Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття та сутність кримінального процесу, його завдання і роль в державному механізмі запобігання злочинності та охороні прав особи

Питання в алфавітному порядку

Безпосередність дослідження показань, речей і документів як засада кримінального провадженая.24

Види заходів забезпечення кримінального провадження, їх класифікація та загальні правила застосування.54

Види судових рішень суду апеляційної інстанції. Зміст ухвали суду апеляційної інстанції. 106

Види судових рішень у судовому провадженні у першій інстанції. Вимоги до судових рішень, порядок їх ухвалення.96

Виконання судових рішень у кримінальному провадженні: поняття, значення та процесуальний порядок. Питання, які вирішуються судом під час виконання вироків, та порядок їх розв'язання. 119

Вирок суду апеляційної інстанції та особливості його мотивування. 107

Вирок суду, його структура. Види вироків та особливості їх мотивування.97

Відкриття матеріалів іншій стороні: значення, процесуальний порядок та правові наслідки невиконання. 85

Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури та суду.53

Властивості доказів. Належність, допустимість, достовірність та достатність доказів. Визнання судом доказів недопустимими.47

Втручання у приватне спілкування при проведенні досудового розслідування кримінальних правопорушень: різновиди, процесуальний порядок проведення.76

Гласність і відкритість судового провадження та йото повне фіксування технічними засобами як засада кримінального провадження.27

Доказування у кримінальному провадженні: поняття, мета, елементи та суб'єкти. Обставини, які підлягають доказуванню.48

Доступ до правосуддя та обов'язковість судових рішень як засада кримінального провадження.22

Забезпечення права на - захист як засада кримінального провадження та його реалізація.21

Забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності як засада кримінального провадження та його реалізація.25

Забезпечення права на свободу та особисту недоторканність як засада кримінального провадження. 13

Заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення як засада кримінального провадження.20Загальна характеристика нового Кримінального процесуального кодексу України. 2

Загальні засади та види міжнародного співробітництва під час кримінального провадження. 120

Загальні положення про запобіжні заходи. їх види, мета та підстави -застосування.59

Загальні положення судового розгляду.90

Законний склад суду. Територіальна та інстанційна підсудність.33

Законність у кримінальному провадженні. 10

Закриття кримінального провадження як форма закінчення досудового розслідування.

Підстави та процесуальний порядок.83

Заявник як суб'єкт кримінального провадження.43

Звільнення особи від кримінальної відповідальності як форма закінчення досудового розслідування. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності.84

Змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості як засада кримінального провадженню.23

Контроль за вчиненням злочину як негласна слідча (розшукова) дія: форми, підстави та процесуальний порядок проведення.77

Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення. 115

Кримінальне провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру. 117

Кримінальне провадження щодо неповнолітніх. 116

Кримінальне процесуальне законодавство України.7

Межі судового розгляду. Зміна та доповнення обвинувачення. Відмова від підтримання державного обвинувачення.91

Мова, якою здійснюється кримінальне провадження.29

Накладення грошового стягнення як захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на забезпечення виконання процесуальних обов'язків.56

Невтручання у приватне життя як засада кримінального провадження. 16 Недоторканність права власності як засада кримінального провадження. 17 Недоторканність житла чи іншого володіння особи як засада кримінального провадження. 14

Обставини, що виключають участь слідчого судді, судді або присяжного в кримінальному провадженні. Підстави для відводу прокурора, слідчого, захисника, представника, спеціаліста, перекладача, експерта, секретаря судового засідання.45 Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи як негласна слідча (розшукова) дія: мета та процесуальний порядок проведення.78

Огляд як слідча (розшукова) дія: мета, види, процесуальний порядок проведення.71 Органи досудового розслідування. їх повноваження у кримінальному провадженні.35 Підозрюваний, обвинувачений, засуджений, виправданий, їх процесуальне становище.37

Підстави для скасування або зміни судового рішення судом апеляційної інстанції. 105

Підстави для скасування або зміни судового рішення судом касаційної інстанції. 110 Підстави і порядок виконання вироків іноземних держав. Порядок передачі засуджених осіб. 123

Підстави та порядок здійснення кримінального провадження за ново виявленими обставинами. 113

Підстави та порядок зупинення досудового розслідування. Відновлення досудового розслідування.81Підстави та процесуальний порядок – залучення експерта та проведення експертизи. Отримання зразків для експертизи.74

Підстави та процесуальний порядок об'єднання та виділення матеріалів кримінального провадження.65

Підстави та процесуальний порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України. 112

Підстави та процесуальний порядок повідомлення про підозру. Зміст повідомлення про підозру. Зміна повідомлення про підозру. 80

Повага до людської гідності як засада кримінального провадження. 12

Повноваження керівника органу досудового розслідування, слідчого та оперативних підрозділів.36

Поняття кримінально-процесуальних функцій. Функції обвинувачення, захисту, правосуддя. Суб’єкти, які їх здійснюють.6

Поняття засад (принципів) кримінального провадження, їх система та класифікація.8 Поняття апеляційного провадження та його загальна характеристика. 101

Поняття доказів у кримінальному провадженні. Класифікація доказів та її практичне значення.46

Поняття захисту в кримінальному процесі. Захисник, його процесуальне становище у кримінальному провадженні. Випадки обов’язкової участь захисника у кримінальному провадженні.38

Поняття і класифікація суб'єктів кримінального провадження. Поняття сторін кримінального провадження.30

Поняття кримінальної процесуальної форми, її значення для кримінального провадження.3

Поняття процесуальних строків, їх значення, класифікація та порядок обчислення.51 Поняття та види міжнародної правової допомоги при проведенні процесуальних дій; порядок її надання. 121

Поняття та види підслідності.64

Поняття та мета обшуку, види обшуку, процесуальний порядок проведення.70

Поняття та підстави проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Ухвала слідчого судді про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії.75

Поняття та процесуальний порядок проведення освідування особи. Гарантії прав і законних інтересів особи при проведенні освідування.73

Поняття та сутність кримінального процесу, його завдання і роль в державному механізмі запобігання злочинності та охороні прав особи. 1

Порядок видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції). Тимчасовий та екстрадиційний арешт: підстави, строки, процесуальний порядок. 122

Порядок кримінального провадження на підставі угод. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим. Угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. 114

Потерпший, його права та обов'язки у кримінальному провадженні. Представник потерпілого.39

Правовий зміст верховенства права як загальної засади кримінального провадження.9

Пред'явлення для впізнання: поняття, види, процесуальний порядок проведення 69 Презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини як засада кримінального провадження. 18

Принципи публічності та диспозитивності та їх реалізація у кримінальному провадженні 26

Провадження в суді присяжних.99

Прокурор, його функції і повноваження на різних стадіях кримінального провадження34

Процесуальний порядок апеляційного розгляду. Підстави проведення письмового апеляційного провадження. 104

Процесуальний порядок відкриття судового засідання.92

Процесуальний порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження. 118

Процесуальний порядок внесення виправлень у судове рішення та його роз'яснення.98 Процесуальний порядок допиту. Особливості допиту малолітньої або неповнолітньої особи.68

Процесуальний порядок застосування арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження, спрямованого на забезпечення цивільного позову.58 Процесуальний порядок застосування заходів кримінального провадження, спрямованих на встановлення обставин кримінального провадження: тимчасове обмеження у користуванні спеціальним правом, відсторонення від посади, тимчасовий доступ до речей і документів тимчасове вилучення майна.57

Процесуальний порядок затримання особи. Види та строк затримання.62 Процесуальний порядок здійснення підготовчого провадження. Вирішення питань, 4 пов'язаних із підготовкою до судового розгляду.89

Процесуальний порядок обрання, продовження, зміни та скасування запобіжного заходу у вигляді застави.60

Процесуальний порядок обрання, продовження, зміни та скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.61

Процесуальний порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового

розслідування чи прокурора під час досудового розслідування.87

Процесуальний порядок оскарження слідчим рішень, дій чи бездіяльності прокурора.88

Процесуальний порядок постановлення вироку - акту правосуддя.95

Процесуальний порядок початку досудового розслідування. Єдиний реєстр досудових

розслідувань.63

Процесуальні джерела доказів та їх характеристика.49

Процесуальні права та обов'язки понятих у кримінальному провадженні.44

Рівність перед законом і судом як засада кримінального провадження.11

Рішення суду касаційної інстанції, їх види та особливості мотивування. 111

Розумні строки як засада кримінального провадження.28

Свідок у кримінальному провадженні. Особи, які не можуть бути допитані як свідки. Права та обов’язки свідка, його відповідальність.41

Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких як засада кримінального провадження та його реалізація. 19

Система кримінального процесу. Стадії та окремі провадження, їх загальна характеристика. 5

Слідчий експеримент як слідча (розшукова) дія: мета та процесуальний порядок проведення.72

Слідчий суддя у кримінальному провадженні: його функція та повноваження.32

Слідчі (розшукові) дії: поняття, класифікація та вимоги до їх проведення.67 Співвідношення кримінального процесу з іншими галузями права та суміжними науками.4

Спостереження за особою, річчю або місцем та аудіо-, відеоконтроль місця як негласні слідчі (розшукові) дії: мета та процесуальний порядок проведення.79

Спрощене провадження в суді першої інстанції щодо кримінальних проступків. 100

Строки досудового розслідування. Процесуальний порядок продовження строків досудового розслідування.66

Строки і процесуальний порядок подання апеляцій на судові рішення. Доповнення, зміна, відкликання апеляцій, подання на них заперечень. 102

Структура, зміст і значення обвинувального акту. Додатки до обвинувального акту.86 Суд як орган правосуддя. Функції і повноваження суду.31

Судові дебати. Зміст виступу в них учасників судового розгляду. Останнє слово обвинуваченого (підсудного).94

Сутність і завдання провадження в суді касаційної інстанції. 108

Суть, значення і процесуальний порядок судового розгляду (судового слідства).93

Таємниця спілкування як засада кримінального провадження. 15

Учасники апеляційного провадження та їх процесуальне становище. 103

Учасники касаційного провадження, їх процесуальне становище. Строки та процесуальний порядок касаційного оскарження судових рішень. 109

Форми використання спеціальних знань у кримінальному провадженні. Експерт, спеціаліст, їх права та обов'язки.42

Форми відшкодування шкоди, завданої злочином, у кримінальному провадженні.52 Форми закінчення досудового розслідування. Особливості закінчення досудового розслідування кримінальних проступків.82

Форми фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення: їх форма та зміст.50

Характеристика заходів кримінального провадження, спрямованих на забезпечення явки особи: виклик, судовий виклик, привід.55

Цивільний позивач і цивільний відповідач, їх права і обов'язки у кримінальному провадженні. Підстави, умови і значення розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.40

 

 

Поняття та сутність кримінального процесу, його завдання і роль в державному механізмі запобігання злочинності та охороні прав особи.

Кримінальний процес — це діяльність правоохоронних органів, що здійснюється у встановлених законом процесуальних формах і спрямована на досягнення завдань кримінального судочинства.

Сутність кримінального процесу виявляється у його спрямованості на захист суспільного і державного устрою, прав та законних інтересів громадян і юридичних осіб від злочинних посягань. Водночас кримінальний процес - це активна діяльність з метою попередження, припинення та ліквідації злочинів, а також причин і умов, що їх породжують.

Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть у ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності, і жоден невинний не був покараний.

Кримінальний процес - один із видів реалізації державної влади, специфіка якого обумовлена особливістю завдань, що здійснюються у сфері боротьби зі злочинністю. Він регулюється нормами кримінально- процесуального права, здійснюється з моменту отримання інформації про злочин і протягом у сього провадження у кримінальній справі. Діяльність у сфері боротьбі зі злочинністю. Відбувається у межах кримінально- процесуальних відносин. їх сукупність і система є сутністю кримінального процесу.

 
Date: 2015-07-24; view: 653; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию