Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття про соціальну службу

Мета
Задоволення потреб у соціальних послугах (у нормальному розвитку) Забезпечення нормального функціонування
Громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах (не можуть потурбуватися про себе самі, залежать від інших + порушене функціонування)  
Об’єкт
СОЦІАЛЬНА СЛУЖБА
Соціальне обслуговування
Соціальна допомога
Суб'єкт
Соціальні служби:
Соціальна підтримка; надання соціальних послуг і матеріальної допомоги; здійснення адаптації і реабілітації  
Зміст
Державні, недержавні, муніципальні
Відомчі, територіальнІ
Кадрові та організаційні ресурси  
Засоби

 


Мета: задоволення потреб у соціальних послугах

Субєкт: Соціальні служби – підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, а також громадяни (що займаються підприємницькою діяльністю по соціальному обслуговуванню населення без утворення юридичної особи), які надають соціальні послуги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги (Басов, закон)

Соціальна служба – сукупність державних і недержавних структур та закладів, що надають населенню соціальну допомогу та послуги, що дозволяють подолати складну життєву ситуацію окремої людини або соціально групи (рос словник)

Служба соціальна – сукупність державних і недержавних органів управління, структур і спеціалізованих закладів, які здійснюють соціальну роботу з обслуговування населення, надають соціальну допомогу і послуги з метою подолання або пом’якшення складної ситуації. (Словник)

Соціальна служба – державні, муніципальні та недержавні органи управління, структури та спеціалізовані заклади та підприємства, що здійснюють соціальну діяльність в аспекті соціальної політики держав (рос.словник)

Соціальні служби – спеціально уповноважені державні, громадські, інші соціальні установи, організації та спеціалізовані підрозділи, що здійснюють будь-які види соціальної діяльності, спрямовані на допомогу уразливим верствам населення, з метою подолання або пом¢якшення складної ситуації. Державні с.с.: органи управління, заклади і підприємства соціального обслуговування системи соціального захисту населення, міністерств і відомств, до компетенції яких віднесено функцію соціальної допомоги населення. – 1

Суб'єкти, що надають соціальні послуг и - державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані центральним, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування (далі - державні та комунальні суб'єкти), юридичні особи, створені відповідно до законодавства, які не мають на меті отримання прибутку (далі - недержавні суб'єкти), фізичні особи. (З-н про соц.послуги)

Служби соціальні для молоді – спеціальні заклади, які надають соціальні послуги та соціальну допомогу молоді віком від 15 до 35 років. Держава створює систему ССМ для практичної підтримки соціального становлення та розвитку молоді. До системи ССМ належать соціальні служби для молоді та центри ССМ, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики і надавати соціальні послуги та соціальну допомогу молодим громадянам. державний центр ССМ створюється спеціальним уповноваженим центром, органом виконавчої влади; Республіканський, області, київський та Севастопольські міські, районні центри – відповідно до рішень ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій. Міські, районні у містах центри можуть створюватися за рішенням органів місцевого самоврядування. Типове положення про ССМ затверджує Кабінет Міністрів України. В Україні працює понад 730 ССМ. – словник

Центри соціальних служб для молоді – спеціальні заклади, уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної політики шляхом здійснення соціальної роботи з дітьми та молоддю

Служби соціальні спеціалізовані – заклади соціальної спрямованості, які існують самостійно і мають права юридичної особи або в системі соціальних служб для молоді. Типи спеціалізованих соціальних служб: телефон довіри, притулок для неповнолітніх, кризовий стаціонар, реабілітаційний центр тощо. Основними функціями спеціалізованих служб є: надання кваліфікованої екстреної, анонімної, безкоштовної допомоги людям, які опинились у складних умовах життєдіяльності; їх соціальна адаптація і ре соціалізація, допомога у самовизначенні. У розвинутих країнах, зокрема у Великобританії, існує близько 730 вузьких спеціалізацій у соціальній роботі і відповідна кількість спеціалізованих центрів, які їх об’єднують за основними напрямами соціальної роботи з різними категоріями клієнтів. - словн

Система соціальних служб охоплює державну, недержавну і муніципальну (місцеву). До державних соціальних служб належать органи управління, заклади і підприємства соціального обслуговування, системи соціального захисту населення, міністерств і відомств до компетенції яких віднесено функцію соціальної допомоги населенню. До недержавних – заклади і підприємства соціального обслуговування, що створюються релігійними та іншими організаціями і приватними особами. До муніципальних - заклади і підприємства соціального обслуговування, які перебувають у віданні органів місцевого самоврядування. (словник)

Соціальні служби можуть бути організовані за відомчим або територіальним принципом. Водночас відомчі заклади є частиною територіальної мережі системи соціального обслуговування, хоча вони не завжди цілком інтегровані в неї. Чимало місцевих організацій мають подвійне підпорядкування. Наприклад, районні відділи праці та соціального захисту населення або центри соціальних служб для молоді є частиною відповідної відомчої структури, послуговуються її нормативами, стандартами, відомчими інструкціями та іншим методичним забезпеченням. Водночас вони підпорядковані районній державній адміністрації. Фінансують їх переважно за рахунок місцевого бюджету, який ухвалюють відповідні місцеві ради. У підпорядкуванні місцевих держадміністрацій перебувають органи опіки і піклування, кімнати тимчасового перебування неповнолітніх, служба у справах неповнолітніх. у т.ч. соціальні притулки для них.

П.Спікер у праці «Соціальна політика: теми та підходи» визначає три основні види моделей соціальних служб:

1) функціональні – за специфікою діяльності: такі, що працюють у сферах охорони здоров’я, житла, соціального забезпечення, соціальної роботи та освіти. Відмінності базуються на розподілі праці

2) Орієнтовані на певну групу клієнтів – послуги надаються лише окремим групам клієнтів – людям похилого віку, дітям чи безробітним. Тому їх компоненти (форми, методи, засоби) мають працювати на конкретного клієнта і в конкретному середовищі

3) Територіального охоплення - служби відповідальні за те, що відбувається у певній місцевості. Основою для створення може бути регіон, район, громада. Площа, що покривається територіальною службою, формує її діяльність двома шляхами: по-перше, певні види діяльності можливі лише за наявності достатньої економічної бази: спеціалізовані функції досить важко організувати на місцевому рівні; по-друге, тип території, на якій функціонує служба впливає на вирішення проблеми централізації чи децентралізації служби, надання їй стаціонарного чи мобільного характеру.

Date: 2015-07-27; view: 4177; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию