Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 9. Результативність діяльності підприємства

Загальна Характеристика фінансової діяльності підприємства (організації): Напрями діяльності підприємства (організації") з формування та раціонального використання фінансових коштів. Складання фінансового плану підприємства (організації). Обчислення необхідних обсягів власного капіталу і позикових коштів (кредитних ресурсів). Розрахунки зароблених коштів виробничими
підприємствами, посередницькими фірмами та іншими господарюючими суб'єктами.

Прибутковість (дохідність) підприємства. Прибуток і дохід як-Основні показники фінансових результатів діяльності під­приємства. Прибутковість і дохідність: їхня сутність, відмінність між ними. Джерела формування прибутку і доходу підприємства. Валовий, Чистий1 та реінвестований прибуток. Маржинальний дохід. Загальноприйнята практика використання прибутку (доходу) під­приємства. Визначення суми прибутку до оподаткування. Зростання прибутковості фірми під впливом дії окремих чинників. Рівень при­бутковості підприємств різних галузей економіки України.

Рентабельність ресурсів і продукції. Рентабельність як відносний показник ефективності роботи підприємства. Методика обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних активів; власного акціонерного) капіталу. Рентабельність обсягу товарної продукції (продажу) та окремих виробів. Динаміка та шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.

Практична робота №10. «Визначення показників прибутку та рентабельності».

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Тлу­мачення і важливість оцінки1 загального фінансово-економічного стану підприємства. Основні напрями діяльності, що забезпечують певний фінансово-економічний стан підприємства, Методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприєм­ства.-Групи показників для оцінки прибутковості ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності, методи їх обчислення: Економічний ефект, .диференціал (фінансовий ліверидж) і коефіці­єнт плеча фінансового важеля. Накопичення: обліково-звітної ін­формації для оцінки фінансово-економічного стану підприємства, :

Практична робота №11. «Визначення показників фінансового стану».

 


Date: 2015-07-17; view: 136; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию