Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика сучасних антагоністів рецепторів ангіотензину II

 

Назва препарату Добова доза (міліграм) Частота прийому в добу (24 ч.) Можливі поєднання  
Ірбесартан 1-2  
Лозартан 50-100 1-2 гідрохлортіазид (12,5-25 мг)
Телмісартан 80-160 гідрохлортиазид
Валсартан 80-160 гідрохлортиазид (12,5-25 мг)
Кандесартан   8-16 гідрохлортіазид (12,5-25 мг), амлодипін (5 мг)
Епросартан   400-800 1-2  

 

Антагоністи рецепторів ангіотензину II мають переваги перед іншими препаратами в наступних випадках: діабетична нефропатія, серцева недостатність, непереносимість інгібіторів АПФ.

 

Характеристика основних антагоністів кальцію

Препарати Терапевтична доза (мг/24 ч) Частота прийому в добу
1. Фенілалкиламіни
Верапаміл 80-240 2-3
2. Дігидропіридини
Адалат 30-120
Ніфедипін 30-120 3-4
Нісолдіпін 5-40
Фелодіпін 5-10
Никардіпін 60-120
Амлодіпін 5-10
Ісрадіпін 5-20
Лацидіпін 2-8
Лерканідіпін
3. Бензотіазепіни
Ділтіазем (кардил)
Ділтіазем пролонгованої дії 180-360
       

 

Перевагу антагоністам кальцію слід надавати в таких випадках: середній і похилий вік, ізольована систолічна АГ, цукровий діабет, дисліпідемія, ренопаренхимні АГ, стабільна стенокардія, порушення периферічного кровообігу, суправентрикулярна тахікардія або екстрасистолія (дилтіазем, верапаміл).

Препаратами другого ряду є a1-адреноблокатори, алкалоїди раувольфии, центральні a2–агоністи, прямі вазодилататори.

Гіпертензивний криз– це раптове значне підвищення АТ від нормального або підвищенного рівня, яке майже завжди супроводжується появою чи посиленням розладу з боку органів-мішеней або вегетативної нервової системи.

Критеріями гіпертензивного кризу є: раптовий початок; значне підвищення артеріального тиску;поява або посилення симптомів з боку органів-мішеней.Згідно з класифікацією кризів (робоча група Українського товариства кардіологів, 1999, 2004), залежно від наявності чи відсутності ураження органів-мішеней і необхідності термінового зниження АТ, виділяють:

1. Ускладнені кризи (з гострим або прогресуючим ураженням органів-мішеней – становлять пряму загрозу життю хворого, потребують негайного, протягом однієї години зниження АТ): інфаркт міокарда, інсульт, гостра розшаровуюча аневризма аорти, гостра недостатність лівого шлуночка, нестабільна стенокардія, аритмії (пароксизми тахікардії, миготливої аритмії, шлуночкова екстрасистолія високих градацій), транзиторна ішемічна атака; еклампсія; гостра гіпертензивна енцефалопатія; кровотеча.

2. Неускладнені кризи (без гострого або прогресуючого ураження органів мішеней – становлять потенційну загрозу життю хворого , потребують швидкого, протягом кількох годин, зниження АТ): церебральний неускладнений криз; кардіальний неускладнений криз; підвищення систолічного АТ до 240 мм рт.ст. або діастолічного АТ до 140 мм рт.ст.; значне підвищення тиску в ранньому післяопераційному періоді.


 

Тактика лікаря при гіпертонічних кризах

Перша допомога (амбулаторно) Клонідін всередину або парентерально лабеталол всередину празозин всередину каптоприл всередину ніфедипин всередину адельфан всередину нітрогліцерин сублінгвально дибазол парентерально
Ускладнений криз
Неускладнений криз
Госпіталізація
Амбулаторне лікування
В/в інфузія: нітропрусід натрію, лабеталол нітрогліцерин триметафан пропранолол еналаприлат гідралазин
При прояві загрозливих симптомів – госпіталізація

 

 

Date: 2015-07-02; view: 70; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.007 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию