Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Глава 3.3. Голова Студентського парламенту структурного підрозділу Університету

3.3.1. Голова Студентського парламенту структурного підрозділу Університету є головою студентського самоврядування структурного підрозділу Університету і виступає від його імені.Разом з Головою Студентського парламенту структурного підрозділу Університету обираються його Заступник та Голова секретаріату (секретар), а також усі інші члени Студентського парламенту структурного підрозділу Університету, які балотуються за єдиним списком.

Голова обирається студентами відповідного структурного підрозділу Університету на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на один рік. Вибори призначаються Конференцією студентів відповідного структурного підрозділу Університету.

3.3.2. Головою може бути обраний будь-який студент відповідного структурного підрозділу Університету.

3.3.3. Новообраний Голова набуває повноважень після складання присяги Голови Студентського парламенту структурного підрозділу Університету під час урочистого засідання Конференції студентів структурного підрозділу Університету.

3.3.4. Голова Студентського парламенту структурного підрозділу Університету зобов’язаний:

1) належно представляти інтереси студентської громади структурного підрозділу Університету;

2) вести засідання Студентського парламенту структурного підрозділу Університету;

3) організовувати роботу Студентського парламенту структурного підрозділу Університету й нести відповідальність за ефективність діяльності Студентського парламенту структурного підрозділу Університету;

4) підписувати рішення, прийняті Студентським парламентом структурного підрозділу Університету;

5) здійснювати контроль за виконанням рішень Студентського парламенту структурного підрозділу Університету;

6) представляти інтереси студентства на Вченій раді структурного підрозділу Університету та входити до її складу;

7) представляти органи студентського самоврядування структурного підрозділу Університету у відносинах з органами студентського самоврядування та студентами інших навчальних закладів України й інших країн світу;8) забезпечувати організацію проведення Конференції студентів структурного підрозділу Університету;

9) здійснювати інші повноваження відповідно до завдань, визначених законодавством, цим Положенням та Статутом Університету.

3.3.5. Голова Студентського парламенту структурного підрозділу Університету має право:

1) вносити подання на розгляд Конференції студентів структурного підрозділу Університету про затвердження Заступника голови, секретаря, голів департаментів на їх посадах;

2) вносити на засідання Студентського парламенту структурного підрозділу Університету пропозицію про звільнення голів департаментів Студентського парламенту структурного підрозділу Університету на підставі їх неефективної роботи;

3) приймати проект рішення про початок акції протесту, який протягом п’яти діб з моменту його прийняття має бути розглянутий Конференцією студентів відповідного рівня;

4) брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій структурного підрозділу Університету, з правом дорадчого голосу;

5) погоджувати рішення про призначення стипендій студентам структурного підрозділу Університету.

3.3.6. Голова виконує свої повноваження до вступу на пост нового Голови. У випадку дострокового припинення повноважень Голови виконуючий обов’язки визначається у порядку п. 3.3.8 цього Положення.

3.3.7. Голова може бути усунений з посади шляхом висловлення недовіри через загальне таємне голосування студентів структурного підрозділу Університету. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів відповідного структурного підрозділу Університету.

3.3.8. У разі дострокового припинення повноважень Голови, Студентським парламентом структурного підрозділу Університету протягом 10 навчальних днів скликається позачергова Конференція студентів структурного підрозділу Університету для призначення виборів нового Голови. До моменту обрання нового Голови його виконання його обов’язків покладається на Заступника, у разі неможливості – на Секретаря.


Date: 2015-07-27; view: 47; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию