Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Примітки до таблиці 7

1. Розподіл витрат ТЕЦ по стадіях виробництва здійснюється в такий спосіб:

– витрати на паливо цілком відносяться на 1 стадію виробництва;

– амортизаційні відрахування, заробітна плата з відрахуваннями та інші витрати розподіляються в такий спосіб:

1 стадія – 60 % ; 2 стадія – 30 %; 3 стадія – 10 %.

2. Розподіл витрат на ТЕЦ між електричною і тепловою енергією такий:

– витрати по 1 стадії розподіляються між електричною і тепловою енергією пропорційно витраті палива на електричну і теплову енергії;

– витрати по 2 стадії цілком відносяться на електричну енергію;

– витрати по 3 стадії цілком відносяться на теплову.

– середньорічна вартість основних виробничих фондів ТЕЦ, грн.

У курсовій роботі вартість основних виробничих фондів ТЕЦ може бути прийнята рівній величині капітальних вкладень у промислове будівництво ТЕЦ (КТЕЦ). Укрупнено їх можна визначити по наступній формулі:

, грн.

де і – капітальні вкладення на установку відповідно першого і наступного котлоагрегатів, грн. (див додаток 9);

і – капітальні вкладення на установку відповідно першого і наступного турбоагрегатів, грн. (див додаток 9);

nк і nт – кількість установлених на ТЕЦ відповідно котлоагрегатів і турбоагрегатів

Для турбін потужністю 50, 100, 250 МВт продуктивність сполученого котла приймається рівної відповідно 420, 480 і 960 т/г;

Кст. – інші питомі капітальні вкладення, що приходяться на станцію в цілому, грн/кВт (приймається для ТЕЦ потужністю до 200 МВт у розмірі 50-60 грн/кВт, понад 200 МВт у розмірі 40–50 грн/кВт).

4.7.3. Витрати на заробітну плату з відрахуваннями можна укрупнено визначити по формулі:

З.п. = (Зср. ´ 12 ´ ч) ´(1+Котч./100)

де Зср. – середньомісячна зарплата (основна і додаткова) працівника промислово-виробничого персоналу ТЕЦ;

ч – середнесписочна кількість промислово-виробничого персоналу ТЕЦ;

Котч. – поправочний коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальні нестатки.

Середньомісячна зарплата і поправочний коефіцієнт приймаються за узгодженням з керівником курсового проектування.Середнесписочна кількість промислово-виробничого персоналу ТЕЦ визначається відповідно до додатка 11.

Тут же визначається коефіцієнт обслуговування, що характеризує, рівень продуктивності праці на ТЕЦ. Він визначається відношенням установленої потужності ТЕЦ (Nуст.ТЕЦ) до середнесписочної кількості (ч)

, МВт/чол


Date: 2015-07-17; view: 180; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.014 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию