Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Завдання № 1

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ

з дисципліни «Кримінальний процес» (Особлива частина)

освітньо-кваліфікаційного рівня«Бакалавр»

за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

Номер варіанту відповідає першої букви приз віща, відповідно до наведеної таблиці).

Початкова буква прізвища Номер варіанту (завдання) Початкова буква прізвища Номер варіанту
А, Ч, П Б, У, Я
В, Р Г, С
Д, Т Є, О, Н
Ж, Ф З, Ш
І, Й, Ц К, Е
Л, Х М, Щ, Ю
       

 

Звернить увагу на нумерацію тестів – її під час вашої відповіді необхідно зберігти (у зв’язку з тим, що це інформація комп. програми та відповідно будуть підбиратися й відповіді на тести)

ВИРІШІТЬ ПИСЬМОВО ЗАВДАННЯ

Завдання № 1

К. вчинив умисне тяжке тілесне ушкодження гр-на П. Захисник обвинуваченого подав до суду подання про укладення угоди про примирення між обвинуваченим та потерпілим. Обвинувачений зобов’язався відшкодувати моральну шкоду, та оплатити лікування потерпілого.

Яке рішення повинен прийняти суд?

Який процесуальний порядок укладення угоди про примирення?

Завдання № 567(складність 2) Які питання, пов’язані з виконанням вироку, вправі вирішувати місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого виконується вирок ? ► про застосування покарання за наявності кількох вироків; ► про заміну невідбутої частини покарання більш м’яким; ► про звільнення від покарання особи, засудженої за діяння, караність якого усунена законом (ч.2 ст. 74 КК України); ► про звільнення від призначеного покарання з випробуванням після закінчення іспитового строку. ► про зняття судимості; ► про всякого роду сумніви і протиріччя, що виникають при виконанні вироку; ► про відстрочку виконання вироку ;

Завдання № 523(складність 2) У яких відповідях правильно названі види рішень Верховного Суду України за наслідками розгляду справи: ► про відстрочку виконання ухвали касаційного суду; ► про скасування вироку, ухвали суду першої, апеляційної та касаційної інстанції й призначення нового розгляду в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції; ► про відмову в задоволенні заяви; ► про відмову у допуску заяви до провадження. ► про залишення ухвали касаційного суду в силі, а заяв – без задоволення; ► про повне або часткове задоволення заяви; ► про скасування вироку, ухвали суду першої, апеляційної та касаційної інстанції й закриття кримінального провадження;Завдання № 524(складність 2) У яких відповідях неправильно названі нововиявлені обставини: ► істотні обставини, що не були і не могли бути відомі учасникові судового провадження на час судового розгляду; ► зловживання потерпілого, цивільного позивача та їх представників під час кримінального провадження. ► зловживання запасного присяжного під час кримінального провадження; ► всі інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути; ► скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення вироку чи постановлення ухвали, що що належить переглянути; ► штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу, висновку і пояснень експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок; ► визнання Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом;

Завдання № 525(складність 2) У яких відповідях правильно названі рішення, які має право прийняти суд за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами: ► відмовити у відкритті кримінального провадження за нововиявленими обставинами; ► скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити нову ухвалу; ► залишити вирок чи ухвалу в силі, а заяву про перегляд судового рішення без задоволення; ► скасувати вирок чи ухвалу і призначити новий розгляд в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції; ► скасувати вирок чи ухвалу. ► змінити вирок чи ухвалу; ► закрити кримінальне провадження за нововиявленими обставинами;

Завдання № 300(складність 2) У яких відповідях правильно наведені підстави для зупинення досудового розслідування: ► коли наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва; ► коли підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні; ► коли не встановлено особу підозрюваного; ► коли потерпілий захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні. ► коли обвинувачений захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні; ► коли підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме; ► коли підозрюваний знаходиться за кордоном;Завдання № 301(складність 2) У яких відповідях правильно наведені підстави для зупинення досудового розслідування: ► коли наявна необхідність виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва; ► коли обвинувачений захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні; ► коли підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності і його місцезнаходження невідоме. ► коли підозрюваний знаходиться за кордоном; ► коли підозрюваний захворів на тяжку хворобу, яка перешкоджає його участі у кримінальному провадженні; ► коли не встановлено особу підозрюваного; ► коли не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Завдання № 332(складність 2) У яких відповідях неправильно вказані положення, що стосуються звернення до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності: ► підозрюваному, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз’яснено суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. ► якщо підозрюваний, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, проти цього заперечує, закінчення досудового розслідування у такій формі не допускається; ► особі, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз’яснюється право на таке звільнення; ► визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, слідчий, прокурор повинен повідомити потерпілого про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів; ► встановивши у стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши письмову згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду; ► перед направленням клопотання до суду прокурор зобов’язаний ознайомити з ним потерпілого та з’ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності; ► визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, слідчий, прокурор повинен повідомити підозрюваному, його захиснику та законному представнику про закінчення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування;

Завдання № 333(складність 2) У яких відповідях неправильно вказані положення, що стосуються звернення до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності: ► встановивши у стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши письмову згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду; ► якщо підозрюваний, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, проти цього заперечує, закінчення досудового розслідування у такій формі не допускається; ► визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, слідчий, прокурор повинен надати учасникам провадження доступ до матеріалів досудового розслідування; ► визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, слідчий, прокурор повинен ознайомити потерпілого за його бажанням з матеріалами, відкритими сторонами; ► особі, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз’яснюється право на таке звільнення; ► перед направленням клопотання до суду прокурор зобов’язаний ознайомити з ним потерпілого та з’ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності. ► підозрюваному, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз’яснено суть підозри, підставу для звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави;

Завдання № 359(складність 1) У якій відповіді правильно зазначено ухвалу слідчого судді, яка може бути оскаржена за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування: ► про залишення скарги без розгляду; ► про зобов’язання припинити певну дію. ► про відмову у відкритті провадження; ► про відмову у задоволенні скарги на постанову про зупинення досудового розслідування; ► про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження;

Завдання № 360(складність 1) У якій відповіді правильно зазначено строк, протягом якого прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу щодо недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування: ► протягом 5 діб з моменту подання скарги; ► протягом 10 діб з моменту подання скарги; ► протягом 60 годин з моменту подання скарги; ► протягом 3-х діб з моменту подання скарги. ► протягом 7 діб з моменту подання скарги;

Завдання № 361(складність 1)Зазначте строк, протягом якого прокурор вищого рівня зобов’язаний розглянути скаргу щодо недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування ( у днях)

Завдання № 392(складність 1) Вкажіть найбільш повну та правильну відповідь: ЯКІ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ ПИТАНЬ, ЗАЗВИЧАЙ, ВИРІШУЮТЬСЯ В УХВАЛІ СУДУ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ► дата та місце проведення судового розгляду, склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді, обрання, зміна чи скасування заходів забезпечення; ► дата та місце проведення судового розгляду, форма судового засідання, залучення певних осіб до участі у судовому провадженні, склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді; ► дата та місце проведення судового розгляду, залучення певних осіб до участі у судовому провадженні, закриття провадження, склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді, вирішення клопотань учасників судового провадження про виклик осіб для допиту; ► дата та місце проведення судового розгляду, форма судового засідання, надання учасникам для ознайомлення матеріалів кримінального провадження, склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді; ► дата та місце проведення судового розгляду, склад осіб, які братимуть участь у судовому розгляді, вирішення клопотань учасників судового провадження про виклик осіб для допиту;

Завдання № 393(складність 2) Оберіть правильний варіант відповіді: У яких відповідях правильно вказані рішення, які вправі прийняти суд за результатами підготовчого провадження? ► про повернення провадження на додаткове розслідування; ► про призначення судового розгляду; ► про залишення акту чи клопотання без руху; ► про закриття провадження; ► про давання судових доручень. ► про призначення судової експертизи; ► про залишення матеріалів без розгляду;

Завдання № 428(складність 2) Оберіть правильний варіант відповіді: Кого з учасників судового провадження може бути видалено судом із зали судового засідання у зв’язку з порушенням порядку чи невиконанням розпоряджень головуючого: ► прокурор; ► секретар судового засідання; ► захисник; ► спеціаліст; ► потерпілий; ► запасний присяжний; ► обвинувачений;

Завдання № 429(складність 2) Встановіть правильну послідовність, здійснивши нумерацію цифрами в порядку зростання (від 1) В якому порядку вчиняються дії під час судового розгляду у зв’язку із зміною обвинувачення: _____обвинувальний акт погоджується керівником органу прокуратури; _____відкладається судовий розгляд для складання прокурором обвинувального акту; _____обвинуваченому роз’яснюється, що він може відмовитись від нового обвинувачення; _____обвинувальний акт долучається до матеріалів кримінального провадження _____потерпілому роз’яснюється право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому обсязі; _____судовий розгляд відновлюється та перевіряється явка учасників;

Завдання № 464(складність 2) Вкажіть, які з наведених положень стосуються запропонованих понять ЯКІ З ПОЛОЖЕНЬ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ У НАВЕДЕНИХ ЧАСТИНАХ ВИРОКУ СУДУ:

Вступна докази на підтвердження встановлених судом обставин, а також мотиви неврахування окремих доказів
Мотивувальна перелік дій, не пов’язаних з відшкодуванням шкоди, які обвинувачений зобов’язаний вчинити на користь потерпілого
Резолютивна обставини, які могли вплинути на судове рішення, але не були відомі та не могли бути відомі суду під час судового розгляду
формулювання обвинувачення, яке пред’явлене особі і визнане судом недоведеним
рішення про поновлення в правах, обмежених під час кримінального провадження
сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження
початок строку відбування покарання

Завдання № 465(складність 2) У яких відповідях правильно зазначені питання, які вирішуються судом під час постановлення вироку? ► чи є підстави для застосування заходів влаштування неповнолітній дітей обвинуваченого ► що належить вчинити з речовими доказами та документами; ► чи підлягає задоволенню пред’явлений цивільний позов, якщо так, на чию користь ► чи немає підстав для перекваліфікації правопорушення на більш тяжке; ► чи підлягає обвинувачений покаранню за вчинене ним кримінальне правопорушення ► який примусовий захід виховного характеру потрібно застосувати до неповнолітнього ► чи немає підстав для зупинення кримінального провадження

Завдання № 492(складність 1) У якій відповіді правильно вказано щодо можливісті касаційного оскарження ухвал слідчого судді: ► підлягають касаційному оскарженню; ► підлягають касаційному оскарженню з підстав, передбачених законом; ► підлягають касаційному оскарженню після їх перегляду в апеляційному порядку; ► підлягають касаційному оскарженню лише прокурором; ► не підлягають касаційному оскарженню.

Завдання № 493(складність 1) У якій відповіді правильно вказаний строк з дня надходження касаційної скарги, протягом якого касаційний суд відкриває касаційне провадження, якщо немає підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги або відмови у відкритті касаційного провадження: ► 5 діб. ► один місяць; ► 7 діб; ► два місяці; ► 3 доби;

Завдання № 494(складність 1) У якій відповіді правильно вказано, чи вправі касаційний суд вийти за межі касаційних вимог, викладених в касаційній скарзі: ► вправі, якщо цим не погіршується становище засудженого чи виправданого; ► вправі, якщо це зумовлено істотним порушенням кримінального процесуального закону; ► не вправі, якщо касаційний розгляд здійснюється у відсутності засудженого чи виправданого; ► не вправі, якщо проти цього заперечує прокурор; ► вправі, якщо одержана згода всіх учасників касаційного розгляду.


Date: 2015-07-24; view: 102; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию