Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


РОЗРАХУНКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ АМПЛІТУТУДИ КОЛИВАНЬ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕННЯ ПРИ ОЦІНЦІ ТЕПЛОСТІЙКОСТІ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД

Р.1 Амплітуда коливань температури приміщення, ,0С, розраховується за формулою:

 

= . (Р.1)

 

де qбудтепловтрати приміщення, Вт, що визначаються згідно з положеннями СНиП 2.04.05;

m – коефіцієнт нерівномірності тепловіддачі системи опалення, приймається згідно з табл.Р1;

Fj площа внутрішньої поверхні j-й зовнішньої огороджувальної конструкції, м2;

K - кількість зовнішніх огороджувальних конструкцій у приміщенні;

Bjкоефіцієнт теплопоглинання, Вт/(м2 . К), внутрішньою поверхнею j-й зовнішньої огороджувальної конструкції приміщення, що визначається за формулою:

 

, (Р.2)

де Yв – коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні огородження, Вт/(м2 . К), визначається за Р.2 – Р.3;

αв – коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні конструкцій, Вт/(м2 · К), що приймається згідно з додатком Е.

Таблиця Р.IV - КОЕФІЦІЄНТ НЕРІВНОМІРНОСТІ ТЕПЛОВІДДАЧІ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ

 

Тип опалення m
Водяне опалення будівель з безперервним обслуговуванням Опалення з використанням малотеплоємних приладів: а) нагрівання приладів опалення на протязі 18 год, з перервою - 6 год б) нагрівання приладів опалення на протязі ­12 год, з перервою ­ 12 год в) нагрівання приладів опалення на протязі 6 год, з перервою 18 год Поквартирне водяне опалення (час обслуговування 6 год) Пічне опалення теплоємними печами під час топлення їх один раз на добу: - товщина стінок печі у 1/2 цегли - товщина стінок печі у 1/4 цегли 0,1   0,8 1,4 2,2 1,5   від 0,4 до 0,9* від 0,7 до 1,4*
Примітка * Менше значення m відповідає масивним печам, більше – менш масивним легким печам. При топці печей 2 рази на добу величину m треба зменшувати у 2,5 - 3 рази для печей з товщиною у 1/2 цегли, та у 2-2,3 рази - при товщині у 1/4 цегли.

Р.2 Показник теплозасвоєння внутрішньою поверхнею непрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулами

а) у разі, коли (внутрішній) шар огороджувальної конструкції має теплову інерцію D≥ 1, тоYв = s1, (Р.3)

б) якщо теплова інерція першого шару огороджувальної конструкції D1<1, а першого і другого шарів конструкції D1+D2≥1, то коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні розраховується за формулою:

(Р.4)

 

де R1, s1, s2 – термічний опір та коефіцієнти теплозасвоєння відповідно, першого та другого шарів;

в) якщо теплова інерція перших n шарів конструкції D1+D2+…+Dn<1, а теплова інерція n+1 шарів D1+D2+…+Dn+Dn+1≥1, то коефіцієнт теплозасвоєння внутрішньої поверхні потрібно визначати з урахуванням коефіцієнтів теплозасвоєння n шарів за формулами для n-го шару

 

(Р.5)

 

для i-го шару (i=n-1, n-2, …1)

; (Р.6)

Для термічно неоднорідних шарів конструкції потрібно визначати середній коефіцієнт теплозасвоєння матеріалом цього шару sср, Вт/(м2·К), за формулою:

 

. (Р.7)

s1, s2,…,sn, – коефіцієнти теплозасвоєння окремих матеріалів шару, Вт/(м2·К);

F1, F2,…,Fn площі, що займають окремі матеріали по поверхні шару, м2; N – кількість шарів.

Р.3. Показник теплозасвоєння внутрішньою поверхнею світлопрозорої огороджувальної конструкції розраховується за формулою:

 

. (Р.8)

 

де RΣсп – опір теплопередачі світлопрозорої конструкції, м2·К/Вт, приймається на підставі результатів випробувань, за ДСТУ Б В.2.6-17 (ГОСТ 26602.1-99) акредитованими лабораторіями або за результатами теплових розрахунків конструкції за додатком М.


Date: 2015-09-19; view: 155; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.018 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию