Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ортынды білім деңгейін тексеретін тестгер

1. Адам миының жануар психикасынан айырмашылығы:

А. тітіркенуден В. сезімнен С. қабылдаудан

D. рефлекс жауап беруден ішкі субъектив бейнелеуден Е. Санасымен

 

2. Адам санасының негізгі кызметі:

А. тітіркенуге жауап В. сезімді талдау С. рефлекстік әсерге ыкпал

D. накты бейнелеу Е. терең заңдылыктарды тану

 

3. Адамның саналы іс-әрекетін қалыптастыратын қызметі:

А. биологиялык В. өз тәжірибесі С. болмыстан тыс күш

D. тіл катынасынан Е. Дағдыланудан

 

4. Адамның жануардан түпкі ерекшелігі:

А. білім мен ептілігінде В. қару пайдалану С. әрекет тәсілін білу

D. биологиялык қажетті сезу Е. объектті тану

 

5.Сапалы іс-әрекеттің бірінші формасы:

A. болжастыру В. тану С. кабылдау D. сезу Е. көру

 

6.Сана қалыптасуының негізгі себебі:

A.тума касиеттер В. тіл мен еңбек С. қоршаган орта

D. үлгі менөрнек Е. инстинкт

 

7.Сана дегеніміз, бұл:

А. табиғат өнімі В. коғамдык болмыс С. инстикттік өнім

D. дағдыланудан Е. табиғаттан тыс берілетін қасиет

 

8.Барша танымдык процестерді қамтушы психикалык деңгей:

А. каоцерваттык В. сенсорлык С. саналык D. интелекттік Е. манипуляциялык

 

9. Ұйқы кезіндегі психикалык әрекеттердің (түс көру, ұйкылы журу) төркіш:

А. ашык санадан В. санасыздык С. инстинкттен

D. дағдыдан Е. табиғаттан тыс күштен

 

10.Қоғамдық сана мен өзіндік сана бір-біріне:

А. тәуелді В. тәуелсіз С. ашык сана дербес

D. астар сана дербес Е. өзара тығыз байланысып жатады

 

11.Психика жоғарғы денгейі:

А. санасыздық В. талап деңгейі С. сана D. Ептілік Е. дағдылану

 

12.Адамда сыртқы дуниені дұрыс бейнелейтін мүше:А. мандай В. бас С. кез D. ми Е. құлақ

 

13.Адам қоршаған ортадан бөлініп жеке тұлға екенін сезінетін сананын түрі:

А. топтык сана В. өзіндік сана С. қоғамдык сана

D. таптық сана Е. мақсатты сана

 

14.Адамнын ниеттенген өз бағасының құны, яғни алдына қойған мақсатының қиындық

дәрежесіне орай көрінетін «мен» бейнесінің сипаты:

А. талаптар деңгейі В. өзіндік деңгейі С. жоғарғы сана

D. іс-әрекет денгейі Е. топтық деңгей

 

15.Жеке адам өзінін санасына сүйене отырып ажырата алады:

А. түйсік пен қабылдауды В. объект пен субъектіні С. назар мен есті

D. ойлау мен қабылдауды Е. сөйлеу мен тілді

 

16.Адамға тән материяның жоғары жемісі:

А. ойын В. оқу С. еңбек D. сана Е. әрекет

 

17.Күрделі ойлау тәсілдері іске асады:

А. бас миының үлкен жарты шарында В. ортаңғы ми бөлігінде С. жұлыңда

D. вегетативті ми арқылы Е. мишық

 

18.Адам түйсігіне әсер ететін дүние:

А. ішкі дүние В. сезімге байланысты С. сырткы дүние

D. әлеуметтік құбылыс Е. қарым-қатынас

 

19.Сананын ең жогаргы сатысы:

А. сана-сезім В. тіл мен еңбек С. сөз-сөйлем D. үлгі мен өрнек Е. ым-ишара

 
Date: 2015-09-24; view: 689; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию