ун-та.- Красноярск.-1998.-106 с.

108. Горох О.П. Про систему покарань та її підсистеми // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – №4. – С. 206 – 212.

109. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності : [монографія] / Наук. ред. А.А. Музика. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007.-235 с.

110. Готтфредсон Майкл, Герші Тревіс. Загальна теорія злочину / Пер. з англ. Н.Бордукової. – Харьков, 2000.-384 с.

111. Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм: проблемы и пути их решения: монография. – М.: Проспект, 2013. – 373 с.

112. Грищук В.К., Ортинський В.Л. До питання про поняття об’єкта злочину в сучасній науці кримінального права / Грищук В.К. Вибрані наукові праці. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 624–629.

113. Грицай О.В. Актуальные проблемы применения штрафа как меры имущественного взыскания, установленного приговором суда // Российская юстиция. – 2008. – №10. – С. 66 – 72.

114. Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності // Адвокат. – 2008. – № 3. – С. 22-25.

115. Гуртовенко О.Л. Психічне насильство у кримінальному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2008. – 17 с.

116. Гуртовенко О.Л. Значення для кримінального права України рішень Європейського суду України стосовно образи // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2009. – Вип. 47. – С. 58-62.

117. Гуртовенко О.Л. Ціннісне та структурне співвідношення основного та додаткового об’єктів злочину на прикладі життя людини // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2010. – Вип. 57. – С. 131-134.

118. Гуртовенко О.Л. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі у зв’язку із підвищенням розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2011. – Вип. 60. – С. 106-112.

119. Гуртовенко О.Л. Щодо запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2011. – Вип. 59. – С. 112-121.

120. Гусак О.А. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства : 12.00.08 : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гусак Оксана Анатоліївна.- НУ «ОЮА».- Одеса, 2014. 20 с.

121. Гуторова Н.О., Шаповалова О.А. Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми і перспективи // Право України. – 2010. – № 9. – С. 56 – 65.

122. Гуцуляк М.Я. Деякі аспекти виникнення та розвитку покарання у виді громадських робіт // Науковий вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. – 2008. – №1. – С. 225 – 232.

123. Давлатов Ш.Б. Принципи призначення покарання // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. — 2011. — № 2. - С. 120-127.

124. Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. – М., 1977.- 144 с.

125. Дагель П.С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от преступления. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1974. - С. 16-37.

126. Данильченко І.Р. Запобігання насильству в сім'ї // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - №2. ─ С.27-37.

127. Денисова Т.А. Покарання : кримінально-правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аналіз. – Запоріжжя, 2007. – 287 с.

128. Денисова Т.А. Кримінальне покарання та реалізація його функцій: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Запоріжжя, 2011. – 38 с.

129. Дзюба Є.П. Предмет злочину як ознака складу злочину:методологічні аспекти дослідження // Вісник Академії Адвокатури України. - 2009 - № 1 (14). – С. 273-274.

130. Дмитрук М.М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – О., 2012. – 20 с.

131. Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: монографія / Дмитрук М.М.. – Одеса: Юридична література, 2014.-224 с.

132. Драгоненко А.О. Співучасть у вчинені вбивства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Харків, 2011.-20 с.

133. Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки виробництва // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - № 3, 2011. – С. 174 – 184.

134. Дудоров О. Незаконне збагачення : сумнівна новела антикорупційного законодавства України // Вісник Національної академії прокуратури України : Проблеми сьогодення: теорія, практика, життя академії. - 2011. - № 3. - С. 28-34.

135. Дячук С.І. Повторність злочинів (питання кримінально-правової кваліфікації за сукупністю злочинів) // Юридична наука. – 2012. – № 6. – С. 77-84.

136. Евграфов О.А. Совершенствование системы уголовных наказаний как одна из гарантий защиты прав человека // Право и государство : теория и практика. - 2008. - N 5. - С. 30-31.

137. Егоров В.С. Вопросы правового регулирования мер уголовного принуждения / В.С. Егоров. - М. : Издательство НПО «МОДЭК», 2006. - 312 с.

138. Ємєльянов В.П. Визначення об’єкта злочину у кримінально-правовій науці: дискусійні питання // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2.– С. 125–135.

139. Жариков Ю.С. Противодействие незаконному обороту наркотиков и наркотизму: проблемы правового регулирования: монография. - М. : СГУ, 2008.-349 с.

140. Журова І. І. Правове регулювання звільнення від відбування покарання // Право і сусп-во. — 2012. — № 4. - С. 175-179.

141. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. - М. : НОРМА, 2002. -176 с.

142. Задоя К.П. Зміст ознаки «тяжкі наслідки» у межах юридичного складу злочину, передбаченого частиною третьою ст. 365 КК, та деякі особливості її конкретизації // Правова система України в світлі європейського вибору : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (м. Київ, 13 червня 2008 р.). – К. : Юридична думка, 2008. – С. 386-390.

143. Задоя К.П. Особливості взаємодії норм-приписів розділу ХVІІ Особливої частини Кримінального кодексу України з нормами дефініціями // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №4.

144. Задоя К.П. Концептуальні проблеми запровадження інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб / К.П. Задоя //Адвокат. – 2013. - №5. – С.34-40.

145. Зеленов Г.М. Злочини, які порушують установлений порядок виникнення та виконання майнових зобов'язань (кримінально-правова характеристика) : дис. ... канд. юрид. наук. – Луганськ, 2009. – 227 с.

146. Зелинский А.Ф. Квалификация повторных преступлений. – Министерство внутренних дел СССР. - Следственное управление. Высшая следственная школа. –Волгоград : НИиРИО,1976. - 55 с.

147. Зінченко І.О. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина /Аналіз законодавства і судової практики / Монографія. – Х., 2007.-256 с.

148. Зінченко І.О., Тютюгін В.І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання: монографія / за заг. ред. проф. Тютюгіна В.І. – Х.: «ФІНН», 2008. – 336 с.

149. Зінченко І.О. Тютюгін В.І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія. – Х. : ФІНН, 2010. – 256 с.

150. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) : навч. посіб. / за ред. М.І. Панова. – Х. : Право, 2011. – 184 с.

151. Зражевський О.В. Кримінально-правова характеристика порушення законодавства про захист рослин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К, 2010. - 20 с.

152. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль. Теория и практика. – М.: Норма, 2002. – 304 с.

153. Игнатенко М.П. Возможность проявления частного интереса в уголовно-правовых санкциях преступлений с двойной формой вины // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренко. – 2010. – №6. – С.278-283.

154. Игнатенко М.П. Момент возникновения уголовной ответственности и принцип презумпции невиновности // Вісник Луганського державного ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. – 2011. - №5. – С.117-126.

155. Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция норм уголовного права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 : Москва, 1999. - 333 c.

156. Искендеров Ф.Ш. Индивидуализация наказания по уголовному законодательству Турции //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О., 2010. - Вип.55 . ─ С. 182-184.

157. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толклвания: теория и практика: Учебное пособие / Н.Г. Кадников. - М. :
Норма,2003. - 144.

158. Калмиков Д. Звільнення від кримінальної відповідальності за експлуатацію дітей // Публічне право. — 2012. — № 4. - С. 121-128.

159. Кальман О. Злочини проти правосуддя як фактор дестабілізації суспільних відносин // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. – № 4. – С. 20-24.

160. Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил при відсутності умов підлеглості. Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 380 с.

161. Карпенко М. І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Запоріжжя, 2010. – 16 с.

162. Карпец И.И. Преступления международного характера. - М.: Юрид. лит., 1979.- 264 с.

163. Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. - М.: Юрид. лит., 1974.-232 с.

164. Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве и судейское усмотрение. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 344 с.

165. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. – М., 1974.-232 с.

166. Киселева М. Назначение наказания в виде ограничения свободы // Уголовное право. - 2013. - N 1. - С.31-32.

167. Ковалев М.И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалификации. – Свердловск: Свердловский юридический институт, Уральский государственный университет им. А. М. Горького А.М. Горького, 1977. - 80 с.

168. Коваленко О. Повторність злочинів: особливості регламентації за кримінальним правом України та окремих зарубіжних держав // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 84. – С. 84-87.

169. Ковальчук В.П. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації // Митна справа. — 2012. — № 2; Ч. 2; Кн. 1. - С. 198-207.

170. Ковтун Н. До питання про поняття додаткових покарань // Вісник прокуратури. – 2008. – №11. – С.51 – 57.

171. Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культурно-антропологічний вимір / монографія / Олександр Васильович Козаченко.-Миколаїв: Іліон, 2011.- 504 с.

172. Козлов А.П. Соучастие. Традиции и реальность. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. - 362 с.

173. Козлов А. Учение о стадиях преступления. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 353 с.

174. Козлов А.П. Понятие преступления. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс». 2004. - 819 c.

175. Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступления. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2011. – 915 с.

176. Колодін Д.О. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію підсумків голосування на виборах та референдумі: монографія
/ Д. О. Колодін. – Одеса: Юридична література, 2014. – 200 с.

177. Коломієць Ю.Ю. Невідворотність кримінальної відповідальності: правова природа та зміст: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2005. – 17 с.

178. Коломієць Ю.Ю. Особистість державного злочинця // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Б-ка журн. „Юридичний вістник”. – О: Фенікс, 2007. – С. 187-192.

179. Коломієць Ю.Ю. Можливість добровільної відмови при незакінченому злочині // Актуальні проблеми держави та права. – О.: „Юрид. література”, 2008.– Вип. 44. – С. 283–289.

180. Коломієць Ю.Ю. Вплив марксистсько-ленінської ідеології на поняття, сутність та зміст кримінальної політики // Актуальні проблеми держави та права. – О.: „Юрид. література”, 2009.– Вип. 47. – С. 139–144.

181. Коломиец Ю.Ю. Наказание в круговороте форм правления // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – О.: „Юрид. література”, 2010.– Вип. 54. – С. 145-152.

182. Копилян В.А. Кримінальна караність за жорстоке поводження з тваринами // Науковий вісник. - №3. – 2009. – с.1-7.

183. Копотун І.М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2008. – 20 с.

184. Коржанський М.Й. Уголовний Закон України (наукова модель): Монографія. – Д.: Юрид. акад. м-ва внутр. справ, 2004. – 200 с.

185. Корнякова Т. Об'єкт посягання і система злочинів у сфері навколишнього природного середовища // Право України. - 2009 . - № 2. - С. 121-133.

186. Корнякова Т.В. Характеристика злочинів проти довкілля // Проблеми законності. - 2009 . - Вип. 104. - С. 166-176.

187. Костенко О. Поняття об’єкта злочину: дискусію варто продовжити // Право України. – 2008. – № 4. – С. 101–105.

188. Кравець Л.К. Актуальні проблеми визначення суб'єкта складу злочину, передбаченого ст.223 КК // Наше право. - 2011. - №1.- ч.2. - С.169-174.

189. Кравцова К.М. Кримінальна відповідальність за порушення обігу пестицідів в Україні // Наше право. - 2011 . - № 4,ч.1. - С. 77-82.

190. Кривоченко Л.М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 120 с.

191. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав / за заг. ред. В.П. Тихого. – Х. : изд-во Кроссроуд, 2008. – 344 с.

192. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

193. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

194. Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: колект. монографія / за заг. ред. В. О. Тулякова. – Одеса: Юридична література, 2012. – 424 с.

195. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.- «Юридическая литература», 1972.- 352 с.

196. Кузембаєв О.С. Конституція України і джерела кримінального права України // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2011. – Вип. 60. – С. 51-57.

197. Кузнецов В.В. Значення постанов Пленуму Верховного Суду України для судово-слідчої практики: проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2004. – № 4 (18). – с. 301-305.

198. Кузнецов В.В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі: Монографія / Кузненов В.В.. – К.: ТОВ НВТ «Інтерсервіс», 2012. – 908 с.

199. Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по советскому уголовному праву. - Изд. МГУ, 1958.- 203 с.

200. Куц В. Поняття корупційних злочинів та їх види // Вісник Національної академії прокуратури України : Проблеми сьогодення: теорія, практика, життя академії. - 2012. - № 4. - С. 32-36

201. Лановенко К. Суб'єктивний момент при застосуванні оціночних понять у кримінальному законодавстві // Підприємництво, господарство і право. – № 9. – 2010. – С. 152 – 155.

202. Лафитский В. И. Уголовная ответственность юридических лиц в отечественном законодательстве: к истории вопроса "pro et contra"/ В.И. Лафитский // Журнал российского права. - 2014. - № 2. - С. 5-13.

203. Лащук Є.В., Музика А.А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: [монографія]. – К.: Видавець Паливода А.В., 2011. – 192 с.

204. Лемешко О.М. Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину. – Х.: ФІНН, 2003. – 160 с.

205. Лемішко Ю.Ю. Повторність і рецидив як обставини, які обтяжують покарання // Проблеми законності. – 2011. – Вип. 116. – С. 176-183.

206. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. - 2-е изд., перераб. и доп / Т.А. Лесниевски-Костарева. - М. : Издательство НОРМА, 2000. - 400 с.

207. Литвинов С. Обмеження волі як вид кримінального покарання // Вісник прокуратури. – 2008. – №3. – С. 27 – 31.

208. Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз): автореф. дис. … канд. юрид. наук. — К., 2008. — 20 с.

209. Литвин О. Кримінально-правова охорона екологічної безпеки // Юридичний журнал. - 2010 . - № 3. - С. 23-35.

210. Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (Розділ V Особливої частини КК України): Монографія. – К.: Видавничо – поліграфічний центр «Київський університет», 2006.-573 с.

211. Локтіонова В.В. Закон України про кримінальну відповідальність : навчальний посібник. – Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2011. – 356 с.

212. Локтіонова В.І. Суспільно небезпечні наслідки у злочинах проти довкілля : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харків, 2013. - 20 с.

213. Ломако В. Деякі актуальні питання покарання за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом // Юридична Україна. - 2010. - № 10. - С. 101-107.

214. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 528 с.

215. Лукашов А. Лишение специального права как вид наказания // Уголовное право. - 2009. - N 3. - С.31-35.

216. Лядов Э.В. О некоторых проблемных аспектах назначения штрафа как вида уголовного наказания // "Черные дыры" в рос. законодательстве. - 2007. - N 4. - С.224-226.

217. Макаренко А.С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні: монографія / А. С. Макаренко. – Одеса: Юридична література, 2013. – 264 с.

218. Макаренко О. Латентность екологічних злочинів як загроза інституту екологічної відповідальності за порушення законодавства про використання надр // Юридичний вісник . - 2009 . - № 2. - С. 31-35.

219. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. - СПб. : «Юридический центр Пресс», 2000. - 315 с.

220. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности / В.В. Мальцев. - СПб. : «Юридический центр Пресс», 2004. - 694 с.

221. Мальцев В.В. Предмет и метод уголовного права // Правоведение.-2004.-№4.-С.68-81.

222. Мальцев В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // Уголовное право. – 2006. – № 1. – С. 45-49.

223. Мальцев В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим // Уголовное право. – 2007. – № 6. – С. 126-129.

224. Мальцев В. Цели уголовного наказания // Уголовное право. - 2010. - N 6. - С.35-40.

225. Маляренко В.Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України [Текст] / В. Т. Маляренко. - К. : Фонд «Правова ініціатива», 2003. - 156 с.

226. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К.- Видавництво: «Атіка», 2003.- 224 с.

227. Матвійчук В.К., Голуб С.А. Незаконне полювання: відповідальність, протокольна форма провадження, розслідування і запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2006. – 304 с.

228. Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2007.-272 с.

229. Матвійчук В.К. Порівняльно-правове дослідження способів, місця і часу вчинення деяких злочинів проти довкілля за Кримінальним кодексом України 1960 та 2001 рр. // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2012 . - № 10. - С. 77-82.

230. Матвійчук В.К. Порівняльно-правове дослідження деяких наслідків вчинення злочинів проти довкілля за КК України 1960 та 2001 рр. // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2013 . - № 4. - С. 96-103.

231. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії). – К.: Юридична думка, 2004.- 400 с.

232. Мельник М.І. Загальні проблеми коментування кримінального закону // Життя і право.– 2004.– № 3.– с. 57-61.

233. Мельник О.В. Запобігання злочинам щодо забруднення довкілля в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2012. - 19 с.

234. Мирошниченко Н.А., Орловська Н.А. Проблема обмеженої осудності. – О.: Юридична література, 2001. – 72 с.

235. Мирошниченко Н.А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності: Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. — О., 2003. — Вип. 18. — С. 769-773.

236. Мирошниченко Н.А. Конструкція складу злочину та її значення для кваліфікації // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. – О., 2004. – Вип.22. - С. 841-844.

237. Мирошниченко Н.А. Особенности применения уголовного законодательства к женщинам, совершившим преступления // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2005. – Вип. 24. – С. 36-38.

238. Мирошниченко Н.А. Кримінально-правова боротьба з розповсюдженням наркоманії / О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – 160 с.

239. Мирошниченко Н.А. Состав преступления. Текст лекций. – О.: Фенікс, 2007. – 74 с.

240. Мирошниченко Н.А. Перспективи вдосконалення Кримінального кодексу України // Актуальні проблеми державні і права: зб. наук. пр. – О.: Юрид. література, 2009. – Вип. 47. – С. 17-20.

241. Мирошниченко Н.А. Кримінальні правопорушення та малозначність діяння // Актуальні проблеми держави та права. – О.: Юрид. література, 2012. – Вип. 65. - С.549-553.

242. Мирошниченко Н.А. Кримінальний проступок та класифікація злочинів // Юридичний вісник. - 2012. - № 2. - С.47-49.

243. Мирошниченко Н.А. Кваліфікація контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів // Актуальні проблеми політики. – О., 2012. – Вип. 46. – С.304-309.

244. Мирошниченко Н.М. Вікова осудність неповнолітніх у кримінально-правовій доктрині України. … дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Наталія Михайлівна Мирошниченко. - Одеса, 2013. – 228 с.

245. Мірошниченко С. Злочини проти правосуддя за кримінальними кодексами радянської доби (історико-правовий аналіз) // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 55-59.

246. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: Монографія. – Д.: Юрид. акад. Мін-ва внутр. справ, 2004.-380 с.

247. Митрофанов І.І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини : моногр. – Кременчук, 2009. – 488 с.

248. Митрофанов І. Кримінально-правові засоби забезпечення законності та обґрунтованості покарання // Юридична Україна. – 2010. – №1. – С. 102 – 109.

249. Митрофанов І.І. Злочини проти довкілля: навчальний посібник / І.І. Митрофанов, А.М. Притула. – Суми: Університетська книга, 2010. – 205 с.

250. Михайленко Д.Г. Підстави кримінальної відповідальності за хабарництво (давання та одержання хабара): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2009. – 21 с.

251. Михайленко Д.Г. Кримінально-правова характеристика катування // Часопис Академії адвокатури України. – №4. – 2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-4/11mdgkhk.pdf.

252. Миронюк С.А. Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Д., 2012. – 20 с.

253. Молчанов Д.М. Длящиеся преступления: уголовно-правовая оценка в соответствии с принципом справедливости // Lex Russica. Научные труды Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина. – 2011. – № 4. – С. 741-752.

254. Мороз М.А. Повторність та сукупність злочинів: окремі питання кваліфікації // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 5. – С. 35-39.

255. Москаль Д.П. Кримінально-правова характеристика згвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — К., 2009. — 21 с.

256. Мостепанюк Л.О. Довічне позбавлення волі як найтяжчий вид покарання : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К, 2005. – 16 с.

257. Мостепанюк Л.О. Еволюція мети покарання у законодавстві України // Проблеми кримінально-правових наук: історія, сучасність, міжнародний досвід (пам’яті професора П.П. Михайленка): Тези доп. наук.-теорет. конф. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 22 – 24.

258. Мостепанюк Л.О. Правові та філософські особливості концепцій покарання // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: тези доповідей ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 23 квітня 2010 р.) / ред. кол. : В.В. Коваленко, М.В. Костицький, О.М. Джужа та ін.. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 147 – 148.

259. Мохончук С.М. Суб'єкт злочину поти миру і безпеки людства у міжнародному кримінальному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 11. – С. 80-87.

260. Мочкош Я.В. Об'єкт злочину в кримінальному праві України: фата – моргана чи реальність //Часопис Київського університету права. – 2011. - № 2. – с. 226 – 230.

261. Музика А.А., Горох О.П. Покарання та його застосування за злочини проти здоров'я населення: монографія. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 404 с.

262. Музика А. Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика // Право України. — 2011. — № 9. - С. 174-183.

263. Музика А.А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: [монографія] / А. Музика, Є. Лащук.-К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011.- 192 с.

264. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). – К.: Атіка, 2001. – 272 с.

265. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

266. Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності / О. В. Наден. – К. : Атіка, 2004. – 288 с.

267. Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання суспільних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.В. Наден. - Х, 2013. – 34 с

268. Назимко Є. Формальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз та аргументація доцільності певних змін до кримінального законодавства України // Підприємництво, госп-во і право. - 2010. - № 2. - С.126-128.

269. Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2008. – 15 с.

270. Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків: колект. монографія / за заг. ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова. – Одеса, 2014. - . с.

271. Науково-практичнийкоментар Кримінального кодексу України / За ред. М.I. Мельника, М.І. Хавронюка, – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.

272. Наумов О.О. Становлення інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, у правових пам’ятках України // Держава та регіони. Сер.: Право. — 2012. — № 4. - С. 154-157.

273. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.

274. Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. – 781 с.

275. Непомнящая Т. В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 384 с.

276. Нерсесян А. Перспективи встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб / А. Нерсесян // Юридичний світ. – 2013. - №2. – С.30-34.

277. Никифоров А.С. Ответственность за убийство в современном уголовном праве. Комментарий. - 2-е изд., стер. - М: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001.- 60 с.

278. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. - 204 с.

279. Нікіфорова Т.І. Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – Вип. № 3(27). – С. 257 – 262.

280. Никифорчук Д.Й. Теоретичні та практичні засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів : [ монографія ]. – К. : КНУВС, 2009. – 328 с.

281. Ніколаюк С.І., Никифорчук Д.Й., Семчук А.Г., Шутенко С.В., Слободянюк Б.К. Протидія злочинам, що вчиняються у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж. Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 196 с.

282. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: Издательство НОРМА, 2001.– 208 с.

283. Ной И.С. Сущность и функции наказания в советском государстве: политико-юридическое исследование. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1973. - 192 с.

284. Овчинникова Г.В. , Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложников: уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы.- СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.-259 с.

285. Одайник Б.М. Кримінальна відповідальність за знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - К., 2010. – 19 с.

286. Однолько І.В. Визначення особи неповнолітнього як суб'єкта злочину: вікові особливості // Право і суспільство . - 2011 . - № 4. - С. 100-104.

287. Орлов В.В. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних : вопросы и реальность: монография. – Липецк, 2007. – 206 с.

288. Орловская Н.А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации и функционального анализа: монография. – О.: Юридична література, 2010. – 296 с.

289. Орловская Н.А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: монография / Н.А. Орловская. - Одесса: Юридична література, 2011. - 624 с.

290. Оробець К.М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук . - Х., 2012. - 20 с.

291. Осадчий В. І. Злочини проти безпеки виробництва: монографія. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 59 с.

292. Островський О.С. Історичні аспекти розвитку кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти права людини на свободу віросповідання // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 2. – С. 241–244.

293. Оцяця А.С. Охоронна функція кримінального права: концептуальні основи. … дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Анастасія Сергіївна Оцяця. - Одеса, 2014. –201 с.

294. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. – СПб. : «Лань», С.-Петербургский ун-т МВД России, 2000. - 192 с.

295. Палій М. Реформування інституту конфіскації майна як реалізація адекватності покарання та відновлення соціальної справедливості // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №5. – С. 115 – 119.

296. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. -Харьков, 1982.- «Вища школа».- 161 с.

297. Панов Н.И. Квалификация насильственных преступлений: Учебное пособие. – X., Изд-во Харьк. юрид. института, 1986.- 54 с.

298. Пинаев А.А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанными формами вины: учеб.пособие. / А.А. Пинаев. – Харьков: Харьк. юрид. ин-т, 1984. – 51 c.

299. Пионтковский А.А. Учение о преступлении. Курс советского уголовного права: Общая часть / Пионтковский А.А. - М.: Госюриздат, 1961. - 666 c.

300. Пирвагидов С.С., Пудовочкин Ю.Е. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб., 2003.-297 с.

301. Підгородинський В.М. Відповідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – О., 2005 . – 19 с.

302. Підгородинський В.М. Поняття честі та гідності особи // Вісник прокуратури: Загальнодерж. фахове юрид. вид. - 2009. - № 10. ─ С. 88-94.

303. Підгородинський В. М. Значення деяких рішень Європейського суду з прав людини з питань захисту честі і гідності особи для кримінального права України // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. - О.: Юрид. література, 2010. - Вип. 54. ─ С. 243-249.

304. Підгородинський В. М. Кримінальна відповідальність за розголошення відомостей, що принижують честь та гідність людини // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2012. – № 5. – С. 78-85.

305. Письменський Є.О. Інститут судимості в кримінальному праві України. −Луганськ: РВВЛДУВС, 2009. – 216 с.

306. Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: коментар до кримінального законодавства та практики його застосування. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 214 с.

307. Плотнікова А.В. Кримінальна відповідальність за організацію зайняття проституцією: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2010. – 20 с.

308. Поліщук О.М. Приватноправові засади в кримінальному праві України: концептуальні аспекти: автореф. … дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олена Миколаївна Поліщук. - Одеса, 2013. –20 с.

309. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України. – Луганськ: РВВ ПАВС, 2005. - 240 с.

310. Полянський Є.Ю. Призначення покарання за кримінальним правом США: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2007. – 17 с.

311. Полянський Є.Ю. Смертна кара в кримінальному праві США: історичний огляд та актуальні питання застосування // Юридичний вісник. - №2. – 2011. – С. 85-91.

312. Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі. – К.: Атіка, 2005. – 288 с.

313. Пономаренко Ю.А. Виды наказаний по уголовному праву Украины: Монография.-Харьков: Издательство «ФИНН», 2009.-344 с.

314. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / За заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Х.: Вид-во Кроссроуд, 2008. – 364 с.

315. Примаченко В.Ф. Затримання особи, яка вчинила злочин, як обставина, що виключає злочинність діяння : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.

316. Протидія кіберзлочинності в Україні : правові та організаційні засади : навчальний посібник / [ О.Є. Користін, В.М. Бутузов, В.В. Василевич та ін.]. – К. : Видавничий дім «Скіф», 2012. – 728 с.

317. Пудовочкин Ю.Е. Ювенальное уголовное право : понятие, структура, источники // Журнал


Date: 2015-10-19; view: 101; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.067 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию