Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Забруднення атмосфери, в тому числі стаціонарними і пересувними джерелами забруднення (викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення)

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою: п
Пвс = (сума) (Мі х Нпі), і = 1, де Мі - фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т); Нпі - ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками. Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення (Пвп), обчислюються податковими агентами самостійно щокварталу виходячи з кількості фактично реалізованого палива та ставок податку за формулою: п Пвп = (сума) (Мі х Нпі), і = 1, де Мі - кількість фактично реалізованого палива і-того виду в тоннах (т); Нпі - ставки податку в поточному році за тонну і-того виду палива у гривнях з копійками. Таблиця 10.5 - Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (згідно «Податкового кодексу» України):
------------------------------------------------------------------| Назва забруднюючої речовини | Ставка податку, || | гривень за тонну ||--------------------------------------+-------------------------||Азоту оксиди | 1221 ||--------------------------------------+-------------------------||Аміак | 229 ||--------------------------------------+-------------------------||Ангідрид сірчистий | 1221 ||--------------------------------------+-------------------------||Ацетон | 458 ||--------------------------------------+-------------------------||Бенз (о) пірен | 1554343 ||--------------------------------------+-------------------------||Бутилацетат | 275 ||--------------------------------------+-------------------------||Ванадію п'ятиокис | 4580 ||--------------------------------------+-------------------------||Водень хлористий | 46 ||--------------------------------------+-------------------------||Вуглецю окис | 46 ||--------------------------------------+-------------------------||Вуглеводні | 69 ||--------------------------------------+-------------------------||Газоподібні фтористі сполуки | 3023 ||--------------------------------------+-------------------------||Тверді речовини | 46 ||--------------------------------------+-------------------------||Кадмію сполуки | 9664 ||--------------------------------------+-------------------------||Марганець та його сполуки | 9664 ||--------------------------------------+-------------------------||Нікель та його сполуки | 49238 ||--------------------------------------+-------------------------||Озон | 1221 ||--------------------------------------+-------------------------||Ртуть та її сполуки | 51757 ||--------------------------------------+-------------------------||Свинець та його сполуки | 51757 ||--------------------------------------+-------------------------||Сірководень | 3924 ||--------------------------------------+-------------------------||Сірковуглець | 2550 ||--------------------------------------+-------------------------||Спирт н-бутиловий | 1221 ||--------------------------------------+-------------------------||Стирол | 8916 ||--------------------------------------+-------------------------||Фенол | 5542 ||--------------------------------------+-------------------------||Формальдегід | 3023 ||--------------------------------------+-------------------------||Хром та його сполуки | 32779 |------------------------------------------------------------------

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до таблиці 10.5 та на які встановлено клас небезпечності:
Таблиця 10.6 – Ставки податку в залежності від класу небезпечності------------------------------------------------------------------| Клас небезпечності | Ставка податку, || | гривень за тонну ||---------------------------------+------------------------------|| I | 8733 ||---------------------------------+------------------------------|| II | 2000 ||---------------------------------+------------------------------|| III | 298 ||---------------------------------+------------------------------|| IV | 69 |------------------------------------------------------------------
Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до таблиць 10.5 та 10.6 та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовнобезпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) у атмосферному повітрі населених пунктів: Таблиця 10.7 - Ставки податку в залежності від орієнтовнобезпечного рівеня впливу речовин ------------------------------------------------------------------| Орієнтовнобезпечний рівень | Ставка податку, || впливу речовин (сполук) | гривень за тонну || (міліграмів на куб. метр) | ||-------------------------------------+--------------------------||Менше 0,0001 | 367612 ||-------------------------------------+--------------------------||0,0001 - 0,001 (включно) | 31497 ||-------------------------------------+--------------------------||0,001 - 0,01 (включно) | 4351 ||-------------------------------------+--------------------------||0,01 - 0,1 (включно) | 1221 ||-------------------------------------+--------------------------||0,1 - більше 10 | 46 |------------------------------------------------------------------
Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,2 гривні за 1 тонну. Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю), ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з таблицєю 10.6. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у разі використання палива: Таблиця 10.8 - Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення ------------------------------------------------------------------| Вид палива |Ставка податку, || |гривень за тонну||-----------------------------------------------+----------------||Бензин неетилований | 68 ||-----------------------------------------------+----------------||Бензин сумішевий | 56 ||-----------------------------------------------+----------------||Зріджений нафтовий газ | 92 ||-----------------------------------------------+----------------||Дизельне біопаливо | 58 ||-----------------------------------------------+----------------||Дизельне пальне із вмістом сірки: | ||-----------------------------------------------+----------------||більш як 0,2 мас. % | 68 ||-----------------------------------------------+----------------||більш як 0,035 мас. %, але не більш як | 52 ||0,2 мас. % | ||-----------------------------------------------+----------------||більш як 0,005 мас. %, але не більш як | 47 ||0,035 мас. % | ||-----------------------------------------------+----------------||не більш як 0,005 мас. % | 30 ||-----------------------------------------------+----------------||Мазут | 68 ||-----------------------------------------------+----------------||Стиснений природний газ | 46 ||-----------------------------------------------+----------------||Бензин авіаційний | 47 ||-----------------------------------------------+----------------||Гас | 58 |------------------------------------------------------------------
Date: 2015-07-17; view: 149; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию