Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне заняття № 1

Тема. Вступ. Українська мова як засіб професійного спілкування лікаря

План

1. Предмет і завдання курсу. Природа і функції мови у суспільстві, її державотворча роль.

2. Мова і мовлення. Історія та сучасне трактування понять.

3. Мова і професія, професійна субкультура.

4. Нові тенденції розвитку мовознавчої науки. Психолінгвістика. Соціолінгвістика. Етнолінгвістика та лінгвокультурологія (оглядово).

5. Орфографічний тренінг: вхідний контроль – диктант

Список літератури

1. Золотухін Г. О. Фахова мова медика: підруч. /

Г. О. Золотухін, Н. П. Литвиненко, Н. В. Місник. – К. : Здоров’я, 2001. – С. 282 -340.

2. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. – К .: Каравела, 2006. - С.7- 36.

3. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови /

І. П. Ющук. – К. : Освіта, 1999. – 254 с.

4. «Українська мова». Енциклопедія / редкол. : В. М. Русанівський, О. О.Тараненко (співголови), М. П. Яблюк та ін. - К. : Укр. енцикл. , 2000 . – 752 с.

Завдання

1. Познайомтесь з основними джерелами вивчення курсу.

2. Випишіть 7-8 основних функцій мови у суспільстві. Яка функція мови, на вашу думку, є визначальною? Аргументуйте.

3. Прокоментуйте вислів: «По ставленню кожної людини до своєї мови можна абсолютно точно судити не тільки про її культурний рівень, але й про її громадську цінність. Істинна любов до своєї країни немислима без любові до своєї мови. Людина, байдужа до рідної мови, - дикун. Вона шкідлива за самою суттю тому, що її байдужість до мови проявляється найповнішою байдужістю до минулого, теперішнього й майбутнього свого народу». (К.Паустовський)

4. Випишіть із фразеологічних словників, збірок прислів’їв, крилатих висловів 10 прислів’їв і висловів про лікарів та медицину.

 

Практичне заняття № 2

Тема. Українська мова – національна мова українського народу, державна мова України

План

1. Місце української мови серед мов світу.

2. Історія становлення та розвитку української мови як національної мови українського народу і державної мови в Україні.

3. Правовий статус української мови на сучасному етапі її розвитку.

4. Національна мова. Літературна мова. Поняття мовної норми. Типи мовних норм. Критерії нормативності.


Date: 2015-10-18; view: 100; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию