Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Міждержавні і європейські

ГОСТ 3351–74 Методы определения вкуса, запаха. цветности и мутности. ГОСТ4011–72 Методы определения общего железа.

ГОСТ 4151–72 Метод определения общей жесткости.

ГОСТ 4152–89 Метод определения массовой концентрации мншьяка.

ГОСТ 4192–82 Методы определения минеральных азотосодержащих

веществ.

ГОСТ 4245–72 Методы опредєления содержания хлоридов.

ГОСТ 4388–72 Методи определения массовой концентрации меди.

ГОСТ 18190–72 Методи определения содержания остаточного активного

хлора.

ГОСТ 18165–89 Метод определения массовой концентрации алюминия.

ГОСТ 18293–72 Методи определения содержание свинца, цинка, серебра. ГОСТ 18294–89 Метод определения массовой концентрации бериллия.

ГОСТ 18301–72 Методи определения содержания остаточного озона.

ГОСТ 18308–72 Метод определения содержания молибдена.

ГОСТ 18826–73 Методы опредєления содержания нитратов.

ГОСТ 18963–73 и СТ СЗВ 223–75 Методи санитарно–бактериологического

ГОСТ 19355—85 Методы определения полиакриламида.

ГОСТ 19413–89 Метод определения массовой концентрации селена.

ГОСТ 23950–88 Метод опредєления массовой концентрации стронция.

Розгляд основних стандартів проводиться за змістом розкриття теми.

Методи досліджування фізичних властивостей води згідно із ДСТУ ІSО 5815:2004, ДСТУ ІSО 7027–2003, ДСТУ ІЗО 7887–2003; ГОСТ 3351–74, ГОСТ 4151–72. Стандарти розглядають органолептичні, фотометричні, комплексно метричні методи визначання фізичних властивостей води. Зміст стандарту: методи відбору проб, відбирання проб, апаратура, матеріали і реактиви, органолептичні методи визначання запаху і смаку; фотометричні методи визначання забарвленості, комплекснометричний метод визначання загальної жорсткості води; підготовка до аналізу, проведення аналізу, обробка матеріалів.

Методи санітарно–бактеріологічного і санітарно–мікробіологічного аналізу згідно із ГОСТ 18963–73 і СТ СЗВ 223–75. Стандарти розглядають та встановлюють методи мембральних фільтрів та бродильний; повні, скорочені і сигнальні методи аналізу. Зміст стандарту: метод відбирання, зберігання та транспортування проб води; апаратура, матеріали, реактиви, живильне середовище, підготовка до аналізу; проведення аналізу, метод мембральних фільтрів, бродильний метод; визначання індексів бактерій і колі–індексу бактерій групи кишкових паличок при дослідженні води, визначання індексу бактерій групи кишкових паличок при дослідженні води за етапами очистки; повні, скорочені і сигнальні методи визначання числа сапрофітів і бактерій групи кишкових паличок (БГКП) в польових умовах. Терміни, що використовуються в стандартах – пересувна лабораторія, переносна лабораторія, польові методи і сигнальні методи; метод відбирання проб, апаратура, матеріали, реактиви, підготовка до аналізу, проведення аналізу; виконання аналізу води сигнальними методами.Методи визначання розчинених аніонів в мало забруднених і стічних водах згідно із ДСТУ ІSО 10304–1–2003, ДСТУ ІSО 10304–2–2003, ДСТУ ІSО 10304–3–2003, ДСТУ ІSО 10304–4–2003. Стандарти розглядають визначання: розчинених фторид–, хлорид–, нітрит–, ортофосфат–, бромід–, нітрат– сульфат–іонів для мало забруднених вод методом рідинної хроматографії за ДСТУ ISO 10304–1–2003, визначання розчинених аніонів броміду, хлориду, нітрату, нітриту, ортофосфату та сульфату в стічних водах методом рідинної іонної хроматографії за ДСТУ ІSО 10304–2–2003; визначання розчинених аніонів хромату, йодиду, сульфіту, тіоцианату та тіосульфату методом рідинної іонної хроматографії за ДСТУ ІSО 10304–3–2003; визначання розчинених аніонів хлорату, хлориду, і хлориту у воді з низьким рівнем забруднення методом рідинної іонної хроматографії за ДСТУ ІSО 10304–4–2003.

Методи визначання у воді вмісту мінеральних азотовмісних речовин згідно із ДСТУ ІSО 6777–2003, ДСТУ ІSО 6778–2003, ДСТУ ISO 7150–1–2003, ДСТУ ІSО 7150–2–2003, ДСТУ ISO 7890–1–2003, ДСТУ ISO 7890–2–2003, ДСТУ 4078–2001, ГОСТ 4192–82, ГОСТ 18826–73. Стандарти розглядають фотометричні, спектрометричні, потенціометричні, колориметричні методи. Зміст стандарту: вибір проб, методи відбору проб; визначання масової концентрації аміаку і іонів амонію, масової концентрації нітритів і нітратів; спектрометричний метод за ДСТУ ІSО 6777–2003, ДСТУ ІSО 7150–1–2003, ДСТУ ІSО 7150–2–2003, ДСТУ ІSО 7890–1–2003, ДСТУ ІSО 7890–2–2003, ДСТУ 4078–2001; потенціометричний метод за ДСТУ ІSО 6778–2003; колориметричний метод з фенолдісульфо–кислотою, колориметричний метод з саліцилово–кислим натрієм та ін.

Методи визначання вмісту хлоридів згідно із ДСТУ ІSО 6468–2002, ДСТУ 4079–2001, ГОСТ 4245–72. Стандарти розглядають титрометричні методи визначання вмісту хлоридів (хлор–іону) у воді. Зміст стандарту: методи відбору проб, визначання загального вмісту хлоридів за ДСТУ 4079–2001, визначання вмісту окремих хлорорганічних інсектицидів, полі хлорованих біфенілів та хлорбензолів методом газової хроматографії за ДСТУ ІSО 6468–2002; визначання вмісту хлор–іона титруванням азотнокислим сріблом, визначання вмісту хлор–іона в воді титруванням азотнокислою ртуттю в присутності індикатора дифенілкарбазона.Методи визначання вмісту у воді незв'язаного, загального та залишкового активного хлору згідно із ДСТУ ISO 7393–1–2003, ДСТУ ІSО 7393–2:2004, ДСТУ ІSО 7393–3:2004, ГОСТ 18190–72. Стандарти розглядають титриметричний, колориметричний і йодометричний методи визначання вмісту хлору. Зміст стандарту: методи відбору проб, титриметричний метод за ДСТУ ІSО 7393–1–2003, колориметричний метод за ДСТУ ІSО 7393–2:2004, йодометричний метод за ДСТУ ІSО 7393–3:2004, визначання вільного залишкового хлору титруванням метиловим оранжевим, метод роз'єднаного визначання вільного хлору, сполученого монохлориніну і діхлораміну.

Методи визначання вмісту залишкового озону згідно із ГОСТ 18301–72 і СТ СЗВ 223–75. Обмеження строку дії скасовано. Стандарт розглядає, йодометричний метод визначання вмісту залишкового озону у воді на основі окислення озоном йодиду до йоду, який титрують розчином серноватистокислого натрію. Зміст стандарту: методи відбору проб, апаратура, матеріали, реактиви, підготовка до аналізу, проведення аналізу, обробка результатів.

Методи визначання масової концентрації заліза, міді, алюмінію, свинцю, цинку, срібла згідно із ДСТУ ІSО 6332–2003, ГОСТ 4011–72, ГОСТ 4388–72, ГОСТ 18165–89, ГОСТ 18293–72. Стандарти встановлюють спектрометричні, колориметричні, фотометричні і полярографічі методи визначання масової концентрації заліза міді, алюмінію, свинцю, цинку і срібла у питній воді. Зміст стандарту: методи відбору проб, визначання заліза методом із використанням фенатроліну, концентрації загального заліза з родонітом, з ортофенантроліном та з 2,2–діпириділом; колориметричне визначання масової концентрації міді з діетилдітикарбонатом натрію та з діетилдітикарбонатом свинцю, фотометричний метод визначання масової концентрації міді з реагентом пікрамін–епсілон, та з алюмінатом; загальні правила і вимоги до визначання й аналізу вмісту свинцю, цинку і срібла в питній воді колориметричними методами; визначання вмісту у воді свинцю пломбованим методом, цинку і срібла дітізованим методом, свинцю і цинку в одній пробі полярографічним методом та ін.; апаратура, матеріали і реактиви, підготовка до аналізу, проведення аналізу, обробка результатів.

Методи визначання масової концентрації миш'яку, вмісту молібдену, поліакриламіду згідно із ГОСТ 4152–89 ГОСТ 18308–72 ГОСТ 19355–85. Стандарт встановлюють фотометричний метод визначання масової концентрації миш'яку, колориметричний метод визначання вмісту молібдену, адсорбційно– фотометричний і седиментаційний метод визначання масової концентрації поліакриламіду у питній воді, Зміст стандарту: методи відбору проб, апаратура, матеріали, реактиви, підготовка до аналізу, проведення аналізу, обробка результатів.

Методи визначання масової концентрації берилію, селену, стронцію згідно із ГОСТ 18294–89, ГОСТ 19413–89, ГОСТ 23950–88. Стандарти встановлюють емационний метод визначання вмісту у питній воді радію–226, флуоресцентний метод визначання масової концентрації берилію і селену, емісійний пламено–фотометричний метод визначання масової концентрації стронцію. Зміст стандартів: метод відбирання проб, апаратура, матеріали, реактиви, підготовка до аналізу, проведення аналізу, обробка результатів, вимоги безпеки.

Запитання для самоконтролю

1. Класифікація водних об'єктів та водокористувачів згідно із ГОСТ 17.1.1.02, ГОСТ 1.1.03, ГОСТ 17.1.1.04.

2. Правила охорони і загальні вимоги до хорони води природних джерел згідно із ГОСТ 17.1.3.04, ГОСТ 17.1.3.06, ГОСТ 17.1.3.07, ГОСТ 17.1.3.08.

3. Терміни та визначення якості води згідно із ДСТУ 3041, ДСТУ 3928, ISO 6107–1–8, ГОСТ 17.1.1.01, ГОСТ 27065, ГОСТ 30813.

4. Правила вибору джерел і оцінка якості питної води згідно із ДСТУ ЕN 1420–1, ГОСТ 2781, ГОСТ 24481.

5. Відбирання проб води згідно із ДСТУ 3913, ДСТУ 3920, ДСТУ 5667–3, ГОСТ 24481.

6. Критерії якості і технічні вимоги природної води для промислових потреб згідно із ДСТУ 3940, ДСТУ 4004, ГОСТ 17.1.2.03.

7. Визначення вмісту хімічних речовин у воді згідно із ДСТУ ІSО 6468, ДСТУ ІSО 7393, ДСТУ 4079, ГОСТ 4245, ГОСТ 18190.

8. Визначення вмісту тяжких металів у воді згідно із ГОСТ 4011, ГОСТ 4388, ГОСТ 18165, ГОСТ 18293, ГОСТ 18294, ГОСТ 18308, ГОСТ 19413.

9. Методи визначення вмісту азотних сполук у воді згідно із ДСТУ 4078, ДСТУ 6777, ДСТУ 6778, ДСТУ 7ISO, ДСТУ 7890, ГОСТ 4192, ГОСТ 18826.

10. Методи визначення розчинених у воді іонів і аніонів згідно із ДСТУ 10304–1, ДСТУ 10304–2, ДСТУ 10304–3, ДСТУ 10304–4.

11. Досліджування фізичних властивостей води згідно із ДСТУ ІSО 5815, ДСТУ ІSО 7027, ДСТУ ІSО 7887, ГОСТ 3351, ГОСТ 4151.

12. Досліджування біологічних властивостей води згідно із ДСТУ 3959, ДСТУ ISO 13829.

13. Методи санітарно–бактеріологічного і санітарно–мікробіологічного аналізу згідно із ГОСТ 18963–73 і СТ СЭВ 223–75.

Тести для самоконтролю

1. Назвати стандарти з класифікації водних об'єктів та класифікації водокористувачів згідно:

01. ГОСТ 17.1.1.02 05. ГОСТ 1.1.03

02. ГОСТ 17.1.1.04 06. ГОСТ 17.1.3.01

03. ГОСТ 17.1.3.07 07. ГОСТ 17.1.3.11

04. ГОСТ 17.1.3.02 08. ГОСТ 17.1.3.12.

2. Стандарти, що розробляють правила охорони і загальні вимоги до охорони води природних джерел:

01. ГОСТ 17.1.3.01 05. ГОСТ 17.1.3.06

02. ГОСТ 17.1.3.02 06. ГОСТ 17.1.3.07

03. ГОСТ 17.1.3.03 07. ГОСТ 17.1.3.08

04. ГОСТ 17.1.3.04 08. ГОСТ 17.1.3.10

3. Стандарти, що розробляють терміни та визначення якості води:

01. ДСТУ ISO 6107–1 05. ГОСТ 17.1.1.01

02. ІSО 6107–1 06. ГОСТ 24902

03. ДСТУ 3928 07. ГОСТ 27065

04. ДСТУ 3041 08. ГОСТ 30813

4. Стандарти, що розробляють правила вибору джерел і оцінку якості питної води:

01. ДСТУ ЕN 1420–1 05. ГОСТ 18165

02. ЕN 1420–1 06. ГОСТ 18308

03. ГОСТ 2761 07. ГОСТ 24481

04. ГОСТ 2874 08. ГОСТ 24902

5. Згідно яких стандартів регламентується відбирання проб води:

01. ДСТУ 4107 05. ГОСТ 2761

02. ДСТУ 5667–3 06. ГОСТ 24481

03. ДСТУ 3913 07. ГОСТ 24902

04. ДСТУ 3920 08. ГОСТ 30465.

6. Які стандарти регламентують критерії якості і технічні вимоги природної води для промислових потреб:

01. ДСТУ 2730 05. ГОСТ 17.1.2.03

02. ДСТУ 3458 06. ГОСТ 17.1.3.07

03. ДСТУ 3940 07. ГОСТ 17.1.3.08

04. ДСТУ 4004 08. ГОСТ 30465

7. Згідно яких стандартів регламентується визначення вмісту хімічних речовин у воді:

01. ДСТУ ІSО 5813 05. ДСТУ ISO 7393

02. ДСТУ ІSО 5814 06. ДСТУ 4079

03. ДСТУ ІSО 6468 07. ГОСТ 4245

04. ДСТУ ISO 6878 08. ГОСТ 18190

8. Які стандарти регламентують визначення вмісту тямких металів у воді:

01. ГОСТ 4011 05. ГОСТ 18308

02. ГОСТ 4245 06. ГОСТ 18293

03. ГОСТ 4388 07. ГОСТ 18294

04. ГОСТ 18165 08. ГОСТ 19413

9. Стандарти, що розробляють методи визначеним вмісту азотних сполуку воді:

01. ДСТУ 4078 05. ДСТУ 7890

02. ДСТУ 6777 06. ГОСТ 4011

03. ДСТУ6778 07. ГОСТ4192

04. ДСТУ 7150 08. ГОСТ 18826.

10. Стандарти, що розробляють методи визначення розчинених у воді іонів і аніонів:

01. ДСТУ 10304–1 05. ГОСТ 18308

02. ДСТУ 10304–2 06. ГОСТ 18293

03. ДСТУ 10304–3 07. ГОСТ 18294

04. ДСТУ 10304–4 08. ГОСТ 19413

11. Які стандарти регламентують досліджування фізичних властивостей води:

01. ДСТУ ІSО 5815 05. ГОСТ 4151

02. ДСТУ ISO 7027 06. ГОСТ 3351

03. ДСТУ ISO 7393 07. ГОСТ 6055

04. ДСТУ ІSО7887 08. ГОСТ 19413

12. Які стандарти регламентують досліджування біологічних властивостей води:

01. ДСТУ 3959 05. ДСТУ ISO 13829

02. ДСТУ 4078 06. ISO 13829

03. ДСТУ 6777 07. ДСТУ ISO 5814

04. ДСТУ 6778 08. ДСТУ ISO 6468.

13. Стандарти, що розробляють методи санітарно-бактеріологічного і санітарно–мікробіологічного аналізу:

01. ДСТУ ІSО 5813 05. ГОСТ 18963

02. ДСТУ ISO 5814 06. СТ СЗВ 223

03. ДСТУ ISO 6468 07. ГОСТ 19413

04. ДСТУ 6778 08. ГОСТ 30465

Рекомендована література

Нормативно–правова:

1. ДСТУ ІSО 5667–3–2001. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами.

2. ДСТУ 3041–95. Використання і охорона води. Терміни та визначення.

3. ДСТУ 3928–99. Токсикологія води. Терміни та визначення.

4. ДСТУ 3959–2000. Методики біотестування води. Настанови.

5. ДСТУ 4077–2001. Якість води. Визначання рН

6. ДСТУ ISO 5815 2004. Визначення біохімічного споживання кисню.

7. ДСТУ ІSО 6332–2003. Визначання заліза.

8. ДСТУ ISO 6777–2003. Визначання нітритів.

9. ДСТУ ІSО 6878–2003. Визначання фосфору.

10. ДСТУ ІSО 7027–2003. Визначання каламутності.

11. ДСТУ ІSО 7887–2003. Визначання і дослідження забарвленості.


Date: 2015-09-02; view: 113; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.016 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию