Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Будинок (споруда)

 

Адреса (вулиця, номер) або код Вид, тип, серія Основне викорис­тання Кількість поверхів*, од. Загальна* площа, кв.м Рік збуду­вання Рік остан­нього кап. ремонту Відсоток зносу Балансова вартість, млн.крб.
6
                 

Продовження форми 4.3

 

Інженерне обладнання Історико- Форма Наймену- Основні реквізити Дата
водо- провід кана- ліза- газо- поста- централі- зоване культурна цінність влас- ності вання власника документу, який підтверджує право реєстрації ції
  ція чання теплопос- тачання     (користувача) на володіння ( користування )  
                 
ІЗ
                 

* Для споруд замість кількості поверхів наводиться висота, замість загальної площі - довжина/ширина


ДБН Б. 1-1-3 С.104

Продовження додатку 4

Форма 4.4

Водопровідна мережа

Тип ме- ре- жі Код ділянки Місцезна­ ходження ділянки* Дов­жина ділян­ки, м Діаметр, м Шляховий відбір, л/с Код вузла Загальна витрата води, л/с Дата реєстрації інформації
4
* Заповнюється в найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

Форма 4.5

Каналізаційна мережа

Тип ме- ­ре- ­жі Код ділянки Місцезна­ ходження ділянки* Дов­жина ділян­ки, м Діаметр, м Наповне­ння ко­лектора Код вузла Загальні витрати води, л/с Дата реєстрації інформації
' Заповнюється найменування вулиці або код планувальної одиниці, під якою прокладено ділянку

Форма 4.6
Date: 2015-10-18; view: 71; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию