Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Задача 3. Н. було засуджено за ч. 1 ст

Н. було засуджено за ч. 1 ст. 305 УК України за контрабанду наркотичних речовин та за ч. 1 ст. 201 за контрабанду комп’ютерних комплектуючих. У січні 2006 року Н. був затриманий на кордоні з Росією при спробі переткнути кордон поза митним контролем. При обшуку у Н. була знайдена велика кількість комп’ютерних комплектуючих та наркотична речовина у пачці з сигаретами. Як було встановлено пізніше, наркотична речовина була підкладена Н. його товаришем з метою переправити її через кордон. Чи є правильною кваліфікація дій Н.?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Нормативно-правові акти:

Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

1. Кримінальний кодекс України. Офіційне видання // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. – Ст. 131.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws

3. Конвенція ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : // www. zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.Сgi.

4. Мінімальні стандартні правила ООН щодо відправлення правосуддя стосовно неповнолітніх від 29 листопада 1985 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : //www.zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=995_9.

5. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

6. Про державний кордон України: ЗаконУкраїни від 4 листопада 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

7. Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

8. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду №12 від 23.12.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/firstview/index. html9. Про судову практику у справах про необхідну оборону: Постанова Пленуму Верховного Суду України №1 від 26.04.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ firstview/index.html

10. Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об’єднаннями: Постанова Пленуму Верховного Суду України №13 від 23.12.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/firstview/index. html

11. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України №7 від 04.06.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws

12. Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 7 від 3.06.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/firstview/index.html

13. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України N2 від 15.05.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

14. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: Постанова Пленуму Верховного Суду № 12 від 23 грудня 2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/ firstview/index.html

15. Про дипломатичну службу: Закон України від 20.09.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws

16. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6.04.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws

17. Про практику призначення судами кримінального покарання: Постанова Пленуму Верховного Суду № 7 від 24 жовтня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua /clients /vs.nsf

18. Про амністію: Закон України від 19.04.2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?god=2007&st=1662

19. Про застосування амністії в Україні: Закон України від 1.10.1996р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kvs.gov.ua/punish/ control/uk/publish/article;jsessionid

20. Перелік захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від подальшого відбування покарання, затверджений наказом Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров’я України № 3/6 від 18.01.2000 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kvs.gov.ua/punish/control/uk/publish/article; jsessionid

21. Положення про порядок здійснення помилування: Указ Президента України від 16.09.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws22. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким: Постанова Пленуму Верховного Суду № 2 від 26 квітня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

23. Про практику застосування судами України законодавства про погашення та зняття судимості: Постанова Пленуму Верховного Суду № 16 від 26.12.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

24. Правила ООН щодо захисту неповнолітніх, позбавлених волі від 14 грудня 1990 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http : // www.zakon1. rada. gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

25. Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 р. : Закон України від 5 березня 2009 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2009. - №29. - Ст. 395.

26. Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні : Указ Президента України від 24 травня 2011 р. № 597 // Офіційний вісник Президента України. - 2011 - № 16. - Ст. 748.

27. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 16.04.2004 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua /clients/vs.nsf

28. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: Постанова Пленуму Верховного Суду України від № 2. 15.05.2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

29. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

30. Про судову практику в справах про злочини проти життя і здоров’я особи: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 2. від 7 лютого 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

31. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи : Постанова Пленуму Верховного Суду України №5 від 30.05.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws

32. Про судову практику в справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України №10 від 06.11.2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/

33. Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України № 8 від 3.06.2005 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf

34. Про Практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf.

35. Рішення Конституційного Суду України від 30 жовтня 2003 року у справі за конституційним зверненням громадянина Гулеватого Олександра Івановича про офіційне тлумачення частини другої статті 164 Кримінального кодексу України 1960 р. (про службових осіб підприємств, установ та організацій). Справа N 1-24/2003 від 30.10.2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada. gov.ua/cgi-bin/laws

36. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 122 Конституції України, частини третьої статті 2 Закону України "Про прокуратуру" Справа N 1-25/2008 від 2 квітня 2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws

37. Рішення Конституцйного Суду України від 2 листопада 2004 року у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/component/ lica/?view =dir&type=0&base=1&menu=589059&id=90458

38. Рішення Конституційного Суду у справі про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів №1рп/99 від 9 лютого 1999р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?uid= 1077.5.0

Базова література:

1. Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и И.М.Тяжковой. – М., 2004.

2. Уголовное право. Особенная часть. Учебник для вузов. / Под ред. профессо­ра И.Я. Казаченко, профессора З.А. Незнамова, доцента Г.П. Новоселова. - М.: ИНФРА . М - НОРМА, 1998. – 768 с.

3. Уголовное право: Часть Общая. Часть Особенная. Учебник / Под общ. ред.
профессора Л. Д. Гаухмана, профессора Л. М. Колодкина, профессора Максимова. - М.: Юриспруденция, 1999, - 784 с.

4. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / За ред. Проф. М.І.Бажанова, В.В.Сташиса, В.Я.Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер – Право, 2001. – 416 с.

5. Уголовное право России: Учеб. в 2-х томах / Под. ред. Игнатова А.Н., Красикова Ю.А. - М.: Норма-Инфра-М, 1998. -Т.1. Общая часть. - 639с.; Т.2 Особенная часть. - 639с. - К-2.

6. Уголовное право России. Часть Общая / под ред. Л.Л.Кругликова. – М.: БЕК,1999.

7. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть – М.: ИМПЭ,2001. – 576 с.

8. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть/ Под ред. И.Д. Козожила.- М.: Омега-Л., 2003.

9. Кримінальне право України. Особлива частина. Л.П. Брич, О.К. Марін, В.О. Навроцький.- Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008.

Додаткова література.

1.Абакіна-Пілявська Л.М. Інститут причетності до злочину в кримінальному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Л.М. Абакіна-Пілявська . - Одеса, 2014. - 20 с.

2.Абземилова З.Р. О применении исправительных работ в отношении несовершеннолетних // Российская юстиция. – 2008. – №3. – С.40 – 43.

3.Абраменко В.Б. Анализ уголовно-правовых норм о конфискации имущества в сфере отечественного и международного законодательства // Российский следователь. – 2008. – №19. – С.14 – 18.

4.Азаров Д.С. Злочини у сфері комп’ютерної інформації (кримінально-правове дослідження) : монографія. – К.: Атіка, 2007. – 304 с.

5.Албул С.В. Віктимологічні аспекти корисливо-насильницьких злочинів відносно мігрантів в Україні: Монографія. – О.: Видавець Букаєв В.В., 2009. – 141 с.

6.Албул С.В. Корисливо-насильницькі злочини відносно іноземців в Україні: кримінологічний аналіз: Монографія. – О.: Видавець Букаєв В.В., 2009. – 144 с.

7.Алфьоров С.М. Дискусійні положення щодо суб’єкта злочину за чинним кримінальним законодавством// Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2010.- №1. – С. 139-143.

8.Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений / И. Анденес.-– М.: Прогрес, 1979.-262 с.

9.Андрушко П.П. Злочини у сфері службової діяльності: кримінально-правова характеристика: Навчальний посібник / П.П. Андрушко, А.А. Стрижевська. – Київ, 2006.-342 с.

10. Андрушко П.П. Злочини проти виборчих прав громадян та їх права брати участь у референдумі: кримінально-правова характеристика : [монографія]. – К. : КНТ, 2007. – 328 с.

11. Андрушко П.П. Об'єкт кримінально – правової охорони, об'єкт злочину, об'єкт злочинного посягання та об'єкт злочинного впливу: основний зміст понять та їх співвідношення // Адвокат. - 2011.- № 12 – с. 3-10.

12. Антонюк Н.О. Кримінальна відповідальність за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою: Монографія. – Львів: ПАІС, 2008 . – 216 с.

13. Антонюк Н.О. Кримінально-правова охорона власності: навч. посібник /Н.О. Антонюк.-Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012.-514 с.

14. Антипов В.В., Антипов В.І. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання. – К., 2004.-208 с.

15. Арзамасцев М. Вопросы назначения судами уголовного наказания в виде ограничения свободы // Уголовное право. - 2012. - N 3. - С.4-7.

16. Арзамасцев М. Индивидуализация наказания в виде исправительных работ // Уголовное право. - 2012. - N 6. - С.10-15.

17. Артеменко Н. Технологии назначения уголовного наказания: теоретические и правоприменительные проблемы // Уголовное право. – 2010. – № 3. – С. 4 – 8.

18. Артеменко Н. Ограничение свободы: законодательный потенциал и возможности применения // Уголовное право. - 2011. - N 4. - С.4-8.

19. Арутюнов А.А. Институт соучастия в совершении преступления. – М.: Статут, 2013. - 408 с.

20. Ахтирська Н.М., Антощук В.В. Злочини у сфері комп’ютерних технологій та судова практика розгляду справ цієї категорії // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 2. – С. 43-48.

21. Бабаніна В.В. Кримінальна відповідальність за залишення в небезпеці : дис. … канд. юрид. наук. – К., 2010.-237 с.

22. Багрий-Шахматов Л.В. Социально-правовые проблемы уголовной ответственности и форм ее реализации. – Одесса: ОА БАХВА, 1996.-192 с.

23. Багрий-Шахматов Л.В. Уголовная ответственность и наказание по советскому уголовному праву / Л.В. Багрий-Шахматов.- Минск: Вышэйш. шк., 1976. - 384 c.

 

24. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины. – Х., 2000.- 128 с.

25. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. – К., 1980.-216 с.

26. Базов В.П. Воєнні злочини: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер,2008. – 336 с.

27. Базов В.П. Кримінальна відповідальність за порушення законів та звичаїв війни (аналіз складу злочину) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2009. – 21 с.

28. Байбарин А. А. Уголовно –правовая дифференциация возраста: [монография]. – М.: Высшая школа, 2009. – 252 с.

29. Бакай М. Кримінально-правова характеристика зловживання впливом як виду злочину за міжнародними антикорупційними нормативно-правовими актами // Право України: Юрид. журн. – 2011. - № 8. – С. 351-359..

30. Балобанова Д.О. Теорія криміналізації: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2007. – 17 с.

31. Балобанова Д.О. Використання дефініцій у кримінальному законі // Актуальні проблеми держави і права / Зб. наук. пр. – О.: Юрид. літ-ра, 2007. – Вип.32. – с.146-149.

32. Балобанова Д.О. Проблеми використання оціночних категорій у Кримінальному кодексі України // Кримінологія в Україні та протидія злочинності: зб. наук. ст. – Б-ка журналу «Юридичний вісник». – О.: Фенікс, 2008. – с.185-190.

33. Балобанова Д.О. Історичний процес формування суспільної небезпечності діяння як підстави криміналізації // Актуальні проблеми держави і права / Зб. наук. пр. – О.: Юрид. літ-ра, 2010. – Вип.54. – с.93-98.

34. Балобанова Д. О. Щодо розуміння принципу гуманізму в кримінально-правовій політиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія «Право». – Х., 2012. – с.293-295.

35. Балобанова Д.О. Формирование института уголовных проступков // Юридичний вісник України. - №33 (18-24 серпня). - 2012. - с.5.

36. Балобанова Д.О. Вплив філософії позитивізму на розвиток науки кримінального права // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». №19. Т.4. – Ужгород, 2012. – с.14-17.

37. Басай В. Щодо питання про „обмежену осудність” // Право України. – 2011. - №3. – С. 357-359.

38. Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. – Х., 1991.-360 с.

39. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності: Монографія. – К., 2004.-296 с.

40. Бахуринська О. Розмежування складів порушень вимог законодавства про охорону праці та інших злочинів проти безпеки виробництва // Вісник прокуратури. – 2006. – № 7. – С. 66–73.

41. Беніцький А. С. Причетність до злочину: проблеми кримінальної відповідальності: монографія / Беніцький А.С. ; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка.-Луганськ: СПД Рєзников В.С., 2014. – 552 с.

42. Березовська Н.Л. Покарання неповнолітніх і виправно-трудовий вплив: монографія / Н.Л. Березовська. – О.: Фенікс, 2011. – 250 с.

43. Березовська Н.Л. Зміни розділу.ІІ Кримінального кодексу України у зв’язку із введенням кримінального проступку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. Зб. наук. пр. Вип. 4. – О.: Фенікс, 2011. – С. 148-151.

44. Березовська Н.Л. Перспективи законодавчого введення обмеження волі неповнолітніх // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: юриспруденція. Зб. наук. пр. Вип. 1. – О.: Фенікс, 2011. – С. 31-34.

45. Березовська Н.Л., Березовський А.А. Поняття системи покарань // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція: зб. наук. пр. - Вип. 3. – О.: Фенікс, 2012. – C. 107-109.

46. Берзін П.С. Злочинні наслідки: поняття, основні різновиди, кримінально-правове значення : [монографія] / П.С. Берзін. – К.: Дакор, 2009. – 736 с.

47. Білоконь М. Законодавче визначення віку кримінальної відповідальності неповнолітніх: вплив на запобіжну діяльність в окремих країнах ЄС // Вісник прокуратури. - 2013. - № 1. - С. 119-126.

48. Богатирьов І.Г. Кримінальні покарання, не пов’язані з позбавленням волі (теорія і практика їх виконання кримінально-виконавчою інспекцією) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – К., 2006. – 32 с.

49. Бодаєвський В.П. Кримінальна відповідальність військовослужбовців за корисливі посягання на військове майно (ст. 410 КК України): монографія / В.П. Бодаєвський, С.Ф. Денисов. – Запоріжжя: КПУ, 2010. – 293 с.

50. Бодаевский В.П. «Военное положение», «боевая обстановка» и «время пребывания на военной службе», как особые обстоятельства действия уголовного закона касательно военных преступлений во времени // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия: Юридические науки. – 2012. – Т. 25 (64). - № 2. – С. 180-186.

51. Боднарук О.М. Необхідна оборона при посяганні на власність : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2012. – 20 с.

52. Бойко А. И.. Преступное бездействие. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. — 320 с.

53. Бойцов А.И. Преступления против собственности.- СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.-775 с.

54. Бойцов А.И. Выдача преступников. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. — 795 с.

55. Бокоч І. М. До проблеми визначення видового об’єкта злочинів проти правосуддя, що вчиняються працівниками правоохоронних органів під час провадження досудового розслідування // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 307-310.

56. Бондаренко Н.О. Застосування кримінальних законів у межах морських просторів // Актуальні проблеми держави і права : Зб. наук. праць. - О.: Юрид. література, 2001. – Вип. 11. ─ C.463-465.

57. Бондаренко Н.А. Международные и уголовно-правовые нормы о действии закона в пространстве // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2003. – Вип.18 ─ С. 780-785.

58. Бондаренко Н.А. Уголовно-правовое значение совершениея преступления группой лиц // Информационное обеспечение противодействия организоваанной преступности: Сб. науч. статей / под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. - 2003. ─ C.125-127.

59. Бондаренко Н.А. Уголовно-правовые аспекты участия организатора в экономических преступлениях //Актуальні проблеми політики: Зб. наук. праць. - О.: Юрид. література, 2005. - Вип. 26. ─ С. 59-62.

60. Борисов В.І. Злочини проти безпеки виробництва: поняття та види. Кримінальна відповідальність за порушення правил ядерної та радіаційної безпеки. – Х., 2006. – 224 с.

61. Борисов В.І. Склад злочину як правова модель // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. - № 1 (14). – с. 254-256.

62. Бородин С.В. Преступления против жизни. – М.: Юристъ, 1999. – 356 с.

63. Бояров С.А. Проблемы определения начала жизни человека в уголовном праве // Российская юстиция. – 2005. – № 3.-С. 58-59.

64. Брайловська А.І. Кримінально-правова кваліфікація неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2012. — 21 с.

65. Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основание в советском уголовном праве. – изд. «Юридическая литература».- М., 1963.- 275 с.

66. Брайнин Я.М. Уголовный закон и его применение. – изд. «Юридическая литература».- М., 1967.- 240 с.

67. Брич Л.П. Значення ознак суб’єктивної сторони у розмежуванні суміжних складів злочинів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2012 – № 3. – С. 233-252.

68. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: Монографія. - К. : Атіка, 2004. - 240 с.

69. Бурдін В.М. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сп’яніння: Монографія. – К.:, Атіка, 2005.-160 с.

70. Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання: Монографія.- Львів: ПАІС, 2006.-200 с.

71. Бурдін В.М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження): монографія. – Львів: ЛНУ ім. Ів. Франка, 2010. – 780 с.

72. Бурдін В.М. Стадії вчинення злочину (кримінально-правове дослідження): монографія / В.М. Бурдін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013.-304 с.

73. Бурдін В.М., Мартинишин Г.Р. Призначення покарання за сукупністю вироків (кримінально-правове дослідження): / В.М. Бурдін, Г.Р. Мартишин.-Львів: Ліга-Прес, 2014.-216 с.

74. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. - Киев: Политиздат Украины, 1985. – 120 с..

75. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. – Киев: Вища школа, 1986. – 208 с.

76. Бутузов В.М. Протидія комп’ютерній злочинності в Україні (системно-структурний аналіз): монографія. – К.: КИТ, 2010. – 408 с.

77. Василаш В. М. Підстави призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, та деякі проблеми встановлення їх у судовій практиці // Університетські наукові записки. – 2008. – № 3 (27). – С. 250 – 257.

78. Введение в украинское право / под общ. ред. С.В. Кивалова, Ю.Н. Оборотова ; ОНЮА . ─ 2-е изд., перераб. и доп. ─ О. : Юрид. л-ра, 2009 . ─ 768 с.

79. Вереша Р. В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України.-Вступне слово: доктор юридичних наук, професор М.І. Мельник. – К.: Атіка, 2005.-224 с.

80. Вечерова Е.Н. Некарательное уголовно-правовое воздействие на несовершеннолетних: аналитический дискурс: монография. - Николаев: Илион, 2012. - 324 с

81. Вечерова Є.М. Національне кримінальне право та міжнародне публічне право: критичний погляд на їх співвідношення в умовах глобалізації [текст] / Є.М. Вечерова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. - № 21 (Частина І). – С. 22-25.

82. Вечерова Є.М. Превентивний потенціал кримінального закону з позицій забезпечення інтересів потерпілого від злочину [текст] / Є.М. Вечерова // Правове життя сучасної України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої ювілею академіка С.В. Ківалова (16-17 травня 2014 р., м. Одеса): у 2 т. Т. 1. /відп. ред. В.М. Дрьомін.- Одеса: Юридична література, 2014. – С. 531-533.

83. Винокуров В. Н. Объект преступления: история развития и понимания: Монография. – Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2009. – 140 с.

84. Владимиров В.А. Квалификация хищений личного имущества. – М, изд. Юрид. лит.-1974.-208 с.

85. Водько М.П. Кримінально-правова регламентація протидії організованій злочинності: монографія. – О.: Юридична література, 2010. – 192 с.

86. Волков Б.С. Мотивы преступлений. Уголовно-правовое и социально-психологическое исследование. - Науч. ред.: Лысов М. Д. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1982. - 152 c.

87. Волощук А. М. Діяльність органів публічної адміністрації щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів : питання теорії та практики : [ монографія ]. – О. : ОДУВС, 2011. – 428 с.

88. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення у вину: Монографія. – К.: Вид-во Нац. акад. внутр. справ Ук­раїни, 1997.-184 с.

89. Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні: проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства. - К., 2002. - 633 с.

90. Галактионов Е.А. Формы и виды соучастия: теоретико-правовые аспекты // Российский следователь. - 2002. - № 8. - С. 32-34.

91. Галиакбаров Р.Р. Пределы ответственности за соучастие нуждаются в расширении // Российская юстиция. - 2003. - № 3. - С. 21-27.

92. Галиакбаров Р.Р. Борьба с групповыми преступлениями. Вопросы квалификации. - Краснодар: 2000. – 115 с.

93. Гальцова В.В. Щодо соціальної зумовленості кримінально-правової охорони усиновлення (удочеріння) // Проблеми законності. – Х., 2008. – Вип. 97. – С. 136 – 143.

94. Гарбовський Л.А. Конфіскація майна у кримінальному судочинстві України : сучасний стан та проблеми вдосконалення законодавства. – Ірпінь, 2010. – 176 с.

95. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. - М.: АО «Центр ЮрИнфоР».- 2001.- 316 с.

96. Генрих Н.В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования : автореф. дис. на соиск. учен. степени докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / Н.В. Генрих. – Рязань, 2011. – 62 с.

97. Герасимчук Л. Деякі аспекти застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх // Юридична Україна . - 2011 . - № 10. - С. 77-82.

98. Гладких В.И. Воронин В.Б. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверением: уголовно-правововые и криминологические аспекты: Монография. – М.: Международный юридический институт. – 2012. – 164 с.

99. Глистин В.К. Проблемы уголовно-правовой охраны общественных отношений (объект и квалификация преступлений).- Изд-во Ленинградского ун-та.- 1979.- 127 с.

100. Гнатовський М. Злочини проти людяності у сучасному міжнародному кримінальному праві // Український щорічник міжнародного права. – 2010. – С. 171-213.

101. Гнєтнєв М.К. Кримінальна відповідальність за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності: автореф. дис. … канд. юрид. наук / 12.00.08. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2010. – 20 с.

102. Голик Ю.В. Философия уголовного права: современная постановка проблемы. – СПб.: Издательство Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. - 346 с.

103. Головко І.А. Кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2010. – 20 с.

104. Голіна В.В. Судимість. – Харків: «Харків юридичний», 2006. – 384 с.

105. Горбачова І.М. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2008. – 20 с.

106. Горбачова І.М. «Домашній арешт» як альтернатива покарань, пов’язаних з позбавленням волі особи // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юр. літ-ра, 2010. – Вип. 54. – С. 179-184.

107. Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм. Учебное пособие 2-е изд., испр. и доп. – Изд-во Краснояр. гос. ун-та.- Красноярск.-1998.-106 с.

108. Горох О.П. Про систему покарань та її підсистеми // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – №4. – С. 206 – 212.

109. Гороховська О.В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності : [монографія] / Наук. ред. А.А. Музика. – К. : Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2007.-235 с.

110. Готтфредсон Майкл, Герші Тревіс. Загальна теорія злочину / Пер. з англ. Н.Бордукової. – Харьков, 2000.-384 с.

111. Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в применении уголовно-правовых норм: проблемы и пути их решения: монография. – М.: Проспект, 2013. – 373 с.

112. Грищук В.К., Ортинський В.Л. До питання про поняття об’єкта злочину в сучасній науці кримінального права / Грищук В.К. Вибрані наукові праці. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. – С. 624–629.

113. Грицай О.В. Актуальные проблемы применения штрафа как меры имущественного взыскания, установленного приговором суда // Российская юстиция. – 2008. – №10. – С. 66 – 72.

114. Губська О.А. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності // Адвокат. – 2008. – № 3. – С. 22-25.

115. Гуртовенко О.Л. Психічне насильство у кримінальному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2008. – 17 с.

116. Гуртовенко О.Л. Значення для кримінального права України рішень Європейського суду України стосовно образи // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2009. – Вип. 47. – С. 58-62.

117. Гуртовенко О.Л. Ціннісне та структурне співвідношення основного та додаткового об’єктів злочину на прикладі життя людини // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2010. – Вип. 57. – С. 131-134.

118. Гуртовенко О.Л. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі у зв’язку із підвищенням розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2011. – Вип. 60. – С. 106-112.

119. Гуртовенко О.Л. Щодо запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2011. – Вип. 59. – С. 112-121.

120. Гусак О.А. Кримінально-правова характеристика доведення до самогубства : 12.00.08 : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Гусак Оксана Анатоліївна.- НУ «ОЮА».- Одеса, 2014. 20 с.

121. Гуторова Н.О., Шаповалова О.А. Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми і перспективи // Право України. – 2010. – № 9. – С. 56 – 65.

122. Гуцуляк М.Я. Деякі аспекти виникнення та розвитку покарання у виді громадських робіт // Науковий вісник Дніпропетровського держ. ун-ту внутр. справ. – 2008. – №1. – С. 225 – 232.

123. Давлатов Ш.Б. Принципи призначення покарання // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. — 2011. — № 2. - С. 120-127.

124. Дагель П.С. Неосторожность. Уголовно-правовые и криминологические проблемы. – М., 1977.- 144 с.

125. Дагель П.С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший от преступления. - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1974. - С. 16-37.

126. Данильченко І.Р. Запобігання насильству в сім'ї // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - №2. ─ С.27-37.

127. Денисова Т.А. Покарання : кримінально-правовий, кримінологічний та кримінально-виконавчий аналіз. – Запоріжжя, 2007. – 287 с.

128. Денисова Т.А. Кримінальне покарання та реалізація його функцій: Автореф. дис. … докт. юрид. наук. – Запоріжжя, 2011. – 38 с.

129. Дзюба Є.П. Предмет злочину як ознака складу злочину:методологічні аспекти дослідження // Вісник Академії Адвокатури України. - 2009 - № 1 (14). – С. 273-274.

130. Дмитрук М.М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – О., 2012. – 20 с.

131. Дмитрук М.М. Кримінальний проступок: правова природа та ознаки: монографія / Дмитрук М.М.. – Одеса: Юридична література, 2014.-224 с.

132. Драгоненко А.О. Співучасть у вчинені вбивства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - Харків, 2011.-20 с.

133. Дудоров О.О., Мовчан Р.О. Проблеми кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки виробництва // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - № 3, 2011. – С. 174 – 184.

134. Дудоров О. Незаконне збагачення : сумнівна новела антикорупційного законодавства України // Вісник Національної академії прокуратури України : Проблеми сьогодення: теорія, практика, життя академії. - 2011. - № 3. - С. 28-34.

135. Дячук С.І. Повторність злочинів (питання кримінально-правової кваліфікації за сукупністю злочинів) // Юридична наука. – 2012. – № 6. – С. 77-84.

136. Евграфов О.А. Совершенствование системы уголовных наказаний как одна из гарантий защиты прав человека // Право и государство : теория и практика. - 2008. - N 5. - С. 30-31.

137. Егоров В.С. Вопросы правового регулирования мер уголовного принуждения / В.С. Егоров. - М. : Издательство НПО «МОДЭК», 2006. - 312 с.

138. Ємєльянов В.П. Визначення об’єкта злочину у кримінально-правовій науці: дискусійні питання // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2.– С. 125–135.

139. Жариков Ю.С. Противодействие незаконному обороту наркотиков и наркотизму: проблемы правового регулирования: монография. - М. : СГУ, 2008.-349 с.

140. Журова І. І. Правове регулювання звільнення від відбування покарання // Право і сусп-во. — 2012. — № 4. - С. 175-179.

141. Загайнова С.К. Судебный прецедент: проблемы правоприменения. - М. : НОРМА, 2002. -176 с.

142. Задоя К.П. Зміст ознаки «тяжкі наслідки» у межах юридичного складу злочину, передбаченого частиною третьою ст. 365 КК, та деякі особливості її конкретизації // Правова система України в світлі європейського вибору : мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених (м. Київ, 13 червня 2008 р.). – К. : Юридична думка, 2008. – С. 386-390.

143. Задоя К.П. Особливості взаємодії норм-приписів розділу ХVІІ Особливої частини Кримінального кодексу України з нормами дефініціями // Часопис Академії адвокатури України. – 2012. - №4.

144. Задоя К.П. Концептуальні проблеми запровадження інституту заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб / К.П. Задоя //Адвокат. – 2013. - №5. – С.34-40.

145. Зеленов Г.М. Злочини, які порушують установлений порядок виникнення та виконання майнових зобов'язань (кримінально-правова характеристика) : дис. ... канд. юрид. наук. – Луганськ, 2009. – 227 с.

146. Зелинский А.Ф. Квалификация повторных преступлений. – Министерство внутренних дел СССР. - Следственное управление. Высшая следственная школа. –Волгоград : НИиРИО,1976. - 55 с.

147. Зінченко І.О. Кримінально-правова охорона виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина /Аналіз законодавства і судової практики / Монографія. – Х., 2007.-256 с.

148. Зінченко І.О., Тютюгін В.І. Множинність злочинів: поняття, види, призначення покарання: монографія / за заг. ред. проф. Тютюгіна В.І. – Х.: «ФІНН», 2008. – 336 с.

149. Зінченко І.О. Тютюгін В.І. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація: монографія. – Х. : ФІНН, 2010. – 256 с.

150. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) : навч. посіб. / за ред. М.І. Панова. – Х. : Право, 2011. – 184 с.

151. Зражевський О.В. Кримінально-правова характеристика порушення законодавства про захист рослин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К, 2010. - 20 с.

152. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль. Теория и практика. – М.: Норма, 2002. – 304 с.

153. Игнатенко М.П. Возможность проявления частного интереса в уголовно-правовых санкциях преступлений с двойной формой вины // Вісник Луганського держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренко. – 2010. – №6. – С.278-283.

154. Игнатенко М.П. Момент возникновения уголовной ответственности и принцип презумпции невиновности // Вісник Луганського державного ун-ту внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. – 2011. - №5. – С.117-126.

155. Иногамова-Хегай Л. В. Конкуренция норм уголовного права : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 : Москва, 1999. - 333 c.

156. Искендеров Ф.Ш. Индивидуализация наказания по уголовному законодательству Турции //Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. – О., 2010. - Вип.55 . ─ С. 182-184.

157. Кадников Н.Г. Квалификация преступлений и вопросы судебного толклвания: теория и практика: Учебное пособие / Н.Г. Кадников. - М. :
Норма,2003. - 144.

158. Калмиков Д. Звільнення від кримінальної відповідальності за експлуатацію дітей // Публічне право. — 2012. — № 4. - С. 121-128.

159. Кальман О. Злочини проти правосуддя як фактор дестабілізації суспільних відносин // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2008. – № 4. – С. 20-24.

160. Карпенко М.І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил при відсутності умов підлеглості. Монографія. – К.: КНТ, 2008. – 380 с.

161. Карпенко М. І. Кримінальна відповідальність за порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Запоріжжя, 2010. – 16 с.

162. Карпец И.И. Преступления международного характера. - М.: Юрид. лит., 1979.- 264 с.

163. Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и состав преступления. - М.: Юрид. лит., 1974.-232 с.

164. Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве и судейское усмотрение. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 344 с.

165. Келина С.Г. Теоретические вопросы освобождения от уголовной ответственности. – М., 1974.-232 с.

166. Киселева М. Назначение наказания в виде ограничения свободы // Уголовное право. - 2013. - N 1. - С.31-32.

167. Ковалев М.И. Понятие и признаки преступления и их значение для квалификации. – Свердловск: Свердловский юридический институт, Уральский государственный университет им. А. М. Горького А.М. Горького, 1977. - 80 с.

168. Коваленко О. Повторність злочинів: особливості регламентації за кримінальним правом України та окремих зарубіжних держав // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки. – 2010. – Вип. 84. – С. 84-87.

169. Ковальчук В.П. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності учасника злочинної організації // Митна справа. — 2012. — № 2; Ч. 2; Кн. 1. - С. 198-207.

170. Ковтун Н. До питання про поняття додаткових покарань // Вісник прокуратури. – 2008. – №11. – С.51 – 57.

171. Козаченко О.В. Кримінально-правові заходи: культурно-антропологічний вимір / монографія / Олександр Васильович Козаченко.-Миколаїв: Іліон, 2011.- 504 с.

172. Козлов А.П. Соучастие. Традиции и реальность. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001. - 362 с.

173. Козлов А. Учение о стадиях преступления. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - 353 с.

174. Козлов А.П. Понятие преступления. - СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс». 2004. - 819 c.

175. Козлов А.П., Севастьянов А.П. Единичные и множественные преступления. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2011. – 915 с.

176. Колодін Д.О. Кримінальна відповідальність за фальсифікацію підсумків голосування на виборах та референдумі: монографія
/ Д. О. Колодін. – Одеса: Юридична література, 2014. – 200 с.

177. Коломієць Ю.Ю. Невідворотність кримінальної відповідальності: правова природа та зміст: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2005. – 17 с.

178. Коломієць Ю.Ю. Особистість державного злочинця // Актуальные проблемы криминологии и криминальной психологии: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Б-ка журн. „Юридичний вістник”. – О: Фенікс, 2007. – С. 187-192.

179. Коломієць Ю.Ю. Можливість добровільної відмови при незакінченому злочині // Актуальні проблеми держави та права. – О.: „Юрид. література”, 2008.– Вип. 44. – С. 283–289.

180. Коломієць Ю.Ю. Вплив марксистсько-ленінської ідеології на поняття, сутність та зміст кримінальної політики // Актуальні проблеми держави та права. – О.: „Юрид. література”, 2009.– Вип. 47. – С. 139–144.

181. Коломиец Ю.Ю. Наказание в круговороте форм правления // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. праць. – О.: „Юрид. література”, 2010.– Вип. 54. – С. 145-152.

182. Копилян В.А. Кримінальна караність за жорстоке поводження з тваринами // Науковий вісник. - №3. – 2009. – с.1-7.

183. Копотун І.М. Громадський порядок як об’єкт кримінально-правової охорони: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2008. – 20 с.

184. Коржанський М.Й. Уголовний Закон України (наукова модель): Монографія. – Д.: Юрид. акад. м-ва внутр. справ, 2004. – 200 с.

185. Корнякова Т. Об'єкт посягання і система злочинів у сфері навколишнього природного середовища // Право України. - 2009 . - № 2. - С. 121-133.

186. Корнякова Т.В. Характеристика злочинів проти довкілля // Проблеми законності. - 2009 . - Вип. 104. - С. 166-176.

187. Костенко О. Поняття об’єкта злочину: дискусію варто продовжити // Право України. – 2008. – № 4. – С. 101–105.

188. Кравець Л.К. Актуальні проблеми визначення суб'єкта складу злочину, передбаченого ст.223 КК // Наше право. - 2011. - №1.- ч.2. - С.169-174.

189. Кравцова К.М. Кримінальна відповідальність за порушення обігу пестицідів в Україні // Наше право. - 2011 . - № 4,ч.1. - С. 77-82.

190. Кривоченко Л.М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 120 с.

191. Кримінальна відповідальність за порушення виборчих і референдних прав / за заг. ред. В.П. Тихого. – Х. : изд-во Кроссроуд, 2008. – 344 с.

192. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник / за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

193. Кримінальне право України: Особлива частина: підручник / за ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

194. Кримінальний проступок у доктрині та законодавстві: колект. монографія / за заг. ред. В. О. Тулякова. – Одеса: Юридична література, 2012. – 424 с.

195. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – М.- «Юридическая литература», 1972.- 352 с.

196. Кузембаєв О.С. Конституція України і джерела кримінального права України // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2011. – Вип. 60. – С. 51-57.

197. Кузнецов В.В. Значення постанов Пленуму Верховного Суду України для судово-слідчої практики: проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – 2004. – № 4 (18). – с. 301-305.

198. Кузнецов В.В. Кримінально-правова охорона громадського порядку та моральності в українському вимірі: Монографія / Кузненов В.В.. – К.: ТОВ НВТ «Інтерсервіс», 2012. – 908 с.

199. Кузнецова Н.Ф. Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по советскому уголовному праву. - Изд. МГУ, 1958.- 203 с.

200. Куц В. Поняття корупційних злочинів та їх види // Вісник Національної академії прокуратури України : Проблеми сьогодення: теорія, практика, життя академії. - 2012. - № 4. - С. 32-36

201. Лановенко К. Суб'єктивний момент при застосуванні оціночних понять у кримінальному законодавстві // Підприємництво, господарство і право. – № 9. – 2010. – С. 152 – 155.

202. Лафитский В. И. Уголовная ответственность юридических лиц в отечественном законодательстве: к истории вопроса "pro et contra"/ В.И. Лафитский // Журнал российского права. - 2014. - № 2. - С. 5-13.

203. Лащук Є.В., Музика А.А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: [монографія]. – К.: Видавець Паливода А.В., 2011. – 192 с.

204. Лемешко О.М. Кримінально-правова оцінка потурання вчиненню злочину. – Х.: ФІНН, 2003. – 160 с.

205. Лемішко Ю.Ю. Повторність і рецидив як обставини, які обтяжують покарання // Проблеми законності. – 2011. – Вип. 116. – С. 176-183.

206. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. - 2-е изд., перераб. и доп / Т.А. Лесниевски-Костарева. - М. : Издательство НОРМА, 2000. - 400 с.

207. Литвинов С. Обмеження волі як вид кримінального покарання // Вісник прокуратури. – 2008. – №3. – С. 27 – 31.

208. Лисько Т.Д. Кримінальна відповідальність за згвалтування (порівняльно-правовий аналіз): автореф. дис. … канд. юрид. наук. — К., 2008. — 20 с.

209. Литвин О. Кримінально-правова охорона екологічної безпеки // Юридичний журнал. - 2010 . - № 3. - С. 23-35.

210. Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (Розділ V Особливої частини КК України): Монографія. – К.: Видавничо – поліграфічний центр «Київський університет», 2006.-573 с.

211. Локтіонова В.В. Закон України про кримінальну відповідальність : навчальний посібник. – Кременчук : Видавець «ПП Щербатих О. В.», 2011. – 356 с.

212. Локтіонова В.І. Суспільно небезпечні наслідки у злочинах проти довкілля : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Харків, 2013. - 20 с.

213. Ломако В. Деякі актуальні питання покарання за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом // Юридична Україна. - 2010. - № 10. - С. 101-107.

214. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. – 528 с.

215. Лукашов А. Лишение специального права как вид наказания // Уголовное право. - 2009. - N 3. - С.31-35.

216. Лядов Э.В. О некоторых проблемных аспектах назначения штрафа как вида уголовного наказания // "Черные дыры" в рос. законодательстве. - 2007. - N 4. - С.224-226.

217. Макаренко А.С. Суддівський розсуд при призначенні покарання в Україні: монографія / А. С. Макаренко. – Одеса: Юридична література, 2013. – 264 с.

218. Макаренко О. Латентность екологічних злочинів як загроза інституту екологічної відповідальності за порушення законодавства про використання надр // Юридичний вісник . - 2009 . - № 2. - С. 31-35.

219. Малинин В.Б. Причинная связь в уголовном праве. - СПб. : «Юридический центр Пресс», 2000. - 315 с.

220. Мальцев В.В. Принципы уголовного права и их реализация в правоприменительной деятельности / В.В. Мальцев. - СПб. : «Юридический центр Пресс», 2004. - 694 с.

221. Мальцев В.В. Предмет и метод уголовного права // Правоведение.-2004.-№4.-С.68-81.

222. Мальцев В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности // Уголовное право. – 2006. – № 1. – С. 45-49.

223. Мальцев В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и примирением с потерпевшим // Уголовное право. – 2007. – № 6. – С. 126-129.

224. Мальцев В. Цели уголовного наказания // Уголовное право. - 2010. - N 6. - С.35-40.

225. Маляренко В.Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України [Текст] / В. Т. Маляренко. - К. : Фонд «Правова ініціатива», 2003. - 156 с.

226. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. – К.- Видавництво: «Атіка», 2003.- 224 с.

227. Матвійчук В.К., Голуб С.А. Незаконне полювання: відповідальність, протокольна форма провадження, розслідування і запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2006. – 304 с.

228. Матвійчук В.К., Присяжний В.М. Забруднення, засмічення та виснаження водних об'єктів: відповідальність, досудове і судове слідство та запобігання: Монографія. – К.: КНТ, 2007.-272 с.

229. Матвійчук В.К. Порівняльно-правове дослідження способів, місця і часу вчинення деяких злочинів проти довкілля за Кримінальним кодексом України 1960 та 2001 рр. // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2012 . - № 10. - С. 77-82.

230. Матвійчук В.К. Порівняльно-правове дослідження деяких наслідків вчинення злочинів проти довкілля за КК України 1960 та 2001 рр. // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2013 . - № 4. - С. 96-103.

231. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії). – К.: Юридична думка, 2004.- 400 с.

232. Мельник М.І. Загальні проблеми коментування кримінального закону // Життя і право.– 2004.– № 3.– с. 57-61.

233. Мельник О.В. Запобігання злочинам щодо забруднення довкілля в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - К., 2012. - 19 с.

234. Мирошниченко Н.А., Орловська Н.А. Проблема обмеженої осудності. – О.: Юридична література, 2001. – 72 с.

235. Мирошниченко Н.А. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності: Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. — О., 2003. — Вип. 18. — С. 769-773.

236. Мирошниченко Н.А. Конструкція складу злочину та її значення для кваліфікації // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. – О., 2004. – Вип.22. - С. 841-844.

237. Мирошниченко Н.А. Особенности применения уголовного законодательства к женщинам, совершившим преступления // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. праць. – О.: Юрид. література, 2005. – Вип. 24. – С. 36-38.

238. Мирошниченко Н.А. Кримінально-правова боротьба з розповсюдженням наркоманії / О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко. – О. : Юрид. л-ра, 2005. – 160 с.

239. Мирошниченко Н.А. Состав преступления. Текст лекций. – О.: Фенікс, 2007. – 74 с.

240. Мирошниченко Н.А. Перспективи вдосконалення Кримінального кодексу України // Актуальні проблеми державні і права: зб. наук. пр. – О.: Юрид. література, 2009. – Вип. 47. – С. 17-20.

241. Мирошниченко Н.А. Кримінальні правопорушення та малозначність діяння // Актуальні проблеми держави та права. – О.: Юрид. література, 2012. – Вип. 65. - С.549-553.

242. Мирошниченко Н.А. Кримінальний проступок та класифікація злочинів // Юридичний вісник. - 2012. - № 2. - С.47-49.

243. Мирошниченко Н.А. Кваліфікація контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів // Актуальні проблеми політики. – О., 2012. – Вип. 46. – С.304-309.

244. Мирошниченко Н.М. Вікова осудність неповнолітніх у кримінально-правовій доктрині України. … дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Наталія Михайлівна Мирошниченко. - Одеса, 2013. – 228 с.

245. Мірошниченко С. Злочини проти правосуддя за кримінальними кодексами радянської доби (історико-правовий аналіз) // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 55-59.

246. Мисливий В.А. Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту: Монографія. – Д.: Юрид. акад. Мін-ва внутр. справ, 2004.-380 с.

247. Митрофанов І.І. Кримінально-правові засоби впливу на осіб, які вчинили злочини : моногр. – Кременчук, 2009. – 488 с.

248. Митрофанов І. Кримінально-правові засоби забезпечення законності та обґрунтованості покарання // Юридична Україна. – 2010. – №1. – С. 102 – 109.

249. Митрофанов І.І. Злочини проти довкілля: навчальний посібник / І.І. Митрофанов, А.М. Притула. – Суми: Університетська книга, 2010. – 205 с.

250. Михайленко Д.Г. Підстави кримінальної відповідальності за хабарництво (давання та одержання хабара): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2009. – 21 с.

251. Михайленко Д.Г. Кримінально-правова характеристика катування // Часопис Академії адвокатури України. – №4. – 2011 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-4/11mdgkhk.pdf.

252. Миронюк С.А. Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження майна : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Д., 2012. – 20 с.

253. Молчанов Д.М. Длящиеся преступления: уголовно-правовая оценка в соответствии с принципом справедливости // Lex Russica. Научные труды Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина. – 2011. – № 4. – С. 741-752.

254. Мороз М.А. Повторність та сукупність злочинів: окремі питання кваліфікації // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 5. – С. 35-39.

255. Москаль Д.П. Кримінально-правова характеристика згвалтування та насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом: автореф. дис. … канд. юрид. наук. — К., 2009. — 21 с.

256. Мостепанюк Л.О. Довічне позбавлення волі як найтяжчий вид покарання : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К, 2005. – 16 с.

257. Мостепанюк Л.О. Еволюція мети покарання у законодавстві України // Проблеми кримінально-правових наук: історія, сучасність, міжнародний досвід (пам’яті професора П.П. Михайленка): Тези доп. наук.-теорет. конф. – К. : Київський нац. ун-т внутр. справ, 2009. – С. 22 – 24.

258. Мостепанюк Л.О. Правові та філософські особливості концепцій покарання // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: тези доповідей ІІІ Всеукр. наук.-теорет. конф. (Київ, 23 квітня 2010 р.) / ред. кол. : В.В. Коваленко, М.В. Костицький, О.М. Джужа та ін.. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 147 – 148.

259. Мохончук С.М. Суб'єкт злочину поти миру і безпеки людства у міжнародному кримінальному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 11. – С. 80-87.

260. Мочкош Я.В. Об'єкт злочину в кримінальному праві України: фата – моргана чи реальність //Часопис Київського університету права. – 2011. - № 2. – с. 226 – 230.

261. Музика А.А., Горох О.П. Покарання та його застосування за злочини проти здоров'я населення: монографія. – К.: ПАЛИВОДА А. В., 2012. – 404 с.

262. Музика А. Інститут призначення покарання: поняття і загальна характеристика // Право України. — 2011. — № 9. - С. 174-183.

263. Музика А.А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: [монографія] / А. Музика, Є. Лащук.-К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011.- 192 с.

264. Навроцький В.О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). – К.: Атіка, 2001. – 272 с.

265. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 704 с.

266. Наден О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності / О. В. Наден. – К. : Атіка, 2004. – 288 с.

267. Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання суспільних відносин в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / О.В. Наден. - Х, 2013. – 34 с

268. Назимко Є. Формальний елемент підстави застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання: порівняльно-правовий аналіз та аргументація доцільності певних змін до кримінального законодавства України // Підприємництво, госп-во і право. - 2010. - № 2. - С.126-128.

269. Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2008. – 15 с.

270. Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції кримінальних проступків: колект. монографія / за заг. ред. С. В. Ківалова, В. О. Тулякова. – Одеса, 2014. - . с.

271. Науково-практичнийкоментар Кримінального кодексу України / За ред. М.I. Мельника, М.І. Хавронюка, – К.: Юридична думка, 2007. – 1184 с.

272. Наумов О.О. Становлення інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають малолітніх дітей, у правових пам’ятках України // Держава та регіони. Сер.: Право. — 2012. — № 4. - С. 154-157.

273. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії : монографія. – К. : КНТ, 2008. – 368 с.

274. Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. – 781 с.

275. Непомнящая Т. В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики: монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 384 с.

276. Нерсесян А. Перспективи встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб / А. Нерсесян // Юридичний світ. – 2013. - №2. – С.30-34.

277. Никифоров А.С. Ответственность за убийство в современном уголовном праве. Комментарий. - 2-е изд., стер. - М: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001.- 60 с.

278. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. - 204 с.

279. Нікіфорова Т.І. Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують покарання // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – Вип. № 3(27). – С. 257 – 262.

280. Никифорчук Д.Й. Теоретичні та практичні засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів : [ монографія ]. – К. : КНУВС, 2009. – 328 с.

281. Ніколаюк С.І., Никифорчук Д.Й., Семчук А.Г., Шутенко С.В., Слободянюк Б.К. Протидія злочинам, що вчиняються у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем і комп’ютерних мереж. Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 196 с.

282. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления. Методологические аспекты. – М.: Издательство НОРМА, 2001.– 208 с.

283. Ной И.С. Сущность и функции наказания в советском государстве: политико-юридическое исследование. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1973. - 192 с.

284. Овчинникова Г.В. , Павлик М.Ю., Коршунова О.Н. Захват заложников: уголовно-правовые, криминологические и криминалистические проблемы.- СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2001.-259 с.

285. Одайник Б.М. Кримінальна відповідальність за знищення, руйнування або пошкодження пам'яток - об'єктів культурної спадщини: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - К., 2010. – 19 с.

286. Однолько І.В. Визначення особи неповнолітнього як суб'єкта злочину: вікові особливості // Право і суспільство . - 2011 . - № 4. - С. 100-104.

287. Орлов В.В. Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних : вопросы и реальность: монография. – Липецк, 2007. – 206 с.

288. Орловская Н.А. Уголовно-правовые санкции: проблемы определения, классификации и функционального анализа: монография. – О.: Юридична література, 2010. – 296 с.

289. Орловская Н.А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: монография / Н.А. Орловская. - Одесса: Юридична література, 2011. - 624 с.

290. Оробець К.М. Кримінальна відповідальність за незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук . - Х., 2012. - 20 с.

291. Осадчий В. І. Злочини проти безпеки виробництва: монографія. – К.: Інтерсервіс, 2012. – 59 с.

292. Островський О.С. Історичні аспекти розвитку кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти права людини на свободу віросповідання // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – № 2. – С. 241–244.

293. Оцяця А.С. Охоронна функція кримінального права: концептуальні основи. … дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Анастасія Сергіївна Оцяця. - Одеса, 2014. –201 с.

294. Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. – СПб. : «Лань», С.-Петербургский ун-т МВД России, 2000. - 192 с.

295. Палій М. Реформування інституту конфіскації майна як реалізація адекватності покарання та відновлення соціальної справедливості // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №5. – С. 115 – 119.

296. Панов Н.И. Способ совершения преступления и уголовная ответственность. -Харьков, 1982.- «Вища школа».- 161 с.

297. Панов Н.И. Квалификация насильственных преступлений: Учебное пособие. – X., Изд-во Харьк. юрид. института, 1986.- 54 с.

298. Пинаев А.А. Особенности составов преступлений с двойной и смешанными формами вины: учеб.пособие. / А.А. Пинаев. – Харьков: Харьк. юрид. ин-т, 1984. – 51 c.

299. Пионтковский А.А. Учение о преступлении. Курс советского уголовного права: Общая часть / Пионтковский А.А. - М.: Госюриздат, 1961. - 666 c.

300. Пирвагидов С.С., Пудовочкин Ю.Е. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содружества Независимых Государств. – СПб., 2003.-297 с.

301. Підгородинський В.М. Відповідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – О., 2005 . – 19 с.

302. Підгородинський В.М. Поняття честі та гідності особи // Вісник прокуратури: Загальнодерж. фахове юрид. вид. - 2009. - № 10. ─ С. 88-94.

303. Підгородинський В. М. Значення деяких рішень Європейського суду з прав людини з питань захисту честі і гідності особи для кримінального права України // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. праць. - О.: Юрид. література, 2010. - Вип. 54. ─ С. 243-249.

304. Підгородинський В. М. Кримінальна відповідальність за розголошення відомостей, що принижують честь та гідність людини // Митна справа (Митний комплект): Митні правила. – 2012. – № 5. – С. 78-85.

305. Письменський Є.О. Інститут судимості в кримінальному праві України. −Луганськ: РВВЛДУВС, 2009. – 216 с.

306. Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування: коментар до кримінального законодавства та практики його застосування. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. – 214 с.

307. Плотнікова А.В. Кримінальна відповідальність за організацію зайняття проституцією: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 2010. – 20 с.

308. Поліщук О.М. Приватноправові засади в кримінальному праві України: концептуальні аспекти: автореф. … дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Олена Миколаївна Поліщук. - Одеса, 2013. –20 с.

309. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України. – Луганськ: РВВ ПАВС, 2005. - 240 с.

310. Полянський Є.Ю. Призначення покарання за кримінальним правом США: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – О., 2007. – 17 с.

311. Полянський Є.Ю. Смертна кара в кримінальному праві США: історичний огляд та актуальні питання застосування // Юридичний вісник. - №2. – 2011. – С. 85-91.

312. Пономаренко Ю.А. Чинність і дія кримінального закону в часі. – К.: Атіка, 2005. – 288 с.

313. Пономаренко Ю.А. Виды наказаний по уголовному праву Украины: Монография.-Харьков: Издательство «ФИНН», 2009.-344 с.

314. Потерпілий від злочину (міждисциплінарне правове дослідження) / За заг. ред. Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова. – Х.: Вид-во Кроссроуд, 2008. – 364 с.

315. Примаченко В.Ф. Затримання особи, яка вчинила злочин, як обставина, що виключає злочинність діяння : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.

316. Протидія кіберзлочинності в Україні : правові та організаційні засади : навчальний посібник / [ О.Є. Користін, В.М. Бутузов, В.В. Василевич та ін.]. – К. : Видавничий дім «Скіф», 2012. – 728 с.

317. Пудовочкин Ю.Е. Ювенальное уголовное право : понятие, структура, источники // Журнал


Date: 2015-10-19; view: 195; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.079 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию