Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

на 2011/2012 навчальний рік

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

(назва навчальної дисципліни за робочим навчальним планом)

Робоча програма укладена на основі:

СВО ХНАМГ ПНД ХХХХ-ХХ........................

(назва, рік затвердження)

яким визначені мета, завдання, предмет та місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця відповідно до ОПП, а також освітньо-кваліфікаційні вимоги до знань та вмінь відповідно до ОКХ.

Робочий навчальний план (№ 2.1.14)6.030509 «Облік і аудит», 2011 р.

(номер за навчальним планом, спеціальність, дата затвердження ректором)

Укладач робочої програми, лектор: __доцент Василевська Н.Є.__

(посада, прізвище викладача)

асистенти, викладачі: ....................................................

(посада, прізвище викладачів)

 

Загальний обсяг навчальної роботи студента за спеціальностями, спеціалізаціями, освітньо-кваліфікаційними рівнями

Спеціальність, спеціалізація (шифр, абревіатура) Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр; спеціаліст, магістр) Дата затвердження ректором робочого навчального плану Статус* дисципліни Всього, кредит/годин
6.030509, О і А бакалавр 2011 р. Н 10 / 360

 

* За освітньо-професійною програмою (ОПП): Н - нормативна, О - за вибором ХНАМГ (обов'язкова), В - за вибором студента

 

Робоча програма ухвалена:

 

кафедрою _________Обліку і аудиту______

(назва кафедри за належністю розробників)

Протокол № 1

« 30 » 08 2011 р. Зав. кафедрою_____________(Момот Т.В.)

(підпис, прізвище)

деканом факультету__«Економіка і підприємництво»______

(назва факультету за належністю кафедри)

« » 2011 р. Декан____________________(Соловйов О.В.)

(підпис, прізвище)

 

Програма погоджена випусковими кафедрами:
(на відповідність чинним ОКХ, ОПП, навчальним планом)

 

Назва кафедри Підпис Прізвище зав. кафедрою Дата
       
       
       
       
       

ВСТУП 

Мета вивчення дисципліни полягаєуформуванні системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Завданнями вивчення курсу є: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

Предметом дисципліни відповідно до її змісту є методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Date: 2015-09-25; view: 53; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.009 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию