Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 33

Речові докази як джерела доказів.

Поняття речових доказів та ознаки предметів які можуть бути до них віднесені. Збирання речових доказів. Доля речових доказів.


Плани семінарських занять

 

V СЕМЕСТР

Семінарське заняття №1. – 2 години

Тема:Історичні форми кримінального провадження.

1. Загальна характеристика та значення типологізації провадження.

2. Загальна характеристика обвинувального (змагального) типу кримінального провадження. Рабовласницький та ранішньофеодальний типи кримінального провадження.

3. Умови та виникнення та суттєві ознаки інквізиційного (слідчо-розшукового) кримінального провадження.

4. Умови формування континентального (змішаного) кримінального провадження. Сучасний стан та перспективи розвитку континентального провадження по факту вчинення кримінальних правопорушень.

 

Семінарське заняття №2. – 2 години

Тема:Поняття, сутність та задачі кримінального провадження.

1. Зміст поняття “кримінальне провадження” та його співвідношення з «кримінально-процесуальне право», «кримінально-процесуальна діяльність».

2. Загальне визначення кримінального провадження як окремого виду діяльності. Ознаки кримінального провадження.

3. Зміст та сутність кримінального провадження.

4. Задачі кримінального провадження в сучасних умовах розбудови соціальної держави.

Семінарське заняття №3. – 2 години

Тема:Співвідношення кримінального провадження з іншими галузями права та юридичними дисциплінами. Моральні засади кримінального провадження.

1. Система галузевого регулювання в Україні та місце в ній кримінально-процесуального права.

2. Кримінальне провадження та конституційне право України.

3. Кримінальне провадження та інші галузі права – кримінальне, цивільне, цивільно-процесуальне, міжнародне, кримінально-виконавче та інші.

4. Співвідношення між кримінальним провадженням та іншими спеціальними науками та юридичними дисциплінами – кримінологія, криміналістика, судова медицина, судова психіатрія, судова статистика та інші.5. Моральні підвалини кримінального провадження.

 

Семінарське заняття №4. – 2 години

Тема:Джерела кримінально-процесуального права.

1. Загальна характеристика поширених підходів до визначення джерел кримінального провадження. Види джерел кримінального провадження в контексті набрання чинності Кримінально-процесуальним кодексом України редакції 2012 року.

2. Особливі ознаки кримінально-процесуальної норми.

3. Особливості викладання структурних елементів правової норми (гіпотези, диспозиції та санкції) у кримінально-процесуальному законодавстві.

 

Семінарське заняття №5. – 2 години

Тема: Кримінально-процесуальне законодавство.

Дія кримінально-процесуального закону.

1. Правила застосування кримінально-процесуального законодавства за аналогією.

2. Дія кримінально-процесуального закону у просторі: загальні правила та виключення.

3. Дія кримінально-процесуального закону у часі,

4. Дія кримінально-процесуального закону за колом осіб. Правові імунітети та особливості їх прояву у кримінальному провадженні.

 

Семінарське заняття №6. – 2 години

Тема: Становлення кримінального провадження в Україні.

1. Суд та кримінальне провадження Стародавньої Русі.

2. Особливості кримінального провадження польсько-литовського періоду існування української державності.

3. Кримінальне провадження імперського періоду розвитку української державності.

4. Радянський період у кримінальному провадженні.

5. Особливості розвитку кримінально-процесуального законодавства на часів проголошення незалежності і розбудови самостійної держави.

 

Семінарське заняття №7. – 2 години

Тема: Кримінально-процесуальні правовідносини.

1. Загальна характеристика кримінально-процесуальних правовідносин.

2. Момент виникнення та припинення правовідносин.

3. Особливі ознаки кримінально-процесуальних правовідносин.

4. Особливості суб’єкта та об’єкта кримінальних правовідносин.

5. Зміст кримінально-процесуальних правовідносин.

6. Юридичні факти, з якими пов’язується виникнення, зміна або припинення кримінально-процесуальних правовідносин.

 

Семінарське заняття №8. – 2 години

Тема: Загальна характеристика стадій кримінального провадження. Особливі види проваджень.

1. Загальна характеристика та ознаки стадій кримінального провадження. Відмінність стадій від етапів кримінального провадження.

2. Стадія досудового розслідування та її значення.

3. Судовий розгляд як центральна стадія кримінального провадження.

4. Судові стадії на яких здійснюється перевірка судових рішень.

5. Особливі види кримінальних проваджень (провадження на підставі угод, у формі приватного обвинувачення, щодо неповнолітніх, по застосуванню примусових заходів медичного характеру та інші).

 

Семінарське заняття №9. – 2 години

Тема: Кримінально-процесуальні функції, гарантій, строки, повідомлення.

1. Загальна характеристика підходів до визначення кримінально-процесуальних функцій та їх визначення.2. Кримінально-процесуальні гарантії та їх значення в процесі притягнення особи до кримінальної відповідальності.

3. Строки у кримінальному провадженні: види, порядок обчислення, підстави та умови для відновлення.

4. Повідомлення у кримінальному провадженні та порядок їх здійснення.

 

Семінарське заняття №10. – 2 години

Тема: Кримінально-процесуальні форми фіксації кримінального провадження, процесуальні витрати.

1. Кримінально-процесуальна форма та її прояви. Етикет і ритуал у кримінальному провадженні.

2. Кримінально-процесуальний документ та його види.

3. Підстави та умови винесення рішення у кримінальному провадженні. Види рішень.

4. Форми фіксації кримінального провадження.

5. Процесуальні витрати: поняття, види.

 

Семінарське заняття №11 – 2 години

Тема: Поняття і система принципів кримінального провадження.

1. Загальне визначення принципів кримінального провадження та їх ознаки. Відмінність принципів від інших загальнообов’язкових правил.

2. Значення принципів у кримінальному провадженні.

3. Визначення підходів до класифікації принципів кримінального провадження.

 

Семінарське заняття №12. – 2 години

Тема:Принцип верховенства права, законності і публічності у кримінальному провадженні.

1. Принцип верховенства права як визначальне положення розбудови кримінально-процесуального законодавства та здійснення кримінального провадження.

2. Законність та особливості її прояву як у кримінальному провадженні в цілому так і на окремих стадіях такого провадження.

3. Публічність у кримінальному провадженні. Застереження, які виникають у зв’язку з поширенням у кримінальному провадженні принципу змагальності

 

Семінарське заняття №13. – 4 години

Тема: Принцип незалежності суддів і здійснення правосуддя виключно судом. Принцип забезпечення вільного доступу до правосуддя та обов’язковість судових рішень. Принцип безпосередності дослідження показань, речей і документів.

1. Принцип незалежності суддів і здійснення правосуддя виключно судом.

2. Принцип забезпечення вільного доступу до правосуддя та обов’язковість судових рішень.

3. Принцип безпосередності дослідження показань, речей і документів.

 

Семінарське заняття №14. – 2 години

Тема: Принцип поваги до людської гідності і невтручання у приватне життя Принцип забезпечення права на свободу і особисту недоторканість. Принцип забезпечення недоторканості житла. Принцип забезпечення недоторканості права власності. Принцип забезпечення таємниці листування. Принцип забезпечення використання рідної мови.

1. Принцип поваги до людської гідності і невтручання у приватне життя.

2. Забезпечення права на свободу і особисту недоторканість у кримінальному провадженні.

3. Принцип забезпечення недоторканості житла.

4. Принцип забезпечення недоторканості права власності.

5. Порядок забезпечення таємниці листування в процесі здійснення провадження відносно кримінальних правопорушень.

6. Принцип забезпечення використання рідної мови.

 

Семінарське заняття №15. – 2 години

Тема: Принцип презумпції невинуватості. Принцип свободи від самовикриття і права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї. принцип заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і теж правопорушення. Принцип забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) права на захист. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності.

1. Принцип презумпції невинуватості та правила його реалізації.

2. Принцип свободи від самовикриття і права не свідчити проти близьких родичів і членів сім’ї.

3. Принцип заборони двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і теж правопорушення.

4. Принцип забезпечення підозрюваному (обвинуваченому) права на захист.

5. Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності.

 

Семінарське заняття №16. – 2 години

Тема: Принцип всесторонності, повноти і об’єктивності дослідження обставин. Принцип оцінки доказів за внутрішнім переконанням. Принцип змагальності сторін, свободи надання доказів і доведення перед судоми їх переконливості. Принцип диспозитивності. Принцип гласності. Принцип застосування розумних строків в процесі провадження.

1. Принцип всесторонності, повноти і об’єктивності дослідження обставин кримінального правопорушення.

2. Принцип оцінки доказів за внутрішнім переконанням.

3. Принцип змагальності сторін, свободи надання доказів і доведення перед судоми їх переконливості.

4. Принцип диспозитивності.

5. Принцип гласності та виключення з нього.

6. Принцип застосування розумних строків в процесі провадження.

 

 


Date: 2015-07-27; view: 94; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию