Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Щодо Прикінцевих та перехідних положень законопроекту

1. Пропозиція проекту щодо внесення змін до законів України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (пункти "г", "е" ч. 1 ст. 15 Закону в редакції проекту), "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (ч. 3 ст. 3 Закону в редакції проекту), "Про судову експертизу" (ч. 1 ст. 19 Закону в редакції проекту) та "Про судоустрій і статус суддів" (ст. 138 та 157 Закону в редакції проекту), згідно з якими Державною судовою адміністрацією України (далі – ДСА України) за погодженням із Міністерством внутрішніх справ повинна бути створена відомча воєнізована охорона з метою здійснення охорони суддів, працівників суду та їх близьких родичів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, установ судових експертиз Міністерства юстиції та Міністерства охорони здоров’я, є сумнівною та недостатньо обґрунтованою.

Адже, по-перше, відповідно до ч. 1 ст. 148 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та п. 1 Положення про Державну судову адміністрацію України (затверджене Рішенням Ради суддів України № 12 від 22.10.2010 р.) ДСА України є органом у системі судової влади, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом. Крім того, ДСА України підзвітна з’їзду суддів України, а у період між з’їздами суддів – Раді суддів України. Таким чином, погодження діяльності ДСА України як органу судової гілки влади з Міністерством внутрішніх справ України є юридично некоректним.

По-друге, виходячи з системного тлумачення глави 2 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" та Положення про Державну судову адміністрацію України можна стверджувати, що будь-яких функцій щодо охорони певної категорії осіб або приміщень (а тим більше створення воєнізованих формувань) на ДСА України чинним законодавством не покладено, тому запропоновані у проекті зміни виходять за межі компетенції даного органу.По-третє, створення нових підрозділів того чи іншого державного органу потребує значних видатків з Державного бюджету, однак супровідні документи до проекту не містять фінансово-економічного обґрунтування та відповідних розрахунків, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України.

2. Пропозиція проекту щодо призначення пенсій "державним службовцям та працівникам навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ або Національної поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України "Про Національну поліцію" проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України "Про державну службу", а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах – на будь-яких посадах" (пункт "ж" статті 1-2 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" в редакції проекту) на умовах зазначеного Закону, на наш погляд, є недостатньо обґрунтованою. Адже вказаний Закон регулює питання пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби. У той же час не кожен державний службовець або працівник навчального, медичного закладів чи науково-дослідної установи Міністерства внутрішніх справ до прийняття Закону України "Про Національну поліцію" знаходився на військовій службі, а тому має право на призначення пенсій на умовах зазначеного Закону. Крім того, така пропозиція проекту суперечить оголошеним намірам Уряду України щодо скасування спеціальних пенсій.

Аналогічні зауваження стосуються й пропозицій проекту щодо змін до статей 12, 17 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

3. Пункти 8 та 11 Прикінцевих та перехідних положень, якими визначається порядок та умови звільнення працівників міліції, що займали свої посади в органах внутрішніх справ до "опублікування" Закону України "Про Національну поліцію", є дискримінаційними і суперечать основам законодавства про працю.

Адже, по-перше, при здійсненні реорганізації підприємства чи установи (чим саме й є створення Національної поліції, виходячи з системного аналізу проекту) незалежно від форм організації чи виду діяльності працівник повинен бути повідомлений про своє вивільнення не пізніше ніж за два місяці (ч. 1 ст. 49-2 Кодексу законів про працю України, далі – КЗпП).

По-друге, якщо працівник міліції перебуває на лікарняному, у відрядженні чи у відпустці, він не може бути звільнений зі служби в органах внутрішніх справ, оскільки у ці періоди за такими особами повинно бути збережене місце роботи (ст. 74, ч. 3 ст. 121 КЗпП). Крім того, реалізація вказаних пропозицій проекту на практиці може призвести до корупційних зловживань з боку осіб, на яких буде покладений обов'язок формування складу нового правоохоронного органу.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

 


Date: 2015-09-22; view: 80; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию