Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Огляд полку

202. Для стройового огляду полк із Бойовим Прапором шику-
ється в лінію ротних або взводних колон, як зображено на малюнку 33;
командир полку - перед серединою строю за 20 - ЗО кроків. За відсутнос-
ті оркестру ротні сигналісти-барабанщики за командою старшого шику-
ються на місці, визначеному для оркестру.


Коли стройовий огляд полку проводиться у складі дивізії, ко-
мандир полку стає на правому фланзі полку.

Зустріч начальника та виконання військового вітання прово-
диться так, як визначено для роти та батальйону; при цьому в рапорті на-
зивається повне найменування полку з переліком наданих йому почесних
найменувань і орденів. Після виконання військового вітання за коман-
дою командира полку "Вільно" командири батальйонів виходять із строю
та стають за десять кроків перед серединою своїх батальйонів, а коман-
дири окремих рот (батарей) - за п'ять кроків.

203. Полк проходить урочистим маршем перед начальником,
який проводить огляд, побатальйонно або поротно.

Порядок проходження полку: попереду йде командир полку;
через два кроки за ним в одній або двох шеренгах - начальник штабу та
заступники командира полку; за ними через два кроки - прапороносець із
асистентами; далі за два кроки за ними - решта складу управління полку
в колоні по три (по чотири); потім - підрозділи полку на встановлених
дистанціях.

204. Для проходження урочистим маршем командир полку по-
дає команди: "Полк, СТРУНКО. До урочистого маршу, поротно (побата-
льйонно), на стільки-то лінійних дистанцій, перша рота (батальйон,
управління полку) прямо, решта право-РУЧ"; "На ре-МІНЬ" ("Автомати
на - ГРУДИ"); "Рівняння праворуч, кроком - РУШ".

За командою "До урочистого маршу" начальник штабу та за-
ступники командира полку виходять із строю і стають за два кроки попе-
реду Бойового Прапора, а командири батальйонів, рот, взводів та оркестр
(сигналісти-барабанщики) виходять із строю та стають, як викладено у
статтях 193 і 199 цього Статуту.За командою "РУШ" оркестр починає грати марш (сигналісти-
барабанщики б'ють "Похідний марш"), а головна рота (батальйон, управ-
ління полку) починає рух стройовим кроком прямо. Інші підрозділи, по-
вернувшись праворуч, доходять до місця, де стояла головна рота, повер-
таються ліворуч (заходять плечем), за командою своїх командирів "НА
МІСЦІ" вирівнюються, тримаючи визначені дистанції, і за командою
"ПРЯМО" прямують за підрозділом, що йде попереду. Прапороносець та
його асистенти під час проходження урочистим маршем голову в бік на-
чальника не повертають.

205. Коли останній підрозділ полку мине начальника, який про-
водить огляд, оркестр (сигналісти-барабанщики) за командою (сигналом)
військового диригента (старшого сигналіста-барабанщика), не припиня-
ючи грати (бити в барабан), починає рух прямо, а з виходом на лінію


проходження урочистим маршем слідом за військовим диригентом (ста-
ршим сигналістом-барабанщиком) повертається ліворуч (заходить пле-
чем) і стройовим кроком проходить повз начальника; минувши началь-
ника на одного-двох лінійних, гра оркестру (биття в барабан) припиня-
ється.

206. Перевірка полку, вихід лінійних і проходження урочистим
маршем здійснюються, як визначено для батальйону.
Date: 2015-07-27; view: 93; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию