Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основна

1. Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи (курс лекцій). Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. С. 58-59, 64-76, 405-491.

 

 

Матеріали для самоконтролю:

· Питання для самоконтролю

1. Поняття про медсестринський процес, загальна характеристика його. Необхідність впровадження медсестринського процесу в медсестринську освіту та практику.

2. П’ять етапів медсестринського процессу, дати характеристику кожного етапу.

3. Стандарти сестринського догляду.

· Тестові завдання для самоконтролю

1.Діяльність медичної сестри в різних аспектах організації її роботи розглядається як медсестринський процес. Яка мета другого етапу сестринського процесу?

A Оцінити емоційний стан пацієнта

B Оцінити загальний стан пацієнта

C Спланувати обсяг сестринських втручань

D Оцінити ефективність догляду

E Встановити наявні та потенційні проблеми пацієнта

 

2.Медична сестра кардіологічного відділення проводить навчання членів сім'ї методам догляду за хворим з діагнозом ”інфаркт міокарду”. До яких сестринських втручань належать дії медсестри?

A залежні

B незалежні

C взаємозалежні

D компенсовані

E комплексні

 

3. Медсестра провела обстеження та виявила проблеми пацієнта. Вкажіть третій етап медсестринського процесу:

A Складання плану медсестринського догляду

B Збір інформації про пацієнта

C Виявлення проблем пацієнта

D Реалізація плану догляду

E Оцінка якості та корекція догляду

 

4.Хто визначає об’єм участі пацієнта у догляді згідно медсестринського процесу?

A Старша медсестра

B Лікар

C Медсестра разом з пацієнтом

D Медсестра

E Пацієнт

 

5.План догляду - це докладно відпрацьований документ, на основі якого здійснюється догляд, і який:

A Не потребує від медсестер інтелектуальних навиків

B Виконується без змін на протязі всього лікування

C Виключає самостійність медсестер на етапі надання догляду

D При необхідності можна змінювати і коректувати

E Вимагає автоматичного виконання запланованого всіма медсестрами 

6.Медсестра здійснює догляд за літньою пацієнткою. Визначити причини можливих непорозумінь.

A Нагадування про причину перебування в стаціонарі

B Спілкування суворим тоном, посилання на недоліки віку

C Контроль прийому ліків

D Супроводження до маніпуляційної

E Роз’яснення доцільності прийому ліків

 

7.Медсестра проводить обстеження пацієнта, що надійшов до приймального відділення. До суб’єктивного методу обстеження належить:

A Рентгенографія

B Термометрія

C Антропометрія

D Інтерв’ю

E Лабораторні дослідження

 

8. У пацієнта, який знаходиться на стаціонарному лікуванні третій день, порушено засинання. Яке з перелічених втручань медсестра не може планувати в плані догляду?

A Прийом снодійних засобів о 22-й годині

B Створення пацієнту комфортних умов у ліжку

C Створення звичного для пацієнта мікроклімату в палаті

D Забезпечення оптимального освітлення в нічний час

E Проводити медсестринську оцінку якості сну і рівня тривожності пацієнта

 

9.На якому етапі медсестинського процесу проводиться медсестринська діагностика:

A ІІІ

B І

C ІІ

D IV

E V

 

10.Перший етап медсестринського процесу має назву:

A Виявлення проблем пацієнта

B Складання плану медсестринського догляду

C Оцінка якості догляду

D Реалізація плану догляду

E Медсестринське обстеження

11.Виконання лікарських призначень – це функція медсестри:

A Взаємозалежна

B Залежна

C Незалежна

D Підрядна

E Самостійна

 

12.Перший етап медсестринського процесу має назву:

A Реалізація плану догляду

B Складання плану медсестринського догляду

C Оцінка якості догляду

D Медсестринське обстеження

E Виявлення проблем пацієнта

 

13.Метою другого етапу медсестринського етапу є:

A Збір інформації про пацієнта

B Виконання плану догляду

C Формулювання медсестринських діагнозів

D Оцінка якості догляду

E Обстеження пацієнта

 

14.Третій етап медсестринського процесу фіксується в документі під назвою:

A Медична карта хворого

B Листок лікарських призначень

C Температурний листок

D План медсестринських втручань

E Статистична карта

 

15.П’ятий етап медсестринського процесу - це :

A Збір інформації про пацієнта

B Виконання плану догляду

C Оцінка якості та корекція догляду

D Виявлення проблем пацієнта

E Складання плану догляду

 

16.До суб’єктивного методу обстеження пацієнта належить:

A Інтерв’ю

B Термометрія

C Антропометрія

D Рентгенографія

E Лабораторні дослідження

 

17.На якому етапі медсестринського процесу проводять медсестринське обстеження:

A ІІ

B І

C IV

D ІІІ

E V

 

18.Проблеми, які турбують пацієнта в даний час, називають:

A Соціальними

B Пріоритетними

C Фізіологічними

D Потенційними

E Дійсними

 

19.Таксономія медсестринських діагнозів відображає:

A Проблеми пацієнта

B Етапи медсестринського процесу

C Лікарські діагнозиD Види медсестринських втручань

E Стандарти догляду

 

20. Під спостереженням медичної сестри знаходиться пацієнт, який отримав травму хребта. Потерпілий знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вирішенням яких існуючих проблем буде займатись медична сестра?

A виникнення закрепів

B поява пролежнів

C поява застійної пневмонії

D зниження тонусу м’язів

E біль, обмеження рухів, дефіцит самодогляду

 

21.На якому етапі медсестринського процесу здійснюється реалізація плану догляду:

A II

B I

C IV

D III

E V

 

22.Хто має бути координатором дій при реалізації плану сестринських втручань?

A Пацієнт

B Медична сестра

C Родичі пацієнта

D Лікар

E Консультант

 

23.До незалежних функцій медсестри належить:

A Постановка банок

B Роздавання ліків

C Виконання ін’єкцій

D Заміна натільної та постільної білизни

E Участь в лабораторних дослідженнях

 

24.Якщо після оцінки якості догляду залишилась невирішена проблема, необхідно:

A Провести переоцінку і корекцію догляду

B Продовжувати реалізацію плану

C Змінити призначення лікаря

D Виконувати лікарські призначення

E Виписати пацієнта із стаціонару

 

25.Вкажіть третій етап медсестринського процесу:

A Реалізація плану догляду

B Збір інформації про пацієнта

C Виявлення проблем пацієнта

D Складання плану медсестринських втручань

E Оцінка якості та корекція догляду

 

26.Проблеми, які можуть розвинутись у пацієнта, як ускладнення, називаються:

A Пріоритетними

B Фізіологічними

C Потенційними

D Дійсними

E Психологічними

 

27.При госпіталізації пацієнта медична сестра оглядає і проводить з ним інтерв’ю. Який це етап сестринського процесу?

A Первинна оцінка стану

B Планування

C Оцінка результатів догляду

D Інтерпретація отриманих даних

E Реалізація плану догляду

 

28. Проблеми, які потребують вирішення в першу чергу, називаються:

A Психологічні

B Потенційні

C Дійні

D Соціальні

E Пріоритетні

 

29.На якому етапі медсестринського процесу медична сестра визначає ефективність навчання пацієнта самодогляду?

A Первинна оцінка стану пацієнта

B Оцінка ефективності сестринського догляду

C Медсестринська діагностика

D Впровадження плану в дію

E Планування

 

30. Медична сестра, здійснивши первинну оцінку стану пацієнта, переходить до наступного етапу сестринського процесу. Що є його метою?

A Формулювання сестринського діагнозу

B Виявлення потреб пацієнта

C Планування сестринських втручань

D Корекція сестринського догляду

E Реалізація сестринських втручань

 

31. Метод організації і виконання систематичного догляду за пацієнтом, спрямований на задоволення фізичних, психологічних і соціальних потреб людини, сім’ї і суспільства це

A Медсестринство

B Медсестринська справа

C Медсестринський процес

D Диспансеризація

E Профілактика

 

32.Практична діяльність медичної сестри характеризується певними стандартами.Вкажіть поняття стандартів.

A Це положення, які визначають діагноз, лікування патологічного стану

B Це положення, які визначають об’єм, цінність, якість діяльності

C Це положення, які визначають дійсні та потенційні проблеми пацієнта

D Це положення, які визначають навчання пацієнта навичкам

E Це положення, які визначають обов’язки медичної сестри

 

33.При обстежені пацієнта медична сестра виявила проблеми пацієнта, які вона документує у:

A Направленні на лабораторне дослідження

B Журналі реєстрації хворих

C Температурному листку

D Медсестринській історії здоров’я

E Історії хвороби

 

34.В терапевтичне відділення поступив хворий, Медична сестра проводить обстеження пацієнта. До суб’єктивного обстеження пацієнта належать.

A Термометрія

B Рентгенографія

C Бесіда

D Антропометрія

E Зовнішній огляд

 

35.У приймальному відділенні інфекційної лікарні медична сестра збирає клінічний та епідеміологічний анамнез і проводить об’єктивне обстеження пацієнта. Який етап сестринського процесу виконує медсестра?

A Оцінка результатів та корекція догляду

B Виявлення проблем пацієнта

C Визначення мети медсестринського догляду

D Планування обсягу медсестринських втручань

E Медсестринське обстеження пацієнта

 

36.Медична сестра проводить інтерв’ю з пацієнтом А., 42 р., в приймальному відділенні лікарні. В якому зональному просторі їй найбільш зручно це здійснювати?

A суспільна зона

B надінтимна

C Інтимна зона

D особиста зона

E соціальна зона

 

37.Під час виробничої практики у терапевтичному відділенні лікарні студенти виконують незалежну та залежну роль. Незалежна функція медичної сестри полягає у наступному:

A виконання призначень лікаря

B планування сестринських втручань

C постановка діагностичних проб

D робота в складі бригади спеціалістів

E виконання призначень лікаря-куратора

 

38.Пацієнт страждає на інсулінозалежний цукровий діабет. Ви повинні навчити його виконувати самостійно ін’єкції інсуліну. На якому етапі медсестринського процесу ви проводите навчання?

A II

B I

C III

D V

E IV

 

39. Вкажіть потенційну проблему у пацієнта з паралічем:

A Ризик виникнення пролежнів

B Біль голови

C Біль за грудиною

D Нудота

E Біль в ділянці епігастрію

 

40.У ревматологічне відділення поступив пацієнт з деформуючим остеоартрозом. Вирішенням яких проблем буде займатися медична сестра?

A біль у суглобах, обмеження рухів

B біль голови, порушення сну

C спрага, порушення ковтання

D шум у вухах, зниження зору

E набряки, пролежні

 

41.Пацієнт з цукровим діабетом І типу тривалий час вводить собі інсулін тільки в зовнішню поверхню стегна. Виникнення якої потенційної проблеми він провокує?

A тромбофлебіт

B алергічна реакція

C некроз тканини

D ліподистрофія

E інфільтрат

 

42..Застосовуючи медсестринський процес, медична сестра на другому етапі:

A Встановлює пріоритети надання сестринської допомоги

B Інтерпретує отримані дані, формулює медсестринські діагнози

C Вивчає звички та стиль життя пацієнтів

D Виносить студження про ефективність дій медичної сестри

E Виконує заплановані медичною сестрою дії

 

43.Здійснення 4 етапу медсестринського процесу включає в себе:

A Встановлення сестринського діагнозу

B Оцінку ефективності запланованого сестринського втручання

C Координування догляду і внесення корективів

D Виконання плану медсестринських втручань

E Визначення типів сестринських втручань

 

44. Медична сестра здійснює медсестринське обстеження, первинну оцінку стану пацієнта. Який це етап медсестринського процесу ?

A І етап

B У етап

C ІІІ етап

D ІУ етап

E ІІ етап

 

45.Студенти медичного училища отримали завдання здійснити перший етап сестринського процесу з пацієнтом В., 35 років. Цей етап включає:

A виявлення проблем пацієнта

B бесіду з пацієнтом та його родиною

C визначення мети догляду

D планування сестринського догляду

E оцінку ефективності догляду

 

46.Планування медсестринських втручань здійснюється медичною сестрою:

A Разом із лікарем-консультантом

B Разом із лікуючим лікарем

C Разом із членами бригади.

D Самостійно.

E Разом із пацієнтом.

 

47.При складанні плану медсестринських втручань для пацієнта з нетриманням сечі необхідно запланувати:

A Промивання сечового міхура

B Введення м’якого катетера

C Надання положення Фаулера

D Обмеження рідини і солі

E Профілактику пролежнів

 

48.П’ятий етап медсестринського процесу це -

A Планування догляду разом з пацієнтом

B Первинна оцінка стану пацієнта

C Підсумкова оцінка результатів догляду за пацієнтом та корекція

D Інтерпретація отриманих даних, формулювання проблеми

E Реалізація плану догляду

 

49.Клінічне судження медичної сестри, в якому дається опис реакцій пацієнта на дійсні та потенційні проблеми, пов’язані зі станом його здоров’я, із зазначенням імовірних причин цих реакцій і їхніх характерних ознак, називається:

A Медсестринська справа

B Медсестринський процес

C Медсестринський діагноз

D Медсестринські втручання

E Медсестринське обстеження

 

50.Медсестра підводить підсумок догляду за пацієнтом. П’ятий етап медсестринського процесу - це:

A оцінка якості та корекція догляду

B виконання плану догляду

C збір інформації про пацієнта

D виявлення проблем пацієнта

E складання плану догляду

 

51.У пацієнта із скаргами на сильний біль у епігастрії, медсестра разом з ним проводить вербальну та невербальну оцінку болю за допомогою шкали болю. Як називається такий вид сестринських втручань?

A Частково компенсаторні

B Залежні

C Взаємозалежні

D Компенсаторні

E Незалежні

 

52.Потенційні це ті проблеми:

A які є у пацієнта на даний момент

B які ще не існують, але можуть з'явитися з часом

C пов'язані з підвищеним ризиком, які потребують негайного вирішення

D які не встановлюють серйозної небезпеки і дозволяють відкласти сестринські втручання

E які не мають прямого відношення до захворювання і його прогнозу

 

53. Виконання лікарських призначень – це медсестринські втручання:

A Незалежні

B Взаємозалежні

C Залежні

D Компенсовані

E Частково компенсовані

 

54.Мета сестринського догляду буває:

A Тимчасова

B Короткотермінова

C Незалежна

D Вторинна

E Стандартна

 

55.Застосовуючи медсестринський процес, медична сестра на третьому етапі:

A Виконує заплановані медичною сестрою дії

B Інтерпретує отримані дані

C Вивчає звички та стиль життя пацієнтів

D Встановлює пріоритети надання сестринської допомоги

E Виносить судження про ефективність дій медичної сестри

 

56.Добре продуманий, системний, обґрунтований і націлений на досягнення мети план, який необхідно реалізувати відповідно до потреб хворого, а потім зробити його оцінку це:

A Медсестринський процес

B Сестринська справа

C Медсестринське обстеження

D Оцінка ефективності роботи медсестри

E Сестринська історія хвороби

 

57.При госпіталізації хворого медична сестра оглядає і проводить з ним інтерв'ю. Який це етап сестринського процесу?

A Оцінка результатів догляду

B Планування

C Реалізація плану догляду

D Первинна оцінка стану хворого

E Інтерпретація отриманих даних

 

58.Медична сестра визначає ефективність навчання хворого самодогляду при захворюванні опорно-рухового апарату. Який це етап мед сестринського процесу?

A Впровадження плану в дію

B Інтерпретація даних обстеження

C Планування дій медсестри

D Суб’єктивне обстеження пацієнта

E Оцінка ефективності сестринського догляду

59.При госпіталізації пацієнта медична сестра оглядає його і проводить з ним інтерв’ю. Який це етап медсестринського процесу?

A Реалізація плану догляду

B Первинна оцінка стану

C Оцінка результатів догляду

D Планування дій

E Інтерпретація отриманих даних

 

60. Планування сестринських втручань здійснюється медичною сестрою:

A Разом із лікарем консультантом

B Разом із лікуючим лікарем

C Разом із членами бригади

D Самостійно

E Разом із пацієнтом

 

61.ІV етап медсестринського процесу це:

A Медсестринський діагноз

B Планування дій

C Оцінка результатів або корекція догляду

D Впровадження плану в дію

E Загальна оцінка стану пацієнта

 

62. Після проведення суб'єктивного і об'єктивного обстеження, медсестра приступає до другого етапу сестринського процесу, який ставить перед собою мету:

A Скласти план догляду

B Встановити первинні проблеми

C Встановити наявні та потенційні проблеми

D Реалізувати план догляду

E Визначити ефективність сестринського втручання під час вирішення конкретної проблеми пацієнта

 

63. У гастроентерологічне відділення поступив пацієнт Д. 38 років, хворий на гострий гастрит. Йому призначено фракційне зондування. Медична сестра провела психологічну підготовку хворого, виконує призначення. Який це етап сестринського процесу?

A Оцінка потреб пацієнта

B Оцінка ефективності медсестринських втручань.

C Планування медсестринських втручань та догляду.

D Реалізація плану медсестринськіх втручань

E Виявлення проблем пацієнта

 

64.Які види медсестринських втручань ви знаєте?

A Корекційні

B Об‘єктивні

C Пріоритетні

D Короткострокові

E Незалежні

 

65.До якого розділу сестринського обстеження відносять визначення температури тіла:

A Об’єктивне обстеження

B Суб’єктивне обстеження

C Лабораторне обстеження

D Інструментальне обстеження

E Функціональне обстеження

 

66. Хто повинен бути координатором медсестринського процесу?

A Родичі хворого

B Пацієнт

C Медична сестра

D Лікар

E Старша сестра відділення

67.Під час здійснення п’ятого етапу сестринського процесу медична сестра має на меті:

A Використати стандарти сестринських втручань

B Оцінити отримані результаті

C Здійснити суб’єктивне обстеження хворого

D Здійснити об’єктивне обстеження хворого

E Визначити мету сестринських втручань

 


Date: 2015-07-22; view: 493; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.035 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию