Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

на 2011/2012 навчальний рік

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

(назва навчальної дисципліни за робочим навчальним планом)

Робоча програма укладена на основі:

СВО ХНАМГ ПНД ХХХХ-ХХ........................

(назва, рік затвердження)

яким визначені мета, завдання, предмет та місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця відповідно до ОПП, а також освітньо-кваліфікаційні вимоги до знань та вмінь відповідно до ОКХ.

Робочий навчальний план (№ 2.1.14)6.030509 «Облік і аудит», 2011 р.

(номер за навчальним планом, спеціальність, дата затвердження ректором)

Укладач робочої програми, лектор: __доцент Василевська Н.Є.__

(посада, прізвище викладача)

асистенти, викладачі: ....................................................

(посада, прізвище викладачів)

 

Загальний обсяг навчальної роботи студента за спеціальностями, спеціалізаціями, освітньо-кваліфікаційними рівнями

Спеціальність, спеціалізація (шифр, абревіатура) Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр; спеціаліст, магістр) Дата затвердження ректором робочого навчального плану Статус* дисципліни Всього, кредит/годин
6.030509, О і А бакалавр 2011 р. Н 10 / 360

 

* За освітньо-професійною програмою (ОПП): Н - нормативна, О - за вибором ХНАМГ (обов'язкова), В - за вибором студента

 

Робоча програма ухвалена:

 

кафедрою _________Обліку і аудиту______

(назва кафедри за належністю розробників)

Протокол № 1

« 30 » 08 2011 р. Зав. кафедрою_____________(Момот Т.В.)

(підпис, прізвище)

деканом факультету__«Економіка і підприємництво»______

(назва факультету за належністю кафедри)

« » 2011 р. Декан____________________(Соловйов О.В.)

(підпис, прізвище)

 

Програма погоджена випусковими кафедрами:
(на відповідність чинним ОКХ, ОПП, навчальним планом)

 

Назва кафедри Підпис Прізвище зав. кафедрою Дата
       
       
       
       
       

ВСТУП 

Мета вивчення дисципліни полягаєуформуванні системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завданнями вивчення курсу є: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предметом дисципліни відповідно до її змісту є методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.


Date: 2015-09-25; view: 67; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию