Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мәдениеттану пәні бойынша жобалық баяндама, реферат сұрақтары

1. Мәдениеттану мәдениеттің жалпы теориясы ретінде.

2. Мәдениет теориясының қалыптасу тарихы.

3. Құндылықтар әлемі: классификациясы мен эволюциясы.

4. Гуманизм мәдени құңдылық ретінде.

5. Мәдениет және тұлға.

6. Іс-әрекеттер - мәдениеттің қайнар бұлағы.

7. Адам тұлғалығын қалыптастырудағы діни этиканың ролі.

8. Мәдениет – белгілер және мән-мағыналар әлемі.

9. Антика мәдениетіндегі білім беру, тәрбие мәселелері.

10. Мифтің мәдениеттанулық мәні.

11. Қауымдық мәдениеттің синкреттік сипаты.

12. Антикалық - мәдениеттің типі ретінде.

13. Орта ғасыр адамының ментальдығы.

14. Қайта өрлеу дәуірінің өнердегі стильдері.

15. Ф.Петрарка, М.Монтень мәдениет феномені туралы.

16. Ағартушылық - тарихи-мәдени дәуір ретінде.

17. Ж.Ж.Руссонын өркениеттік теориясы.

18. Гердердің мәдениеттанымдылық көзқарастарының идеялық қайнар кµздері.

19. Модернистік дәуірінің өнер стильдері.

20. Классикалық марксизмнің мәдениет туралы идеялары.

21. Н. Данилевскийдің мәдени - тарихи үлгі ұғымы.

22. XX ғасыр мәдениеттану заманы ретінде.

23. Э.Б.Тайлордың антропологиялық ілімі.

24. Фридрих Ницше еңбектеріндегі мәдениет прогрессінің мәселесі.

25. О.Шпенглердің жұмыстарындағы мәдениет дағдарысы туралы.

26. Эрих Фроммның қоғамды әлеуметтік тұрғыда қайта құру бағдарламасы.

27. Ортега-и-Гассет мәдениеттің табиғаты мен тағдыры туралы.

28. М.Вебердің мәдениет және өркениет теориясы.

29. А.Д.Тойнбидің өркениеттер типологиясы.

30. И. Хейзинганың мәдени қағидалары.

31. П. Сорокин, онын мәдениет теериясы және мәдениет типтері туралы ілімі.

32. А.Швейцер мәдениет және оның тағдыры туралы.

33. Н.А.Бердяевтің мәдениет туралы концепциясы.

34. Э. Кассирердің символикалық түрлердің философиясы.

35. «Мәдениеттердің диалогі» мектебінің мәдениеттанымдылық идеясы (В. С. Библер).

36. М.С. Коганның мәдениет түрлері мен қалпы туралы.

37. Э. Дюркгеймнің «Ұжымдық елесі» және Г. Юнгтің «ұжымдық санасыздығы».

38. Ислам мәдениетінің өзіндік ерекшеліктері.

39. Сақтардын өнері мен мифологиясы.

40. Ежелгі түркілердің наным-сенімдері.

41. Шығыс мәдениетіндегі тәрбие және білім беру тәсілдері мен түрлері.

42. Әл-Фараби ақиқатқа жетудің жолдары туралы.

43. Қазақтардың салт-дәстүрлері, наным-сенімдері.

44. Қазақ зиялыларының мәдениетті дамытудағы ролі.

45. Қазақстан халықтарының салт-дәстүрлері, рәсімдері, мейрамдары т.б.

46. «Шығыс» және «Батыс» мәдени сұхбаттастығындағы Қазақстанның орны мен ролі.

9.Бақылау түрлеріне қатысты рейтінг баллдарының бөлінуі:

Бақылау түрлері Баллдар
  Аралық бақылау  
  Рубеждік бақылау  
  Ағымдық бақылау  

 

 

Білімгерлердің білімін бағалау:

Оқытушы білімгердің білімін мини тестер арқлы, викториналар немесе тағы да басқа әдістер арқылы ескертусіз тексере алады. Нәтижесінде алынған баллдар қорытынды баллға қосылады. Сонымен қоса білімгердің БОӨЖ және практикалық сабақтардағыт кез келген жұмысы да бағаланады.

Білімгердің дайындық деңгейіне қойылатын талап:

Білімгер практиалық сабаққа берілген лекция, көрсетілген әдебиеттер тізімін пайдалана отырып конспект жазу арқылы дайындалып келуі қажет. Практикалық сабақта көрсетілген тапсырмалар орындалуы қажет. Сонымен қатар білімгер өзекті мәселелерге қатысты түрлі сауалдар дайындауы керек. Барлық қосымша берілге жеке, баяндама, реферат, қорытынды тапсырмалар график бойынша мерзімінде тапсырылып, орындалуы қажет.

Білімгер практикалық сабақта өз білімін кез келген тұрғыда көрсете алады, мәселен толықтыру, басқа білімгер сабағын талқылау, өз пікірін білдіру және т.б.

Оқытушы білімгерге төменгі мәселелер бойынша штрафтық санкциялар жасай алады:

-1 балл конспект жоқ болса

-1 балл практикалық сабақ тапсырмасын орындамаса

-0,5 балл берілген тапсырманы мерзімінде орындамағаны үшін

 

Білімгерлерді мадақтау:

Білімгерге сабақ тақырыбы, өзекті мәселеге қатысты қажетті құнды маетриалдарды тауып игерсе, ғылыми баяндама, өте орынды маңызды сұрақтар, құнды реферат, өте дұрыс жауаптарға 2 балл қосылады.

Сабақ барысындағы белсенділігне 5 балл қосылады.

Үй тапсырмаларын тура мерзімінде орындаған білімгерге 5 балл қосылады.

Құнды орындалған реферат жұмысына, тура мерзімінде орындалса және жақсы қорғалса 2 балл қосылады.

СӨЖ орындау талаптары:

Семестрде білімгерге 3 СӨЖ орындау тапсырмасы берілген. Қосымша СӨЖ орындауға білімгерге әдістемелік нұсқау беріледі. СӨЖ қорытынды бағасы 0 баллдан 100 баллға дейін болады.

Рубеждік бақылау талаптары:

Мәдениеттану курсы бойынша 2 рубеждік бақылау белгіленген. Оның бірі – ауызша коллоквиум, екіншісі жазбаша бақылау жұмысы ретінде өтеді. Әр рубеждік бақылау 100 баллдан 200 баллды құрайды.

Аралық бақылауға қойылатын талаптар:

Аралық бақылау тест түріндегі емтихан арқылы қабылданады. Баға салмағы 40 баллды құрайды. Өтілген толық мәдениеттану курсын қамтитын тест сұрақтары, білімгерлерге емтиханға дейін 1 ай бұрын беріледі. Емтихан уақытысында білімгерге курс бағдарламасын пайдалануға болады, бірақ сөздік, анықтамалық, шпаргалкалар қолдануға рұқсат берілмейді. Емтихан тіртібін бұзған білімгер емтиханнан шығарылады.

Рубеждік бақылау БОӨЖ кезінде өткізіледі.

-Коллоквиум БОӨЖ кезінде -2 сағат

-Жазбаша бақылау жұмысы -1 сағат

Date: 2015-07-27; view: 2081; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию