Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бетонды ерітінді араласпа, арматуралық элементтер, материалдар және жартылай өнімдерінің технологиялық сипаттамасы

 

 

Варияцияның нормалды коэффициенті v = 13,5 % болғандағы, беріктілік бойынша бетон класы мен маркасы арасындағы қатынас

 

Бетон класы Берілген кластың орташа беріклігі, кг•с/ Бетон маркасы Жылжымалығы, П Аязға төзімділігі, F Ылғалдылығы, W
В25 М350 П3(10 см) F200 W8

 

Бетон М350 (В25). М350 (В25) маркалы бетон негізінен монолитті фундамент, жабын плиталары, бағаналар, ПРГ прогондары, балкілер, монолитті қабырғалар және басқа да конструкцияларды жасауда пайдаланады. Темірбетон бұйымдарын жасауда көп қолданылатын материал. Көпқуысты жабын плиталары да осы бетоннан жасалады. М350 (В25) – қазіргі құрылыс саласындағы ең танымал маркалардың бірі. БСТ М350 (В25) маркалы бетонды шағыл немесе гранитті қосып жасайды.

Цемент ПЦ 400–Д20. 28 тәулік ішіндегі сығылуға беріктігі жоғары (стандартқа сай минималды сығылуға беріктіліктен жоғары, яғни 45 МПа – 6 МПа). Құрамындағы сілтінің мөлшері аз (0,75 %). Бумен өңдегеннен кейінгі белсенділігі жоғары (беріктілік шегі 32 МПа). 28 күндегі алынған жоғары беріктілігі бетон араласпасының 1 кететін цемент шығынын азайтып, өз бағасын түсіреді. Цементті бумен өңдеу кезіндегі жоғары беріктілігі жылу-ылғалды өңдеудің уақытын және жылу шығынын азайтады.

Тас. Ұсақ фракциялы (5-20 мм) гранит тасы. Бетон өндірісінде жиі қолданады. Гранитті тас іргетас , прогон жасауда, жолдарды салу кезінде, ғимараттарды және зауыт құрылысында пайдаланады.

Құм. Ірілік модулі – 2,5,γқ – 2580 кг/м3қ – 1485 кг/м3.

 Құмның топтары Ситада қалған қалдық № 0,63 Мірі
Орташа 30...50 2,5...2

\Су. Су-бетон араласпасын дайындағанда су құбырындағы және кез-келген судың су көрсеткіші 4-тен кем емес көрсететін қышқыл емес, лакмус қағазын қызыл түске боямайтын болу қажет. Су құрамында 2700 кг/л астам сульфат және барлық тұздар 500 кг/л. Судың жарамдылығын күдікті жағдайда бетон араласпасын дайындауда оны салыстыру тәжірибесінде тексеріп көру керек.

Егер жоғарыда көрсетілген талаптартарға сай келсе, бетон араласпасын дайындауда теңіз және басқа тұздарды қолдануға болады.

Ерекшелік, тұрғын және қоғамдық ғимараттардың ішкі конструкцияларынның бетондауы және темірбетонды ғимараттары ыстық және құрғақ климатқа сонымен қатар теңіз сулары бетон бетіне шығуы мүмкін және арматураны коррозияға ұшыратуын ескермеуге болады. Бетонды суландырғанда бетон араласпасын дайындауға қолданатын суды қолданған жөн.

Арматура.Темiрбетон конструкцияларың арматуралау үшiн тегiс және класстарды А-І А-ІІ А-ІІІ мерзiмдiк кескiндi ыстықтай соғылған дөңгелек болат қолданылады, - МемСТ 5781-82 III, тиiстi талаптарға. Кернеуленетiн арматуралар ретiнде МемСТ 10884-94 бойынша аталған мерзiмдiк кескiндi өзектi ыстықтай соғылған болат қолданылады.

Класстарды сырықтар А-I А-II және 12 мм, сыныпқа дейiн диаметрiмен - 10 мм-ге дейiн А-III диаметрiмен орамдар немесе сырықтардағыдан қоса өндiрiледi, үлкен диаметрлер - сырықтардағы. Сырықтар (келiсуде өндiрушiмен сырықтардың үлкенiрек ұзындығының жасау мүмкiн) ұзындықпен 6 мен 12мен аралығындағы өндiрiледi. Арматураның түзетулерi үшiн дұрыс кесілген орам қабылдаймыз - тазартуларды бiр уақытта өндiрiп алады болатын кесiлетiн қоюлар. Дұрыс қабылдаймыз - Смж кесiлетiн станок - 357 келесi мiнездеме болатын:

- тегіс арматура диаметрі 4-10 мм, мерзімдік кескін диаметрі 6-8 мм;

- шыбықтың ұзындығы 1000-9000 мм;

Дәлдік +3; -2;

- арматураны беру және түзетуi жылдамдығы 31 м/мин;

- электродвигательдін қуаты 12,6 кВт.

Дүрыс кесілген станок И-6118:

- тегіс арматуранын диаметрі 2,5 - 6,3 мм;

- дәлдік ±2;

- - арматураны беру және түзетуi жылдамдығы 25 м/мин; *- электродвигательдін қуаты 6,9 кВт

Эмульсия майламдары. Қышқыл синтетикалық эмульсия ЭКС негізінде дайындалған су майлы, эмульсиялық майламдар ең төзімді және тиімді. Эмульсол – кубтық қалдық (5 %) түріндегі ұршық біліктің майы (95 %) мен жоғары молекулярлы синтетикалық қышқылдардың қоспасынан алынған күңгірт – қоңыр түсті сұйықтық.

Эмульсиялық майламдарды ЭКС эмульсолы майламның 100 литріне 10 л шамадағы құраммен «судағы май» (тура эмульсия) түрдегі және ең суға төзімді және жабысқақ – майламның 100 литріне 20 л ЭКС құрамдағы ЭО – 2 түрдегі «майдағы су» (кері эмульсия) деп айырады. 100 литрге тура эмульсиялық майламның құрамы: жұмсақ, конденсациялық су – 90 л, калцийленген сода – 0,7 кг және ЭКС эмульсолы – 10 л. Кері эмульсияның құрамы: әктің сулы, қаныққан ерітіндісі (1 л. суға 1 кг әк тас). 53 л, су – 27 л және эмульсол – 20 л.

 

Бетон араласпасының жылжымалығын (конус шөгуінің шамасы) анықтау сұлбасы.

 

Бетон араласпасының құрамын жобалау

Бетон құрамын анықтаған кезде бастапқы шығынын 1м3 бетонға бетон араласпасына берілген ыңғайлы қалыптығы және бетонның қажетті беріктігі, ал кей кезде берілген аязға төзімділігі, су өткізгіштігі және басқа қасиеттері қолданылады. Яғни бастапқы материалдың 1м3 бетондағы абсолют көлемі (V) 1-ге жуық болуы керек:

 

Ц /γц + Су + Қ/γқ + Т/γт =1 (1.2)

Мбетон = 350 – R28

Мцемент =400 – Rц

Ең ірі тас – 20 мм

γт – 2710 кг/м3

ρт – 1458 кг/м3

Мірі – 2,5

γқ – 2580 кг/м3

ρқ – 1485 кг/м3

Бетон жылжымалылығы –10 см

 

Тастың қуыстылығы :

 

Қт = ( 1 - ρт / γт) ∙ 100 % (1.3)

 

Қ = ( 1 - 1458 / 2710) ∙ 100% = 46 %

А = 0,6

Су = 200 кг

α = 1,46

 

С / Ц = А ∙ Rц / R28 + 0,5 ∙ А ∙ Rц (1.4)

 

С / Ц = 0,6 ∙ 400 / 350 + 0,5 ∙ 0,6 ∙ 400 = 0,5

 

Ц = Су / (С / Ц) (1.5)

 

Ц = 200 / 0,5 = 400

 

Т = 1000 /(Қ / ρт ∙ α + 1 / γт) (1.6)

 

Т = 1000 / 0,46 / 1,458 ∙ 1,46 + 1 / 2,710 = 1000 / 0,807 = 1239 кг/м3

 

Қ = [ 1000 – (Ц / γц + Су + Т / γт ) ] ∙ γқ (1.7)

 

Қ = [ 1000 – ( 400 / 3,1 + 200 + 1239 / 2,710) ] ∙ 2,580 = 552 кг/м3

 

Ц /γц + Су + Қ/γқ + Т/γт =1 (1.8)

 

400 /3100 + 0,2 + 552 / 2580 + 1239 / 2710 =1

 

 
Date: 2015-10-18; view: 518; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию