Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как противостоять манипуляциям мужчин? Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Презумпція дійсності, притаманна цивільним правочинам, не може бути автоматично поширена на реальність господарських операцій

Слід зазначити, що до загальновизнаних у світі дієвих механізмів, завдяки яким здійснюється аналіз господарських угод, виявлення та класифікація протиправних схем та методик незаконного ухилення від сплати податків відносяться спеціальні судові доктрини.

Щодо правочинів між Позивачем та зазначеними вище підприємствами, доречним є застосування доктрини «Ділова мета» (business purpose) та «Реальність господарської операції».

Суть доктрини полягає у тому, що діяльність платника податків не ставиться під сумнів, якщо у неї є розумна ділова мета, крім мінімізації оподаткування. В іншому випадку податкові наслідки переосмислюються у відповідності з економічною сутністю операцій та такий правочин визнається недійсним. При цьому обов`язок доказування розумного змісту покладається на учасників правочину. Приклад: Рішення Європейського Суду з прав людини у справі Halifax.

Враховуючи викладене, у ТОВ «Енергія», відсутні об’єкти оподаткування по операціях з придбання товарів (послуг) у підприємств-постачальників за перевіряємий період відповідно до п.п. 48.5.1 п. 48.5, п. 48.7 ст.48; п. 185.1 ст. 185; п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України.

Згідно позиції Вищого адміністративного суду України, яку доведено до Голів апеляційних адміністративних судів листом від 02.06.2011 № 742/11/13-11 «… відсутність реального вчинення господарських операцій та як наслідок, юридична дефектність відповідних первинних документів за змістом пункту 44.1 ПК України не дозволяє формувати дані податкового обліку незалежно від спрямованості умислу платників податків - учасників відповідних операцій».

Оскільки реальність вчинення господарських операцій між ТОВ «Енергія» та його контрагентами відсутня, а наслідком для податкового обліку є лише задекларований на папері, а не фактичний рух активів, таким чином, у ТОВ «Енергія» не було підстав для податкового обліку вказаних операцій.

Вищенаведене свідчить, про те, що правочини між ТОВ «Енергія» та ТОВ «ЕКУ» (код за ЄДРПОУ 57067411) та ТОВ «Україна» (код за ЄДРПОУ 55754801) за перевіряємий період, зазначені ним у додатку 5 до податкових декларацій з ПДВ «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» здійснені без мети настання реальних наслідків.Таким чином, ТОВ «Енергія», в порушення пп 7.2.3 п. 7.2 ст.7, пп.7.4.4. п. 7.4 ст.7, пп.7.4.5 п. 7.4 ст. 7 Закону України від 03.04.1997 № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість» (зі змінами та доповненнями), п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), завищено податковий кредит на загальну суму ПДВ 2 900 000 грн., в тому числі за квітень 2012 року - на суму 322 222 грн., за травень 2012 року - на суму 322 222 грн., за червень 2012 року - на суму 322 222 грн., за липень 2012 року - на суму 322 222 грн., за серпень 2012 року - на суму 322 222 грн., вересень 2012 року - на суму 322 222 грн., за жовтень 2012 року - на суму 322 222 грн., за листопад 2012 року - на суму 322 222 грн. та за січень 2013 року - на суму 322 222 грн..

 

2) Перевіркою відображених у рядку 15.1 Декларацій «Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення, ввезення) з податком на додану вартість товарів/послуг та необоротних активів, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково в операціях, які не є об'єктом оподаткування, що включається до складу податкового кредиту» показників за період з 01.04.11 по 31.01.13 у загальній сумі 19 288 грн. встановлено, що на формування цих показників мав вплив розрахунок частини сум податкового кредиту в оподатковуваних операціях.

 

Проведеною перевіркою відображеного показника за грудень 2011 року, січень-грудень 2012 року в сумі 19 288 грн. на підставі документів, зазначених у додатку 4 до Акту перевірки (податкові накладні, реєстри отриманих податкових накладних, розрахунки коригування кількісних та якісних показників, договори (угоди), видаткові накладні, банківські виписки, журнали-ордери та відомості по бухгалтерським рахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 644 «Податковий кредит», 641.5 «ПДВ»), не встановлено заниження або завищення задекларованих суб’єктом господарювання показників у рядку 16.1 Декларацій «самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації».

 

3) Перевіркою відображених у рядку 16.1 Декларацій «самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації» показників за період з 01.04.10 по 31.01.13 у загальній сумі -450 грн. встановлено, що на формування цих показників мали вплив зміни суми вартості товару, повернення товару, повернення коштів.

 

Проведеною перевіркою відображеного показника за грудень 2011 року в сумі -450грн. на підставі документів, зазначених у додатку 4 до Акту перевірки (податкові накладні, реєстри отриманих податкових накладних, розрахунки коригування кількісних та якісних показників, договори (угоди), видаткові накладні, банківські виписки, журнали-ордери та відомості по бухгалтерським рахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 644 «Податковий кредит», 641.5 «ПДВ»), не встановлено заниження або завищення задекларованих суб’єктом господарювання показників у рядку 16.1 Декларацій «самостійне виправлення платником помилки, що міститься в раніше поданій податковій декларації». 

4) Перевіркою відображених у рядку 16.4 Декларацій «Інші випадки»/ «Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях» показників за період з 01.04.11 по 31.01.13 у загальній сумі 38862 грн. встановлено, що на формування цих показників мали вплив відображення коригування вартості товару, повернення товару.

Проведеною перевіркою відображеного показника за липень, грудень 2011 року, жовтень 2011 року, грудень 2012 року в сумі 38862 грн. на підставі документів, зазначених у додатку 4 до Акту перевірки (податкові накладні, реєстри отриманих податкових накладних, розрахунки коригування кількісних та якісних показників, договори (угоди), видаткові накладні, банківські виписки, журнали-ордери та відомості по бухгалтерським рахункам 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 644 «Податковий кредит», 641.5 «ПДВ»), не встановлено заниження або завищення задекларованих суб’єктом господарювання показників у рядку 16.4 Декларацій «Інші випадки»/ «Коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання товарів/послуг та/або необоротних активів в оподатковуваних операціях».

 

3.3. Акцизний податок

За період з 01.04.11 по 31.01.13 ТОВ «Енергія» не було платником акцизного податку.

 

3.4. Оподаткування у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Перевіркою, проведеною за період з 01.04.11 по 31.01.13, не встановлено здійснення ТОВ «Енергія» виплат доходів нерезидентам джерелом походження з України.

 

3.5. Дотримання вимог іншого податкового законодавства

 
<== предыдущая | следующая ==>
Податковий кредит | Контроль за здійсненням розрахункових операцій у сфері готівкового та безготівкового обігу суб’єктами підприємницької діяльності

Date: 2015-07-17; view: 78; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2018 year. (0.006 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию