Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 9. Результативність діяльності підприємства

Загальна Характеристика фінансової діяльності підприємства (організації): Напрями діяльності підприємства (організації") з формування та раціонального використання фінансових коштів. Складання фінансового плану підприємства (організації). Обчислення необхідних обсягів власного капіталу і позикових коштів (кредитних ресурсів). Розрахунки зароблених коштів виробничими
підприємствами, посередницькими фірмами та іншими господарюючими суб'єктами.

Прибутковість (дохідність) підприємства. Прибуток і дохід як-Основні показники фінансових результатів діяльності під­приємства. Прибутковість і дохідність: їхня сутність, відмінність між ними. Джерела формування прибутку і доходу підприємства. Валовий, Чистий1 та реінвестований прибуток. Маржинальний дохід. Загальноприйнята практика використання прибутку (доходу) під­приємства. Визначення суми прибутку до оподаткування. Зростання прибутковості фірми під впливом дії окремих чинників. Рівень при­бутковості підприємств різних галузей економіки України.

Рентабельність ресурсів і продукції. Рентабельність як відносний показник ефективності роботи підприємства. Методика обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних активів; власного акціонерного) капіталу. Рентабельність обсягу товарної продукції (продажу) та окремих виробів. Динаміка та шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.

Практична робота №10. «Визначення показників прибутку та рентабельності».

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Тлу­мачення і важливість оцінки1 загального фінансово-економічного стану підприємства. Основні напрями діяльності, що забезпечують певний фінансово-економічний стан підприємства, Методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприєм­ства.-Групи показників для оцінки прибутковості ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності, методи їх обчислення: Економічний ефект, .диференціал (фінансовий ліверидж) і коефіці­єнт плеча фінансового важеля. Накопичення: обліково-звітної ін­формації для оцінки фінансово-економічного стану підприємства, :

Практична робота №11. «Визначення показників фінансового стану».

 


Date: 2015-07-17; view: 167; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию