Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


б) Усне опитування

Основні принципи:

- посилення пізнавальної активності учнів

- спрямування на усвідомлення програмового матеріалу тими учнями, які відстають у навчанні

- систематичність і послідовність

- індивідуальний підхід

До поточного опитування: включається матеріал, що потребує доопрацювання.

Неприпустимо виставлення незадовільної оцінки за забутий зошит або неуважність.

Перелік теоретичного матеріалу, вмінь і навичок у виконанні математичних завдань, рівень засвоєння яких учнями повинен перевірятися вчителем:

  1. Знання таблиці арифметичних дій.
  2. Уміння усно виконувати арифметичні дії в межах 100 та над круглими числами в межах 1000. Знання основних прийомів позатабличного виконання арифметичних дій.
  3. Знання алгоритмів письмового виконання арифметичних дій.
  4. Знання теоретичного матеріалу: побудова послідовності натуральних чисел, принципи усної та письмової нумерації чисел (групування чисел в розряди та класи, по місцеве значення цифр), властивості арифметичних дій, залежності між компонентами та результатами дій, порядок виконання дій.
  5. Знання одиниць вимірювання величин; позначення одиниць вимірювання; знання відношень між одиницями вимірювання.
  6. Уміння розв’язувати прості та складені задачі.
  7. Уміння обчислювати вирази на 2-4 дії. Знаходження значення буквеного виразу, знаходження дробу від числа та числа за його частиною, розв’язування рівняння за однією дією.
  8. Знання геометричних фігур: точка, лінія, відрізок, пряма, многокутники, коло. Уміння вимірювати та будувати відрізки даної довжини, знаходити площу та периметр прямокутника.

Індивідуальне та фронтальне опитування.

Індивідуальне опитування.Відповіді біля дошки, робота з картками.

Фронтальне опитування.Опитування у формі бесіди (5-8 хв) Деяким учням ставлять оцінки.

Прийоми навчаючого опитування. (самостійна робота в групах за матеріалом підручника)

Завдання. Кожній з мікро груп прочитати в підручнику М.Богданович «Методика викладання математики в початкових класах» ст. 56 про відповідний прийом. Підготувати ознайомчий виступ для решти студентів, скласти фрагмент уроку, що містить відповідний прийом роботи з учнями.Оцінювання. Виступаючий – до 4 балів, членам мікро групи – 1 бал.

Час підготовки – 20 хв.

Прийом типових структур.

Прийом наочно-практичних дій.

Прийом підказування.

Прийом опитування за планом.

Прийом типових помилок і провокуючих вправ.

 

в) Усні обчислення.

Головна мета – засвоєння таблиць арифметичних дій, формування обчислювальних навичок, формування вмінь та навичок розв’язування задач, розвиток уявлень про математичні поняття, засвоєння математичної термінології.

Рекомендується відводити 5-7 хвилин уроку.

Залежно від мети уроку це можуть бути:

- матеріали підручника, які з тієї чи іншої мети не були використані на уроках раніше;

- вправи та задачі, опрацьовані на попередніх уроках: повторно знаходять значення виразів, розв’язують задачі чи тільки складають план розв’язання задачі;

- постановка додаткових запитань до завдань підручника;

- модифіковані завдання підручника.

Серед завдань для усних обчислень можна виділити такі:

- для засвоєння таблиць арифметичних дій;

- вправи на формулювання обчислювальних навичок;

- завдання на засвоєння питань теорії арифметичних дій;

- задачі;

- усні вправи з геометрії;

- завдання з логічним навантаженням.

Завдання. Робота з опорними картками мікро груп. Виступи, оцінювання роботи кожного студента.

 


Date: 2015-10-19; view: 126; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.017 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию