Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Складні випадки керування та узгодження у професійному мовленні

Складні випадки узгодження

Серед складних випадків узгодження членів речення слід зкділити такі:

1. З підметами типу п'ять осіб, десять працівників присудок вживається переважно у формі однини: п'ять осіб пише; десять працівників відвідує заняття.

2. Якщо підмет має у своєму складі числівник, що за­кінчується на одиницю (21, 31, 141, 231 і под.), то при­судок із ним вживається у формі однини: двадцять один депутат балотується; тридцять одна жінка керує фірма -ми; сто сорок одне положення вимагає доопрацювання.

3. З підметами, до складу яких входять іменники біль­шість, меншість, частина, загал, ряд, прислівники бага­то, мало, чимало, числівники кілька, декілька, кільканад­цять, присудки вживаються також у формі однини: біль­шість людей читає; меншість людей навчається; ряд поло­жень потребує ^уточнення; багато дітей вивчає іноземні мови: кілька жінок працює в управлінні. З такими підмета -ми присудок вживається у формі множини лише тоді, коли між ними'іє багато інших членів речення, пор.: Біль­шість жителів потребує оздоровлення й Більшість жите­лів, які проживають на забруднених територіях, потребу­ють оздоровлення; Чимало киян тукає роботу й Чимало дати, які багато років пропрацювали на виробництві, тепе шукають роботу.

4. З підметами, до складу якиа входять числівники два, три, чотири, означення вживаються у формі родово­го відмінка множини, пор.: два основних підрозділи; три найважливіших об'єкти; чотири останніх дні.

Складні випадки керування

До складних випадків граматичного керування належать такі:

1. Дієслова або віддієслівні іменники, які керують різними відмінками, не можуть мати спільного додатка:

 

Неправильна конструкція Пршвяльиа коистружгщія
Управління зібрало й проін­формувало про факти; Управління зібрало факти й. поінформувало про них;
Адміністрація відзначила і висловила подяку десятьом співробітникам; Адміністрація відзначила де­сятьох співробітників і ви­словила їм подяку;
Конвенція про запобігання та покарання злочинів; Конвенція про запобігання злочинам та покарання за їх скоєння;
Створити й взяти участь у роботі групи взаємодопомо­ги; Створити групу взаємодопо­моги та взяти участь у її ро­боті.

2. Керування може не збігатися в близькозначних словах: властивий (кому?) і характерный (для ко­го?), опанувати (що?) й оволодіти (чим?), повідомити (кому?), але поінформувати (кого?)Порушення дієслівного керування в українській мові; часто трапляються під впливом керування дієслів російської мови.

Запам'ятайте конструкції з різними формами керу­вання в російській та українській мовах:

Конструкції російської мови Конструкції української мови
уступить (что?) место поступитися (чим?) місцем
аналогичный (чему?) предыдущему аналогічний (до чого?) до попереднього
извините (кого?) меня вибачте (кому?) мені
поблагодарить (кого?) родителей подякувати (кому?) батькам
испытать (что?) поражение зазнати (чого?) поразки

 

Запам'ятайте, якими формами керують деякі іменни­ки в сучасній українській літературній мові:

 

Ненормативна конструкція Правильна кокструїщія

 

відгук на дисертацію / реферат відгук (про що?) про дисертацію/ реферат

характеристика на студента характеристика (кого?) студента

гемденшя зростання тенденція (до чого?) до зростання

оплата за навчання оплата (чого?) навчання, але плата (за що?)

за навчання

 


Date: 2015-08-22; view: 2363; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию