Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Результати навчання. На кінець 6-го класу учні

На кінець 6-го класу учні

МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ

 

На кінець 6-го класу учні:

 

Аудіювання Говоріння Читання Письмо
Монологічне мовлення Діалогічне мовлення
— розуміють та сприймають інформацію як під час безпосереднього спілкування зі співрозмовником, так і опосередкованого (у звукозапису); — розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному матеріалі; — розуміють короткого повідомлення. — логічно будують висловлювання за змістом почутого, побаченого, прочитаного, використовуючи при цьому прості зв’язні речення; — описують події, явища, об’єкти, людей, тварин; — висловлюють своє ставлення до предметів, осіб тощо; — дають свою оцінку явищам, подіям тощо; — роблять зв’язні повідомлення про свою/чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування. Обсяг висловлювання — у межах 12 речень. — спілкуються, дотримуючись основних норм, прийнятих у країнах, мова яких вивчається; — беруть участь у діалозі, обмінюючись інформацією, висловлюючи свою думку, враження, ставлення щодо конкретних фактів, подій, явищ, пропозицій; — під час спілкування демонструють володіння набутим мовним та мовленнєвим матеріалом Висловлення кожного — у межах 10 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні. — читають (з повним розумінням) короткі, прості тексти, побудовані на знайомому мовному матеріалі; — знаходять основну інформацію у текстах різнопланового характеру (значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки, малюнка, схожості з рідною мовою); — розуміють зміст листів, листівок особистого характеру. Обсяг — у межах 600 друкованих знаків. — підтримують писемне спілкування із реальним або уявним другом по листуванню; — описують предмет, особу, події, явища, об’єкти висловлюють своє ставлення до предметів, осіб тощо; — дають свою оцінку явищам, подіям тощо; — роблять зв’язні повідомлення про свою/чиюсь діяльність, використовуючи набутий мовний матеріал адекватно до тем спілкування. Обсяг письмового повідомлення у межах 12 речень.

  


АНГЛІЙСЬКА МОВА

7 клас

Сфери спілку- вання Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я, моя сім’я, друзі (сімейні традиції, домашні справи та побут) Харчування (приготування їжі, сервiровка столу) Охорона здоров’я (відвідування лікаря, хвороба та її лікування,) Кіно і театр (афіша і вибір фільму/вистави; відвідування театру/ кінотеатру; перегляд кінофільму/ вистави) Спорт (види спорту, спортивні змагання, відомі спортсмени, клуби, секції) Велика Британія (знайомство з визначними місцями Лондона) Україна (характеристика основних пам’яток історії та культури Києва) Шкільне життя (позакласні заходи, шкільні свята) – розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надавати необхідні відповіді – реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді – просити про допомогу – пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію – висловлювати свої враження, почуття та емоції – аргументувати свій вибір, точку зору – надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям – обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо – оцінювати стан речей, події, факти   Види домашніх обов’зків. Назви родинних свят та традицій. Кухонні прилади. Посуд. Види обробки продуктів харчування. Назви медичних закладів. Назви захворювань та їх симптомів. Види лікарських засобів. Жанри фільмів/вистав. Елементи інтер’єру кінотеатру/театру. Види спортивних змагань. Спортивні клуби, секції. Визначні місця Києва. Визначні місця Лондона. Види позакласних заходів. Дієслово: Active and Passive Voice. Модальні дієслова і вирази: must, have to, mustn’t/mustn’t, need/ needn’t, should/shouldn’t; вирази be allowed to, let / make smb do. Займенник:Зворотні (myself, ourselves, etc.); Прикметник: в структурах: as … as, so … as; …enough, too …, Прислівник: Частотні, способу дії, часу, ступеню (…enough, too…), неозначені і заперечні. Числівник: до 1 000 000. Прийменник:with, by Pro-clause with ‘so’, ‘not’ (I think so. I hope not.) Інтонація реплік погодження. Інтонація складного речення. Інтонація реплік поради та висловлення почуттів. — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей); — прилучатися до культури країни, мова якої вивчається (через читання художньої та публіцистичної літератури); — формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки. — розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.   уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 НІМЕЦЬКА МОВА

7-й клас

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я, моя сім’я, друзі (сімейні традиції, домашні справи та побут) Харчування (приготування їжі, сервiровка столу) Охорона здоров’я (симптоми захворювань, відвідування лікаря) Кіно і театр (афіша і вибір фільму/вистави; відвідування театру/ кінотеатру; перегляд кінофільму/ вистави) Спорт ( спортивні змагання, відомі спортсмени, клуби, секції) Німеччина (знайомство з визначними місцями Берліна) Україна (характеристика основних пам’яток історії та культури Києва) Шкільне життя (позакласні заходи, шкільні свята) – розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надавати необхідні відповіді – реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді – просити про допомогу – пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію – висловлювати свої враження, почуття та емоції – аргументувати свій вибір, точку зору – надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям – обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо – оцінювати стан речей, події, факти   Види домашніх обов’зків. Назви родинних свят та традицій. Кухонні прилади. Посуд. Види обробки продуктів харчування. Назви медичних закладів. Назви захворювань та їх симптомів. Види лікарських засобів.   Жанри фільмів/вистав. Елементи інтер’єру кінотеатру/театру. Види спортивних змагань. Спортивні клуби, секції. Визначні місця Києва. Визначні місця Берліна. Види позакласних заходів. Іменник: Окремі випадки відмінювання. Дієслово:Допоміжне дієслово werden. Майбутній час (Futur I). Прикметник: Вживання прикметників в ролі означення. Числівник: Дробові числівники. Десяткові дроби. Речення:складнопідрядні речення з підрядними умовними (wenn) i часу (als, wenn).     Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання     — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей); — прилучатися до культури країни, мова якої вивчається (через читання художньої та публіцистичної літератури); — формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки. — розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.   уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 

 

 

ФРАНЦУЗЬКА МОВА

7-й клас

Сфери спілкування Тематика ситуативного спілкування Мовленнєві функції Лінгвістичні компетенції Соціокультурна компетенція Загальнонавчальна компетенція
Лексична Граматична Фонетична
Особистісна Публічна Освітня Я, моя сім’я, друзі (обов’язки в сім’ї, сімейні традиції) Харчування (приготування їжі, сервiровка столу) Охорона здоров’я (відвідування лікаря, симптоми захворювань) Кіно і театр (відвідування театру, кінотеатру, перегляд кінофільму, вистави) Спорт (види спорту, спортивні змагання, відомі спортсмени, клуби, секції) Франція(знайомство з визначними місцями Парижу) Україна (основні пам’ятки історії та культури Києва) Шкільне життя (позакласні заходи) – розповідати про родинні свята, сімейні традиції, домашні обов’язки, приготування їжі – характеризувати вчинки людей – розпитувати з метою роз’яснення і уточнення інформації та надавати необхідні відповіді – реагувати на пропозиції та уточнювати відповіді – просити й надавати допомогу – пропонувати, приймати, відхиляти пропозицію – висловлювати свої враження, почуття та емоції – аргументувати свій вибір, точку зору – надавати оцінку подіям, ситуаціям, вчинкам, діям – розповідати про види діяльності – обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо – обмінюватись думками з приводу подій, ситуацій тощо – оцінювати стан речей, події, факти   Домашні обов’язки. Родинні свята. Кухонні прилади. Посуд. Види обробки продуктів харчування. Медичні заклади. Симптоми захворювань. Лікарські засоби. Кіно, театр: афіші, квитки, зал. Види спортивних змагань. Спортивні клуби, секції. Характеристика визначних місць. Види позакласних заходів.   – особові займенники в ролі прямого та непрямого додатку – займенники y, en ступені порівняння прикметників та прислівників – présent de l’indicatif – futur simple, futur immédiat – imparfait – passé composé – plus-que-parfait – обмежувальний зворот ne… que   Удосконалення знань, навичок і вмінь набутих у попередні роки навчання     — розвивати інтерес і поважне ставлення до ІМ і культури народу країни, мова якої вивчається (до традицій, досягнень, видатних особистостей); — прилучатися до культури країни, мова якої вивчається (через читання художньої та публіцистичної літератури); — формувати елементарні уявлення про художні та естетичні цінності чужої культури; розуміти та поважно ставитися до стилю життя зарубіжних однолітків, людей іншої культури; — брати участь у міжкультурній комунікації: приймати рішення, давати оцінку; поважно ставитися до співрозмовника, до його думки. — розвивати здатність адекватного спілкування з представниками країни, мова якої вивчається.   уважно стежити за презентованою інформацією; усвідомлювати мету поставленого завдання; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи; активно застосовувати мову, що вивчається; використовувати адекватні матеріали для самостійного вивчення; знаходити, розуміти і при необхідності передавати нову інформацію

 

 

 


Date: 2015-08-24; view: 83; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.012 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию