Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИСНОВОК. Розвиток ринкових відносин, наявність великої різноманітності організаційно-правових форм підприємств обумовили потребу в нових підходах до організації і

Розвиток ринкових відносин, наявність великої різноманітності організаційно-правових форм підприємств обумовили потребу в нових підходах до організації і технології торговельних процесів, до широкого розвитку приватної ініціативи та підприємництва. Все це ставить нові вимоги до підготовки фахівців, професійна діяльність яких здійснюється у сфері товарного обігу. Актуальність даної теми полягає у виключно важливій проблемі вдосконалення організації обліку і контролю товарних операцій у роздрібній торгівлі.

Роздрібна торгівля - одна з найважливіших сфер забезпечення населення. Будучи джерелом надходження грошових коштів, торгівля тим самим формує основи фінансової стабільності держави. За період ринкових перетворень вона зазнала корінні зміни. У роздрібній торгівлі, як ні в одній іншій галузі господарської системи, сформувалося багате конкурентне середовище. Підприємницька та інвестиційна активність у цій сфері найвища. Динамізм об'ємів і структури реалізації товарів і послуг поступово набуває все більш стійкий характер.

На підприємствах роздрібної торгівлі завершується процес кругообігу коштів, вкладених у виробничі предмети споживання, відбувається перетворення товарної форми вартості у грошову і створюється економічна основа для поновлення виробництва товарів. Тут відбуваються постійні кількісні та якісні зміни, викликані застосуванням передової технології, вдосконаленням техніки і обладнання, методів управління, що забезпечують підвищення ефективності роботи торгових підприємств і підвищення культури торгівлі.

Для роботи бухгалтера необхідні чіткі, деталізовані, законодавчо закріплені вказівки по бухгалтерському і податковому обліку за вчиненням господарських операцій та їх законністю. Необхідність контролю обумовлена ​​тим, що невірне оформлення операцій, неправильне відображення в обліку окремих господарських ситуацій неминуче призведе до конфлікту не лише з податковими органами, але і з партнерами по бізнесу або своїми працівниками. При відсутності належним чином оформлених документів організація буває змушена доводити факт здійснення тих чи інших фінансово - господарських операцій та правильність їх відображення в бухгалтерських та податкових звітах за допомогою документів, що мають лише непряме відношення до спірного питання, що в ряді випадків викликає великі труднощі.

Ефективність керівництва діяльністю підприємства повністю залежить від здатності вчасно отримувати повну, точну, об'єктивну, досить детальну і своєчасну економічну інформацію. Це досягається веденням бухгалтерського обліку на підприємстві.

 

 
Date: 2015-10-18; view: 65; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (1.969 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию