Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розвід варт

135. Розвід варт проводиться з метою перевірки готовності варт
до несення служби, переходу їх у підпорядкування щойно призначених
чергових та їх помічників, надання вартам права зміни попередніх варт.

136. Місце й час розводу гарнізонних варт визначається нача-
льником гарнізону, внутрішніх - командиром військової частини. Особо-
вий склад варт та оркестр (сигналіст — барабанщик) прибувають на місце
розводу за 10 хвилин до його початку. При температурі повітря мінус 10
градусів і нижче оркестр на розвід варт не виходить, виводяться один-
два сигналісти-барабанщики.

Розвід тимчасових варт проводиться разом із постійними вар-
тами. Якщо тимчасові варти призначені після розводу постійних варт.
розвід їх проводиться окремо.

137. Після прибуття на місце розводу кожен начальник варт
доповідає новому помічникові чергового варт (помічникові чергового
частини), якщо він у військовому званні рівний або старший за них, на-
приклад: "Товаришу лейтенанте. Варта номер один на розвід прибула в
повному складі. Начальник варти лейтенант Ковган".


ШИКУВАННЯ ВАРТ ДЛЯ РОЗВОДУ

(Зображення має графічний характер. Не наводиться. )

138. Новий помічник чергового варт (помічник чергового вій-
ськової частини) шикує варти за їхніми номерами з автоматами в поло-
женні "на ремінь", з карабінами - "до ноги" й оголошує особовому скла-
дові варт військове звання, прізвище чергового варт (чергового частини)
і своє прізвище.

139. Розвід варт проводять чергові варт (чергові частини). Три-
валість розводу не має перевищувати 40 хвилин.

Транспортні засоби варт із водіями розташовуються у відведе-
ному для них місці.

140. Для зустрічі чергового варт його помічник подає команду:
"Варти - РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, рівняння ПРАВОРУЧ (ЛІВОРУЧ)", а
якщо варти озброєні карабінами: "Варти - РІВНЯЙСЬ, СТРУНКО, для
зустрічі справа (зліва), зброєю - ЧЕСТЬ".

Начальники варт, озброєні пістолетами, підносять руку до го-
ловного убору. Всі повертають голову в бік чергового варт і супрово-
джують його поглядом, повертаючи вслід за ним голову.Оркестр грає "Зустрічний марш". Помічник чергового варт під-
ходить до чергового варт, зупиняється за два — три кроки від нього й допо-
відає, наприклад: "Товаришу майоре. Варти для розводу вишикувані.
Помічник чергового варт капітан Сідак".

Прийнявши рапорт, черговий варт стає обличчям до строю та
вітається з особовим складом варт.

Коли помічник чергового варт не призначається або він за вій-
ськовим званням нижчий за начальника варт, команди для зустрічі чер-
гового варт на розводі подає начальник варти номер один.

141. Для перевірки варт черговий варт за потреби розводить
шеренги на два — три кроки одна від одної та разом із своїм помічником
перевіряє склад варт, виявляє осіб, які не можуть нести службу у варті за
станом здоров'я або з інших причин, перевіряє зовнішній вигляд особо-
вого складу, знання ним своїх обов'язків, справність зброї і дає вказівки
щодо усунення виявлених недоліків.

Коли черговий варт підходить до варти, начальник варти, сту-
пивши із строю на один крок, подає команду: "Варта - СТРУНКО", від-
рекомендовується йому, під час перевірки особового складу своєї варти
супроводжує чергового варт, потім, одержавши дозвіл, стає на своє міс-
це.


142. Після закінчення перевірки черговий варт виходить на се-
редину строю та стає попереду варт обличчям до них; помічник чергово-
го зупиняється за один крок позаду й зліва від чергового варт. Черговий
варт подає команду: "Варти, РІВНЯЙСЬ - СТРУНКО", "Оркестр, грай
збір" ("Барабанщик, бий збір"). Після команди "струнко" черговий варт,
його помічник і начальники варт, що озброєні пістолетами, підносять ру-
ку до головного убору.

143. Після закінчення гри "Збір" черговий варт, його помічник і
начальники варт опускають руку від головного убору. Черговий варт по-
дає команду: "Начальники варт, до мене". Начальники варт стройовим
кроком підходять до чергового варт (чергового частини), стають за два — три кроки від нього в одну шеренгу за порядком номерів варт.

Черговий варт нагадує кожному начальникові варт про особли-
вості його служби та вручає записки з паролями.

144. Переконавшись, що паролі зрозуміли правильно, черговий
варт подає команду: "Начальники варт, стати до строю". Після цієї ко-
манди начальники варт стають на свої місця в строю; оркестр (сигналіст-
барабанщик) виступає вперед на 10 - 15 кроків і, зайшовши правим пле-
чем, стає фронтом до варт. Черговий варт подає команду: "Оркестр, грай
розвід". На час гри оркестру черговий варт, його помічник і начальники
варт, які озброєні пістолетами, підносять руку до головного убору.

145. Після закінчення гри оркестру та подання черговим варт
команд "Варти, право-РУЧ", "Кроком - РУШ", варти стройовим кроком
проходять повз чергового варт і прямують до місць несення служби.Оркестр (сигналіст-барабанщик), залишаючись на місці, вико-
нує марш. Гра оркестру (бій барабанщиків) припиняється після наказу
(сигналу) чергового варт.

146. Якщо під час розводу варт прибуде начальник гарнізону,
військовий комендант гарнізону (у внутрішніх вартах - командир війсь-
кової частини) або їх прямі начальники, то черговий варт (військової ча-
стини), подавши команду відповідно до правил, визначених Стройовим
статутом Збройних Сил України, для зустрічі начальника підходить до
нього стройовим кроком і рапортує, наприклад: "Товаришу полковнику.
Проводиться розвід варт (добового наряду). Черговий варт (військової
частини) майор Семчук".

Для зустрічі старшого начальника посадові особи, які присутні
на розводі і не входять до складу наряду, вишиковуються праворуч від
оркестру в одну чи дві шеренги.

 Date: 2015-07-27; view: 286; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию