Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основна. 1. Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи (курс лекцій)

1. Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи (курс лекцій). Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. С.79-100

Матеріали для самоконтролю:

· Питання для самоконтролю

1. Поняття про медичну етику і деонтологію, їх мета.

2. Етичні норми і принципи поведінки медичної сестри в колективі. Медичний етикет та субординація. Медична сестра та пацієнт.

3. Етичний кодекс медсестер України.

4. Основні етико-деонтологічні завдання медичної сестри: збереження емоційної рівноваги пацієнта, спрямування психічної діяльності на видужання, профілактика професійних порушень.

5. Професійна деформація медичної сестри, причини виникнення. Види професійних порушень та їх вплив на пацієнтів. Егогенія, ятрогенія, егротогенія, причини виникнення. Індивідуальний підхід до пацієнтів залежно від віку та захворювання.

6. Внутрішня картина хвороби (здоров’я) — головний фактор деонтологічної поведінки медичної сестри. Усвідомлення пацієнтом хвороби, знання про хворобу, реагування на хворобу. Адекватне ставлення пацієнта до хвороби: визнання факту хвороби, співпраця пацієнта з лікарем, медичною сестрою, членами сім’ї, спрямована на одужання. Неадекватне ставлення до хвороби (здоров’я): негативне, зневажливе, іпохондричне, утилітарне.

7. Проблема сумісності пацієнтів, ставлення медичної сестри до пацієнтів з відхиленням у поведінці. Поведінка медичної сестри у зв’язку з інвазивними та інтимними маніпуляціями.

8. Види відповідальності: адміністративна, моральна, юридична. Відповідальність за порушення трудової дисципліни. Посадові злочини медичної сестри, порушення професійних обов’язків: розкрадання ліків, ненадання допомоги, професійні помилки, ненавмисне вбивство, розголошення медичної таємниці. Кримінальні аборти.

9. Причини професійних злочинів: безвідповідальність, самовпевненість, відсутність професйоналізму, несумлінність.Умови, які виключають протиправні дії: суворе дотримання етичних норм, відповідальність, сумлінність, професйоналізм.

· Тестові завдання для самоконтролю

1.Основним принципом медичної етики є:

A Принцип недоторканності

B Принцип незалежності.

C Принцип невтручання.

D Принцип непохитності.

E Принцип гуманності, поваги людської гідності, особистості.

 

2.Медична сестра, розмовляючи з пацієнтом, підвищила голос. Яке порушення в її поведінці?

A Порушення етико-деонтологічне

B Порушення санітарно-гігієнічних правил

C Громадянське порушення

D Адміністративне порушення

E Кримінальне порушення

 

3.Пацієнт В., 55-ти років, обстежується з приводу підозри на пухлину товстої кишки. Лікар призначив йому колоноскопію. Як правильно попередити пацієнта про майбутнє обстеження та підготовку до нього?

A доручити студентам

B наодинці з пацієнтом

C через санітарку

D через хворих в палаті

E це повинен зробити лікар-ендоскопіст

 

4.Пацієнтка А знаходиться на стаціонарному лікуванні у психіатричному відділенні. Її сусідка по палаті поцікавилася у чергової медичної сестри діагнозом пацієнтки А. Яка правильна тактика медичної сестри?

A надати неправдиву інформацію

B надати інформацію про діагноз

C не розголошувати діагноз пацієнтки

D обговорити діагноз із сусідкою

E відправити до лікуючого лікаря

 

5.Під час обходу палатна медична сестра виявила, що молодша медична сестра невчасно перестелила ліжко хворого і зробила зауваження в присутності хворих. Яке порушення вона здійснила?

A Етико-деонтологічних принципів

B Лікувально-охоронного режиму

C Санітарно-гігієнічного режиму

D Правил внутрішнього розпорядку

E Субординації

 

6.У приймальне відділення поступила жінка, 50 років, з пухлиною шлунка. Медична сестра проводить з пацієнткою інтерв’ю. Що є етичним обов’язком медичної сестри?

A Спілкування

B Професіоналізм

C Незалежність

D Турбота [догляд ]

E Не нашкодити пацієнтові

 

 

7.Яким етичним цінностям відповідає стаття 6 Етичного Кодексу медичної сестри?

A Повага прав пацієнта, гуманне відношення до пацієнта

B Повага до своєї професії

C Обов’язок зберігати медичну таємницю

D Перш за все - не нашкодь

E Шанування людської гідності, потреб та цінностей пацієнта

 

8.Санітарка під час прибирання ванної кімнати помітила відсутність ємкості з

дезрозчином, про що голосно повідомила чергову медсестру, яка знаходилася в

протилежному кінці коридора. Який режим порушила санітарка?

A Санітарно-гігієнічний

B Санітарно-протиепідемічний

C Лікувально-охоронний

D Санітарно-профілактичний

E Лікувально-організаційний

9.Під час обходу палатна медична сестра виявила, що молодша медична сестра невчасно перестелила ліжко хворого і зробила зауваження в присутності хворих. Яке порушення вона здійснила?

A Етико-деонтологічних принципів

B Лікувально-охоронного режиму

C Санітарно-гігієнічного режиму

D Правил внутрішнього розпорядку

E Субординації

 

10.У приймальне відділення поступила жінка, 50 років, з пухлиною шлунка. Медична сестра проводить з пацієнткою інтерв’ю. Що є етичним обов’язком медичної сестри?

A Спілкування

B Професіоналізм

C Незалежність

D Турбота [догляд ]

E Не нашкодити пацієнтові

 

11.Яким етичним цінностям відповідає стаття 6 Етичного Кодексу медичної сестри?

A Повага прав пацієнта, гуманне відношення до пацієнта

B Повага до своєї професії

C Обов’язок зберігати медичну таємницю

D Перш за все - не нашкодь

E Шанування людської гідності, потреб та цінностей пацієнта

 

 

Date: 2015-07-22; view: 2996; Нарушение авторских прав; Помощь в написании работы --> СЮДА...mydocx.ru - 2015-2023 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию