Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання 1. Розробити план з прибутку підприємства за вихідною інформацією, табл

Розробити план з прибутку підприємства за вихідною інформацією, табл. 10.1.

Таблиця 10.1 – Вихідні дані

Показник Значення
План реалізації продукції за виробами, тис. шт.: - виріб А - виріб Б - виріб В  
Планово-розрахункова ціна з ПДВ, грн/од.: - виріб А - виріб Б - виріб В  
Собівартість реалізованої продукції, тис. грн
Інші операційні доходи, тис. грн
Адміністративні витрати, тис. грн
Витрати на збут, тис. грн
Дохід від участі в капіталі, тис. грн
Фінансові витрати, тис. грн
Ставка податку на прибуток, %

 

Розв’язання

1 Визначаємо дохід від реалізації продукції (Дрп) за формулою

,

де - обсяг реалізації продукції, од.;

- планово-розрахункова ціна виробу з ПДВ, грн/од.;

- кількість найменувань виробів.

Тоді грн.

2 Визначаємо податок на додану вартість (ПДВ) згідно з формулою

,

де - відсоток податку на додану вартість від доходу від реалізації продукції, % ( становить 16,67%).

Тоді грн.

3 Визначаємо чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (Дч) за формулою

.

Тоді грн.

4 Визначаємо валовий прибуток (Пв) згідно з формулою

,

де - собівартість реалізованої продукції, грн.

Тоді грн.

5 Визначаємо операційний прибуток (По) згідно з формулою

,

де - інші операційні доходи, грн;

- адміністративні витрати, грн;

- витрати на збут, грн.

Тоді грн.

6 Визначаємо прибуток до оподаткування (П) згідно з формулою

,

де - дохід від участі в капіталі, грн;

- фінансові витрати, грн.

Тоді грн.

7 Визначаємо податок на прибуток (Пп) за формулою

,

де - ставка податку на прибуток, %.

Тоді грн.

8 Визначаємо чистий прибуток (Пч) за формулою

.

Тоді грн.

Відповідь: плановий чистий прибуток становитиме 8719,29 тис. грн.


Date: 2015-09-22; view: 299; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию