Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ортынды білім деңгейін тексеретін тестгер

1. Адам миының жануар психикасынан айырмашылығы:

А. тітіркенуден В. сезімнен С. қабылдаудан

D. рефлекс жауап беруден ішкі субъектив бейнелеуден Е. Санасымен

 

2. Адам санасының негізгі кызметі:

А. тітіркенуге жауап В. сезімді талдау С. рефлекстік әсерге ыкпал

D. накты бейнелеу Е. терең заңдылыктарды тану

 

3. Адамның саналы іс-әрекетін қалыптастыратын қызметі:

А. биологиялык В. өз тәжірибесі С. болмыстан тыс күш

D. тіл катынасынан Е. Дағдыланудан

 

4. Адамның жануардан түпкі ерекшелігі:

А. білім мен ептілігінде В. қару пайдалану С. әрекет тәсілін білу

D. биологиялык қажетті сезу Е. объектті тану

 

5.Сапалы іс-әрекеттің бірінші формасы:

A. болжастыру В. тану С. кабылдау D. сезу Е. көру

 

6.Сана қалыптасуының негізгі себебі:

A.тума касиеттер В. тіл мен еңбек С. қоршаган орта

D. үлгі мен өрнек Е. инстинкт

 

7.Сана дегеніміз, бұл:

А. табиғат өнімі В. коғамдык болмыс С. инстикттік өнім

D. дағдыланудан Е. табиғаттан тыс берілетін қасиет

 

8.Барша танымдык процестерді қамтушы психикалык деңгей:

А. каоцерваттык В. сенсорлык С. саналык D. интелекттік Е. манипуляциялык

 

9. Ұйқы кезіндегі психикалык әрекеттердің (түс көру, ұйкылы журу) төркіш:

А. ашык санадан В. санасыздык С. инстинкттен

D. дағдыдан Е. табиғаттан тыс күштен

 

10.Қоғамдық сана мен өзіндік сана бір-біріне:

А. тәуелді В. тәуелсіз С. ашык сана дербес

D. астар сана дербес Е. өзара тығыз байланысып жатады

 

11.Психика жоғарғы денгейі:

А. санасыздық В. талап деңгейі С. сана D. Ептілік Е. дағдылану

 

12.Адамда сыртқы дуниені дұрыс бейнелейтін мүше:

А. мандай В. бас С. кез D. ми Е. құлақ

 

13.Адам қоршаған ортадан бөлініп жеке тұлға екенін сезінетін сананын түрі:

А. топтык сана В. өзіндік сана С. қоғамдык сана

D. таптық сана Е. мақсатты сана

 

14.Адамнын ниеттенген өз бағасының құны, яғни алдына қойған мақсатының қиындық

дәрежесіне орай көрінетін «мен» бейнесінің сипаты:

А. талаптар деңгейі В. өзіндік деңгейі С. жоғарғы сана

D. іс-әрекет денгейі Е. топтық деңгей

 

15.Жеке адам өзінін санасына сүйене отырып ажырата алады:

А. түйсік пен қабылдауды В. объект пен субъектіні С. назар мен есті

D. ойлау мен қабылдауды Е. сөйлеу мен тілді

 

16.Адамға тән материяның жоғары жемісі:

А. ойын В. оқу С. еңбек D. сана Е. әрекет

 

17.Күрделі ойлау тәсілдері іске асады:

А. бас миының үлкен жарты шарында В. ортаңғы ми бөлігінде С. жұлыңда

D. вегетативті ми арқылы Е. мишық

 

18.Адам түйсігіне әсер ететін дүние:

А. ішкі дүние В. сезімге байланысты С. сырткы дүние

D. әлеуметтік құбылыс Е. қарым-қатынас

 

19.Сананын ең жогаргы сатысы:

А. сана-сезім В. тіл мен еңбек С. сөз-сөйлем D. үлгі мен өрнек Е. ым-ишара

 

Date: 2015-09-24; view: 2108; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию