Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розрахунок коефіцієнта екологічної відповідності умов проживання людини

Інтегральний показник екологічної відповідності (Кев) обчислюють за такою формулою:

 

,

де е – кількість складових природного середовища;

і – коефіцієнти природних умов;

в – величина валового внутрішнього продукту (ВВП) на одну людину, тис. дол.

 

Стан природних умов (і) визначається за наступними складовими:

1. забезпеченість орними землями;

2. зміни атмосферного тиску;

3. сейсмічний стан;

4. властивості сонячної радіації;

5. кількість атмосферних опадів;

6. температурний режим.

 

За цими складовими вираховують бали для кожної місцевості, розрахункові коефіцієнти отримують шляхом зменшення цих балів у 10 разів. Сума 6-ти розрахункових коефіцієнтів становить коефіцієнт природних умов.

 

Визначення забезпеченості орними землями

Коефіцієнт забезпеченості орною землею кожної людини визначають за таблицею 1, виходячи з наступних умов розподілу балів:

Бальна оцінка забезпеченості орними землями

Площа орних земель, га/людину Бальна оцінка, бали Коефіцієнт і
2,1 0,4
1,6 0,3
1,1 0,2
0,6 0,1
0,1 0,4 0,04
0,05 0,3 0,03
0,02 0,2 0,002

 

Таблиця 1

Забезпеченість орними землями в різних країнах, га/людину*

Країна Площа орних земель Країна Площа орних земель
Австралія 2,03 Іспанія 0,27
Австрія 0,17 Італія 0,12
Азербайджан 0,22 Казахстан 1,46
Алжир 0,21 Камерун 0,3
Аргентина 0,78 Канада 1,33
Ангола 0,25 Кенія 0,13
Бангладеш 0,05 Китай 0,11
Бельгія 0,08 Кіпр 0,1
Білорусь 0,58 Латвія 0,54
Болгарія 0,44 Люксембург 0,12
Бразилія 0,29 Мозамбік 0,19
Бруней 0,01 Нідерланди 0,06
В’єтнам 0,07 Німеччина 0,15
Велика Британія 0,1 Нова Зеландія 0,2
Венесуела 0,1 Норвегія 0,18
Гаїті 0,09 ПАР 0,3
Гондурас 0,13 Польща 0,33
Греція 0,24 Португалія 0,1
Данія 0,42 Росія 0,88
Домініканська республіка 0,08 США 0,54
Естонія 0,47 Суринам 0,12
Ефіопія 0,15 Україна 0,72
Єгипет 0,04 Фінляндія 0,43
Зімбабве 0,27 Франція 0,29
Ізраїль 0,04 Чехія 0,3
Індія 0,13 Швейцарія 0,05
Ісландія 0,02 Японія 0,03

*- дані worldstat.info

 

Визначення впливу атмосферного тиску

Атмосферний тиск може змінюватись залежно від географічних умов місцевості, особливостей атмосферної циркуляції, пори року, температури повітря, інших причин. Хаотичні неперіодичні зміни тиску протягом короткого відрізку часу можуть несприятливо впливати на здоров’я людини, викликати головний біль, зміни артеріального тиску, погіршення самопочуття у людей зі серцево-судинними захворюваннями.

Атмосферний тиск може виражатись у Паскалях або у міліметрах ртутного стовпчика. Оптимальними значеннями є 760 мм. рт. ст. = 1013 гПа. За кліматичною картою визначте рівень атмосферного тиску місцевості і виразіть ці значення у одиницях бальності. Якщо тиск поданий у мм. рт. ст., то переведіть їх у гПА, помноживши на 1,33. Умови для оцінки наведені у таблиці:

Визначення бальності території за величиною атмосферного тиску

Атмосферний тиск, гПа Бали Коефіцієнт відповідності і Атмосферний тиск, гПа
 
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

 

На підставі аналізу карт ізобар можна визначити, що в межах 250 широти простягається екваторіальний пояс пониженого тиску, до 350 широти лежить зона субтропічних максимумів тиску. Також область підвищеного тиску формується навколо полюсів.

 

Оцінка сейсмічності території

Визначення екологічної відповідності умов за сейсмічним станом проводиться з врахуванням вивержень вулканів та землетрусів за останні 100 років. Їх відсутність оцінюється у 0 балів (коефіцієнт і=0,0). Залежно від площі вияву сейсмічних явищ в межах території держави, величина бала з від’ємним знаком дорівнює кількості складових за умови, що кожна держава поділена на 10 складових. Отже, максимальна можлива сейсмічність - – 10 балів (коефіцієнт і= - 1,0).

Наявність сейсмо – вулканічних явищ є негативним чинником впливу на умови проживання людей. Найбільше вона виражена в районі Тихоокеанського сейсмічного кільця та в місцевостях з альпійською складчастістю.


 

Визначення величини сонячної радіації

Кількість тепла, що отримує земна поверхня на площі 1 см2, називається інтенсивністю сонячної радіації. Найважливішим фактором, що зумовлює її величину, є кут падіння сонячних променів. Кут падіння в свою чергу залежить від географічної широти та висоти Сонця над горизонтом.

При визначенні вихідних показників сонячної радіації використовують 10 – бальну систему її розподілу, беручи на початок відліку величину 640-650 кДж/см2 – рік, тобто пересічну і оптимальну для людини величину, від якої найнижчою межею є 300 кДж/см2 – рік, а максимальною – 900 кДж/см2 – рік. Якщо на кліматичній карті (рис. 1) сонячна радіація зазначена в одиницях ккал/см2-рік, то значення треба помножити на 4,18 (1 ккал=4,18 кДж).

Бальна оцінка має таку систему розподілу:

Сонячна радіація, кДж/см2 – рік Бали Коефіцієнт і Сонячна радіація, кДж/см2 – рік
1,0
640-600 0,8 660-700
600-500 0,6 700-750
500-400 0,4 750-800
400-320 0,2 800-900
<300 0,0 >900

 

Величина сонячної радіації за 10-бальною системою найсприятливіша в Іспанії, Італії, Словенії та інших країнах півдня Європи, які захищені гірськими системами Піренеїв і Альп (8 балів). Найменш сприятливі в цьому аспекті в Європі Швеція і Норвегія (2 бали). В межах тропічного поясу величина сонячної радіації становить 4 бали. Найвищі показники мають держави південного Середземномор’я і Близького Сходу (9,5-10 балів), звідки, вірогідно, розпочалося розселення первісної людини. В субекваторіальному поясі радіаційний баланс має оптимальні показники 8-10 балів. В межах промислових агломерацій через запиленість і більшу хмарність сонячна радіація послаблюється на 30-45%.

Рис. 1. Інтенсивність сонячної радіації

 

Визначення кількості атмосферних опадів

Для визначення бальності впливу атмосферних опадів необхідно скористатися кліматичною картою місцевості. Система градацій коливається в межах 1-3 балів:

Кількість опадів, мм Бали Коефіцієнт і Кількість опадів, мм
500-1500 0,3 500-1500
250-500 0,2 1500-2500
<250 0,1 >2500

За цією градацією показники кількості опадів у основній масі країн помірного поясу оцінюються у 3 бали. Для субтропічного поясу, за виключенням середземноморських країн кількість опадів є несприятливою – 1 бал. Надмірна кількість опадів характерна для країн екваторіального поясу, а найменше їх випадає в зоні широт 80 - 90.

 

Вплив температурного режиму

Аналіз екологічних особливостей певної території обов’язково включає врахування кліматичних особливостей, основними з яких є середньорічна температура повітря, річні її зміни і амплітуди коливань. Відомо, що в перехідні періоди року збільшується частота загострень серцево – судинних захворювань, шлунково – кишкового тракту, бронхіальної астми, нервових зривів. Особливо відчутно на організмі позначається зміна температурного режиму. Найсприятливішою для проживання в природному середовищі вважається температура +210С.

Бальна оцінка температурних умов проводиться за даними кліматичної карти про середню температуру найтеплішого місяця, за вихідну температуру обрано +240. Встановлено наступну залежність:

Температура, 0С Бали Коефіцієнт і Температура, 0С
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
14 і менше 0,0

Від’ємні значення не визначаються. Сприятливою для проживання є температура у південноєвропейських і середньоазійських країнах.

Визначення ВВП країни

Дані про основні соціально – економічні умови країн світу наведені у таблиці 2:

Таблиця 2

Основні показники розвитку країн світу ( за даними The World Bank, 2010)

Країна Загальна чисельність населення, млн. осіб Очікувана тривалість життя при народженні, років Грамотність дорослого населення, % ВВП, тис. дол. на одну особу
Австралія 21,02 55,589
Австрія 8,32 49,082
Азербайджан 8,52 10,340
Алжир 33,85 7,244
Аргентина 39,5 14,125
Ангола 17,02   6,251
Бангладеш 158,57 1,700
Бельгія 10,63 36,415
Білорусь 9,7 5,880
Болгарія 7,64 11,760
Бразилія 191,6 11,289
Бруней 0,39 51,600
В’єтнам 85,14 2,793
Велика Британія 61,03 36,919
Венесуела 27,47 11,933
Гаїті 9,61 1,317
Гондурас 7,09 2,900
Греція 11,19 30,856
Данія 5,46 36,336
Домініканська республіка 9,75 6,767
Естонія 1,34 19,194
Ефіопія 79,09 0,304
Єгипет 75,47 6,200
Зімбабве 13,4 0,173

Продовження табл. 2

Ізраїль 7,17 28,081
Індія 1123,32 1,081
Ісландія 0,31 42,600
Іспанія 44,88 35,557
Італія 59,37 33,828
Казахстан 15,48 7,906
Камерун 18,53 2,176
Канада 32,98 47,066
Кенія 37,53 1,200
Китай 1319,98   4,264
Кіпр 0,79 24,940
Латвія 2,28 19,046
Люксембург 0,48 128,806
Мозамбік 21,37 0,320
Нідерланди 16,38 51,657
Німеччина 82,27 39,442
Нова Зеландія 4,23 34,121
Норвегія 4,71 59,600
ПАР 47,59 10,243
Польща 38,06 19,043
Португалія 10,61 22,232
Росія 141,64 15,806
США 301,62 46,381
Суринам 0,46 4,730
Україна 46,38 3,995
Фінляндія 5,29 34,401
Франція 61,71 42,747
Чехія 10,33 18,135
Швейцарія 7,55 60,880
Японія 127,77 42,325

 

Приклад. Визначимо екологічну відповідність умов проживання у м. Харків. Загальні характеристики екологічних умов зведемо у таблицю:

 

 

Величина коефіцієнтів для визначення екологічної відповідності умов проживання у м Харків

Показник Значення показника Бали Коефіцієнт
Атмосферний тиск 1012 гПа 0,8
Сейсмічний стан відсутність
Сонячна радіація 410 кДж/см2 0,4
Атмосферні опади 560 мм 0,3
Середня температура найтеплішого місяця 210С 0,7
Забезпеченість орними землями 0,73 1,2 0,12
Коефіцієнт природних умов, Σі     2,32
ВВП на душу населення 3,995 тис. дол.   3,995
Коефіцієнт екологічної відповідності умов проживання 1,545

 Date: 2015-09-02; view: 3248; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию