Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Спіновий магнітний момент


Експериментальні дослідження засвідчили, що магнітні властивості атомів неможливо однозначно описати на основі уявлення про виключно орбітальну його природу. Досліди стверджували, що електрон має ще деякий внутрішній не зв’язаний з орбітальним рухом магнітний ступінь вільності. Первісно причину існування власного магнетизму електрона було сформульовано на основі планетарної моделі атома. Якщо електрон уявляти у вигляді зарядженої сфери, то її обертання навколо власної осі породжує, крім власного механічного моменту імпульсу – спіну, також і власний магнітний момент. Таке пояснення природи власного магнетизму електрона спочатку сприяло розвитку уявлень про будову атома, проте досить швидко виявилося неспроможним описати нові експериментальні факти. Коли була експериментально визначена величина спінового магнітного моменту, то з’ясувалось, що для узгодження її із планетарною моделлю лінійна швидкість обертання екваторіальної області електрона-сфери навколо власної осі повинна перевищувати швидкість світла у вакуумі, що не має сенсу.

Сучасні уявлення про механічний та спіновий магнітний моменти електрона та інших мікрочастинок не пов’язують із якою-небудь наочною механічною моделлю. Вважається, що спін електрона, як і електричний заряд та маса його є фундаментальною властивістю. Це означає, що ці поняття не знаходять пояснення у рамках сучасної фізичної теорії, навпаки, вони самі є поняттями, на яких ця теорія ґрунтується. Логіка тут цілком зрозуміла: те, що не знаходить пояснення в межах існуючої теорії, відносять до фундаментальних понять.

Власний магнітний момент електрона зв’язаний з його механічним спіном формулою, подібною (але не тотожною) тій, що зв’язує магнітний та механічний орбітальний моменти. Однак, магнітомеханічне відношення для спіну виявилося удвічі більшим, тобто

(11.2.8)

Оскільки спінове квантове числоелектрона , то .

Проекція магнітного спіну, наприклад, на вісь Z визначається як

,(11.2.9)

де, як і раніше, .
^


Date: 2015-09-05; view: 311; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию