Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКІВ

Студент-дипломник в процесі виконання розділу використовує виробничі, проектні (отримані в попередніх розділах), довідкові дані, а також матеріали з інших літературних джерел, посилання на які обов'язкові в пояснювальній записці.

4.1. Розрахунок капітальних витрат

 

Капітальні інвестиції – це кошти, призначені для створення і придбання основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Капітальні інвестиції з реалізації проектного технічного рішення можуть включати:

• витрати на придбання обладнання, техніки, технології, технічних засобів контролю та обліку витрачання ресурсів, приладів діагностики стану обладнання тощо;

• витрати, пов'язані з виконанням будівельно-монтажних робіт;

• витрати, пов'язані з виконанням монтажно-налагоджувальних робіт;

• витрати фінансових коштів на проведення проектно-конструкторських робіт, підготовку персоналу та виконання інших робіт, необхідних для реалізації технічного рішення.

Проектні капітальні інвестиції в устаткування і будівельно-монтажні роботи визначаються на основі цін, наведених у прайс-листах оптових цін на електроустаткування, та інших довідкових матеріалів або за фактичними витратами підприємства. Прийняті ціни необхідно обґрунтувати, а саме, вказати джерела інформації на відповідну дату.

При визначенні величини проектних капіталовкладень (Кпр) можна скористатися формулою:

Кпр= Коб ( ) + Зтзс + Зм + Зн + Зпр , (4.1)

де Коб ( ) – вартість придбання електрообладнання (засобів автоматизації, програмного забезпечення тощо) за проектом або сумарна вартість комплектуючих елементів і - го виду, необхідних для реалізації прийнятого технічного рішення;

к - кількість необхідних комплектуючих елементів;

Зтзс – транспортно-заготівельні і складські витрати;

Зм – витрати на монтажні роботи;

Зн - витрати на налагоджувальні роботи;

Зпр – інші одноразові вкладення грошових коштів.

 

Якщо проектом передбачається виготовлення необхідної апаратури, то розрахунок таких витрат можна робити або укрупненим, або детальним методом за спеціальними методиками. Вартість самостійно розробленого програмного забезпечення також розраховується за певною методикою.Доцільно витрати на придбання технічних засобів або комплектуючих виробів представити у вигляді зведення капітальних витрат (табл. 4.1).

Вартість транспортно-заготівельних і складських витрат (Зтзс) визначається виходячи з:

- відстані доставки обладнання від місця придбання до місця експлуатації;

- кількості, маси і габаритів устаткування;

- виду транспортних засобів;

- транспортних тарифів;

- розцінок на вантажно-розвантажувальні роботи;

- витрат на складську обробку.

 

Таблиця 4.1

Зведення капітальних витрат

 

№ з/п Найменування технічних засобів (комплектуючих виробів) Кількість Ціна за одиницю, грн. Сума, грн.
       
       
       
  ВСЬОГО  

 

Витрати на монтажні (Зм) і на налагоджувальні роботи (Зн) можна визначити наступним чином:

(4.2)

где Чі – чисельність працівників і-го розряду, необхідних для виконання певного обсягу монтажних (налагоджувальних робіт), чол.;

аі – годинна тарифна ставка працівника і-го розряду, грн.;

ti – час, необхідний для виконання певного обсягу монтажних (налагоджувальних робіт), год.;

Кд– коефіцієнт, що враховує розмір доплат;

Ксмкоефіцієнт, що враховує єдиний соціальний внесок;

Кпр – коефіцієнт, що враховує інші витрати на здійснення монтажних (налагоджувальних) робіт.

Інші одноразові вкладення грошових коштів (Зпр) можуть включати витрати:

- на демонтаж застарілого обладнання;

- на проведення проектно-конструкторських робіт;

- на підготовку персоналу;

- на придбання готового програмного забезпечення.

Якщо обладнання, що демонтується, може бути повністю або частково реалізовано за договірною ціною або за ціною брухту, то проектні капітальні витрати зменшуються на цю величину.

 
Date: 2015-06-11; view: 121; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию