Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Проблема збалансованого природокористування

Природні ресурси — це потенційно придатні для використання люди­ною природні компоненти та властивості середовища.

Природні ресурси

невичерпні вичерпні.

До невичерпних природних ресурсів належать: сонячна енергія; вітер, приливи, рухлива вода; тепло земних надр. Вичерпні природні ресурси поділяють на відновлювані (чисте повітря, прісна вода, ґрунт) та невідновлювані (викопне паливо, мета­лічні руди, неметалічна мінеральна сировина — глина, пісок тощо).

 

Природокористування — це сукупність усіх форм експлуатації природо- ресурсного потенціалу і заходів з його збереження.

Виділяють три аспекти природокористування:

1. Видобуток і переробка природних ресурсів, їхнє відновлення (відтворення).

2. Використання та охорона природних умов середовища проживання.

3. Збереження, відтворення (відновлення) екологічної рівноваги природ­них систем, що є основою збереження природо-ресурсного потенціалу.

Збалансований розвиток — це комплексне розв'язання соціально-еконо- мічних задач і проблем навколишнього середовища з метою задоволення потреб сучасного покоління людей без шкоди для майбутніх поколінь. Розум­не виконання економічної діяльності неможливе без проведення сукупності заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища.

Екополітика — це сукупність методів контролю екообмежень при соціально-економічному розвитку країни, регіону чи людства в цілому.

 

17.(16).02.2012

Невиснажливе природокористування

 

Невиснажливе природокористування — це система господарської ді­яльності, за якої:

✔ досить повно використовуються видобувні природні ресурси і відповід­но зменшується кількість ресурсів користування;

✔ забезпечується поновлення відновлюваних природних ресурсів;

✔ повно і багаторазово використовуються відходи промисловості.

Основними принципами невиснажливого природокористування є ви­вчення, охорона, засвоєння та перетворення природного середовища.

Виробнича діяльність людини базується на споживанні біологічної продук­ції в усіх галузях виробництва.

Біологічна продуктивність — це здатність природних угруповань чи окремих їх компонентів підтримувати певну швидкість відтворення. Мірою біопродуктивності є величина біомаси, яка створюється за одиницю часу на одиниці площі (об'єму).
Date: 2015-09-02; view: 1072; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию