Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


ПИТАННЯ 2. Предмет вивчення науки криміналістики

Предметом вивчення будь-якої науки є закономірності об'єктивної дійсності, які пов'язані з метою створення науки та завданнями, що нею вирішуються. Питання про предмет криміналістики тривалий час залишалося дискусійним. Визначаючи загальний підхід до криміналістики як науки про розкриття й розслідування злочинів, до криміналістичних нерідко відносили й судово-медичні, судово-психологічні та знання багатьох інших спеціалістів, що залучалися до вирішення завдань боротьби зі злочинністю. Найбільш гострі дискусії з цього приводу відбувалися в 50-х рр. XX ст., саме тоді було визначено юридичну природу криміналістики, її завдання, мету і предмет дослідження. В цей період було сформульовано визначення науки криміналістики.

Сьогодні, на думку більшості вчених і практиків, криміналістика - це наука про закономірності утворення, виявлення, дослідження, оцінки і використання фактичних даних про сліди злочинної діяльності, які слугують основою для розроблення засобів, прийомів і методів виявлення, розкриття, розслідування та попередження злочинів,

З огляду на це визначення можна сказати, що предмет криміналістики складають дві групи закономірностей: виникнення слідів злочинів як інформації про злочин і його учасників і робота компетентних органів з виявленими слідами як з доказами.

До першої групи належать:

- повторюваність процесів виникнення слідів;

- наявність зв'язку між діями злочинця та їх злочинним ре зультатом;

 

- зв'язок між способом вчинення злочину і слідами, які свідчать про застосування саме цього способу;

- залежність способу вчинення злочину від конкретних об ставин;

- утворення з окремих доказів системи доказів;

- закономірність зникнення доказів.

Друга група визначає роботу з доказами уповноважених на те законом осіб:

-збирання доказів (виявлення, фіксація, вилучення, збереження);

-дослідження доказів;

- оцінка і використання доказів з метою встановлення обста вин, що належать доказуванню у кримінальній справі.

Одна із суттєвих особливостей криміналістики як науки полягає в широкому використанні нею досягнень інших наук. Тому предмет криміналістики у своєму історичному аспекті постає як певна система методів і прийомів застосування даних природничих і технічних наук у розслідуванні злочинів, криміналістичній техніці й тактиці збирання та дослідження доказів, а також методиці розслідування і попередження злочинів.


Date: 2015-10-18; view: 118; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию