Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тітіркендіргіш әрекетінің ықпалымен жүйке орталықтары сезгіштігінің артуын

көрсететін психикалық құбылыс:

А. адаптация В. синестезия С. сенсибилизация Д. сезімталдық Е. табалдырық

14. Сезім мүшелерінін тітіркендіргіштерге біртіндеп икемделу аталады:

А. адаптация В. синестезия С. сенсибилизация Д. сезімталдық Е. Табалдырық

15. Заттар мен құбылыстардын санада тұтас түрде бейнелеуін қамтамасыз етуші психикалық процесс аталады:

А. түйсік В. Зейін С. қабылдау Д. ес Е. қиял

16. Адам ағзасы талдағыштарының өзара тұрақты байланыстылығын, сезімдер тұтастығын білдіретін түйсік қасиеті аталады:

А. сенсибилизация В. синестезия С. жоғарылау Д. төмендеу Е. қосарлану

17. Қабылдау процесінін мәні:

А. жеке элементтерді сезу В. заттытану С. қайта жаңғырту Д. жана бейне жасау Е. жалпылай бейнелеу

18. Қабылдаудың жеке тұлғаның ерекшеліктеріне, оның тәжірибесіне, мамандығына, қызғуына тәуелділігі:

А. апперцепция В. иллюзия С. константтық Д. заттың тектілігі Е. тұтастық

19. Иллюзия құбылысының мәні:

А. дәл тану В. шамалап тану С. өзгерген түрде тану

Д. ауыстыра тану Е. екі ұшты тану

20. Жоқты бар деп қабылдау, жалған қабылдау:

А. иллюзия В. галюцинация С. апперцепция Д. аккомодация Е. сенсибилизация

21. Екі көздің нақты затка бірдей бағытталып, оны басқаларынан ажырата тану қасиеті:

А. конвергенция В. дивергенция С. аккомодация Д. апперцепция Е. иллюзия

22. Көздің қашықтықтағы заттарды көруге байланысты икемделу қабілеті:

А. конвергенция В. дивергенция С. аккомодация Д. апперцепция Е. галюцинация

23. Адамның бір жүйелі, жоспарлы ұзақ қабылдауларға қабілеттілігі аталады:А. сезгіштік В. пайымдылық С. бақылағыштық Д. көрегендік Е. ойшылдық

24. Сөйлеудің бұзылуы аталады:

А. афазия В. амнезия С. таным Д. ойлау Е. саналы

25. Сөздік белгілердің жүйесі:

А. сана В. тіл С. енбек Д. адам Е. таным

26. Тек адамға ғана тән, соған меншікті психикалык процесс:

А. зейін В. қабылдау С. тұйсік Д. киял Е. ойлау

27. Қиялдын түрлері:

А. ырыкты, ырыксыз В. үйреншікті, танымдык С. көрнекі-әрекеттік, логикалық
Д. ырыкты, логикалык, ырықсыз Е. көрнекті-бейнелік, үйреншікті

28. Адамнын болашактағы кажетті әрекетке байланысты қиял түрі:

А. арман В. ниет С. максат Д. пайым Е. болжам

29. Белгілі материалды есте сақтау ұзақтығы аз кезеңге шектелген ес түрі:

А. нақты бейне сақтау В. қысқа мерзімді ес С. толық, дәл оқиға
Д. шағын уақытқа Е. камту көлемі шектеулі

30. Уакыты да, қамту көлемі де шексіз ес түрі:

А. нақты ес В. қысқа мерзімді ес С. бейнелі ес

Д. ұзақ мерзімді ес Е. қозгалысты ес

31. Эмоционалды ес мазмұны:

А. қимыл-әрекет В. бейне С. көңіл-күй Д. мағына Е. сөз

32. Ойлауды есте қалдыруда және қайта жанғыртуда анғарылатын ес:

А. механикалы ес В. бейнелі ес С. эмоциялы ес Д. сөздік-логикалык ес Е. ырыксыз ес

33. Алғаш есте қалдырған материалды неғұрлым толық және дұрыс түрде қайта еске түсіру:

А. реминисценция В. аккомодация С. галлюцинация Д. иллюзия Е. агглютинация

34. Адамнын бір іске катты беріліп, қоршаған ортанын әсеріне берілмеуі:

А. шын шашыранкылық В. жалған шашыранқылық

С. зейін тұрақтылығы Д. зейін көлемі Е. зейін бөлінуі

35. Ерекше дәл, терен, толық жалпы және жанама түрде шындыкты бейнелеуге бағытталған сананын кызметі:

А. түйсік В. кабылдау С. ес Д. ойлау Е. елес

 

36. Ойлау дегеніміз:

А. субъектив пікір В. Болжам С. шындык қорытындысы

Д. кездейсоқ ақпарат жиынтығы Е. жаттанды догма

37. Ойлау формалары:

А. ұғым, пікір, ой қорытындысы В. талдау, жинақтау С. ой корытындысы, салыстыру
Д. нақтылау, жүйелеу Е. жинақтау, нақтылау

38. Ой әрекеті жеке фактілерге сүйеніп, жалпы қорытынды жасауы аталады:

А. индукция В. дедукция С. анализ Д. синтез Е. салыстыру

39. Жалпы қағидага сүйеніп, жеке фактілер туралы қорытынды жасау аталады:А. индукция В. дедукция С. Анализ Д. синтез Е. салыстыру
Date: 2015-09-24; view: 550; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию