Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Професійна етика

 

Поняття «професійна етика» може викликати ряд за­питань. По-перше, чим професійна етика відрізняється від етики як такої? По-друге, в чому необхідність виокремлен­ня з усієї сфери етичного етики професійної? Чи всяка про­фесія вимагає специфічної професійної етики?

Найвища суспільна й особистісна цінність моралі поля­гає в її загальнолюдяності, бо ідеал моралі підноситься над вузькокласовими, вузькопрофесійними інтересами. Моральний рівень людини не може визначатися її про­фесією, так само, як національним походженням чи класо­вою належністю.

Отже, професійна мораль не може виступати як така, що протистоїть загальнолюдській моралі, існує поряд із нею. Професійна мораль є невід'ємною часткою моралі за­гальнолюдської, існує в її рамках і формується на її основі.

Оскільки мораль виступає надзвичайно важливим еле­ментом людської діяльності, сама діяльність людей в усій її різноманітності та специфічності не може не накладати відбиток і на специфіку моральної регуляції. Існують окре­мі види людської діяльності, що висувають особливо висо­кі й навіть надвисокі моральні вимоги до осіб, котрі про­фесійно цією діяльністю займаються. Це такі види діяль­ності, які здатні породжувати особливо гострі моральні ко­лізії, що в інших видах діяльності виникають лише епізодично. Ці гострі моральні колізії з'являються там, де вирі­шуються питання життя і смерті, здоров'я, свободи та гід­ності людини, де моральні якості спеціаліста набувають ви­рішального значення, де доля одного може величезною мі­рою залежати від моральної спроможності іншого.

Міжнародна федерація бухгалтерів запровадила міжнародний Кодекс етики професійних бухгалтерів як основу для етичних вимог (кодексу етики, детальних правил, рекомендацій, норм поведінки) до професійних бухгалтерів у кожній країні. Професійні бухгалтери в усьому світі працюють у середовищі, в якому існують різні культурні традиції і нормативні вимоги. Однак слід завжди дотримуватись основної мети Кодексу.

Професійна етика:

-Уважать себя как личность и с уважением относится к другим. В деловых взаимоотношениях проявлять терпимость, деликатность, тактичность, доверять не только себе, но и своим партнерам.-Быть убежденным в том, что честь превыше прибыли.

-Признавать неизбежность конкуренции, понимая необходимость сотрудничества.

-Ценить не только свободу своих коммерческих действий, но и свободу действий своих конкурентов.

-Уметь и не бояться рисковать и брать на себя ответственность за все принимаемые решения.

-Чесність : професійний бухгалтер повинен бути відвертим та чесним, надаючи професійні послуги.

Об'єктивність: професійному бухгалтерові слід бути справедливим та не дозволяти собі необ'єктивності або упередженості, конфлікту інтересів та впливу інших осіб, які шкодитимуть його об'єктивності.

Професійна компетентність та належна ретельність: професійному бухгалтерові слід виконувати професійні послуги з належною ретельністю, компетентністю та старанністю; він зобов'язаний постійно підтримувати професійні знання та навички на рівні, потрібному для надання клієнтові чи роботодавцеві переваг професійних послуг компетентної особи, яка спирається на сучасні тенденції у практиці, законодавстві та методах роботи.

Конфіденційність: професійному бухгалтерові слід дотримуватися конфіденційності інформації, одержаної у процесі надання професійних послуг, та не слід використовувати (чи розголошувати) таку інформацію без належних та визначених повноважень або якщо немає юридичного чи професійного права та обов'язку розкривати цю інформацію.

Професійна поведінка: професійний бухгалтер повинен діяти так, щоб це відповідало добрій репутації професії, повинен утримуватися від будь-якої поведінки, яка могла б дискредитувати професію.

Технічні стандарти: професійний бухгалтер повинен надавати професійні послуги згідно з відповідними технічними і професійними стандартами. Професійні бухгалтери зобов'язані ретельно і кваліфіковано виконувати інструкції клієнта (чи роботодавця) тією мірою, якою вони сумісні з вимогами щодо чесності, об'єктивності, а у випадку професійних бухгалтерів-практиків, – незалежності.

 


Date: 2015-08-22; view: 417; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию