Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета та завдання навчальної дисципліни. Мета: формування кваліфікованого випускника-юриста з ґрунтовним знанням кримінального законодавства

 

Мета: формування кваліфікованого випускника-юриста з ґрунтовним знанням кримінального законодавства, розумінням змісту кримінально-правових понять, вмінням вірно тлумачити положення кримінального закону та застосовувати їх у майбутній практичній діяльності.

Завдання: комплексне вивчення кримінального права України та аналіз державно-правової теорії і практики, ознайомлення з основними тенденціями кримінального права України, методологічними концепціями кримінального права України, місцем та роллю юриста у суспільстві і державі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни курсант повинен знати:

- систему Загальної частини КК та кримінального права України;

- чинне кримінальне законодавство й інші нормативно-правові акти, необхідні для оволодіння відповідними темами;

- роз’яснення Пленуму Верховного Суду України з питань застосування норм Загальної частини КК;

- зміст інститутів Загальної частини кримінального права України та їх взаємозв’язок;

- нормативні визначення основних понять Загальної частини КК України; - наукові визначення понять Загальної частини кримінального права, які не мають нормативного закріплення;

- зміст інститутів Загальної частини кримінального права та положень Загальної частини КК України;

- позицію слідчої та судової практики стосовно питань застосування положень Загальної частини КК України;

- систему Особливої частини Кримінального кодексу України та кримінального права України;

- зміст інститутів Особливої частини кримінального права України та їх взаємозв’язок;

- зміст ознак складів конкретних злочинів відповідальність за вчинення яких передбачена статтями Особливої частини КК України;

- нормативні визначення певних понять, які визначаються в Особливій частині КК України;

- наукові визначення понять, що вживаються в Особливій частині кримінального права, які не мають нормативного закріплення;

- позицію слідчої та судової практики стосовно питань застосування

положень законодавства про відповідальність за певні злочини.

вміти:

- тлумачити положення КК України, належно володіючи при цьому кримінально-правовими категоріями та поняттями;

- вирішувати питання про злочинність та караність суспільно-небезпечних діянь з врахуванням положень Загальної частини кримінального права України;

- визначати зміст елементів складу злочину та ознак, що їх характеризують;

- вирішувати питання про злочинність певних діянь особи;

- визначати зміст елементів складів конкретних злочинів та ознак що їх характеризують;

- проводити розмежування суміжних складів злочинів;

- на основі отриманих знать правильно застосувати положення КК вирішуючи конкретні завдання.

 


Date: 2015-09-24; view: 109; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию