Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета та завдання практики

ЩОДЕННИК

стажування на посаді __________________________________________________

курсанта______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

Інститут, факультет, відділення Національний університет цивільного захисту України факультет цивільного захисту_____________________________________

Кафедра, циклова комісія кафедра піротехнічної та спеціальної підготовки_____

освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» _

напрям підготовки 6.170201 «Цивільний захист»______________________

спеціальність «Цивільний захист»_______________________________________

спеціалізація піротехнічні роботи________________________

______________________курс, група_____________________

 

курсант______________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по-батькові)

Прибув до_____________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

______________________________________________________________________________________________________________________

Печатка підприємства, організації, установи

«____»____________________2016 року

_______________________ _____________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Вибув з________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

____________________________________________________________________________________________________________________________

Печатка підприємства, організації, установи

«____»____________________2016 року

_______________________ _____________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

 

 

Харків – 2016 рік

 

Організаційні заходи

Мета та завдання практики

Стажування курсантів за напрямом 6.170201 «Цивільний захист» є складовою частиною процесу підготовки спеціалістів , обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття відповідного кваліфікаційного рівня «спеціаліст».Стажування має на меті:

Закріплення і вдосконалення одержаних курсантами теоретичних знань, вмінь та практичних навичок щодо:

- вимог законів та інших нормативно правових актів з питань цивільного захисту, які регламентують функціонування оперативно-рятувальних служб, зокрема, в частині, що стосується проведення аварійно-рятувальних робіт вибуховим способом;

- вимог керівних документів, які регламентують організацію піротехнічних робіт з виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів на території України та користування ними при виконанні практичних завдань за призначенням;

- правил та норм з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища;

- організаційно-штатної структури піротехнічних підрозділів та їх можливостей;

- правил і методів організації проведення піротехнічних робіт;

- технічних характеристик приладів та устаткування для проведення піротехнічних робіт;

- класифікації та ідентифікації боєприпасів військового призначення;

- заходів безпеки при виконанні підривних робіт, поводженні з вибуховими речовинами, засобами підриву та вибухонебезпечними предметами;

- виконання заходів при здійсненні контрольованого підриву зарядів вибухових речовин електричним, вогневим та радіокерованим способами;

- опанування та практичного виконання обов’язків начальника обслуги, заступника начальника піротехнічної групи - начальника обслуги та начальника піротехнічної групи ОРС ЦЗ ДСНС України з ідентифікації та класифікації вибухонебезпечних предметів військового призначення;

- правильного ведення звітної документації;

- правил та порядку зберігання, збереження, обліку, використання та випробування вибухових речовин, засобів підриву на складах та при їх використанні для знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів на території України;

- правил та порядку зберігання, збереження та обліку боєприпасів та вибухових матеріалів при ліквідації наслідків вибухів на складах, базах зберігання та арсеналах інженерних, артилерійських та ракетних боєприпасів Міністерства оборони України у складі зведеного піротехнічного загону Міністерства надзвичайних ситуацій України.

Залучення тих, хто проходить стажування до виконання завдань за призначенням повинно здійснюватись під керівництвом та безпосереднім контролем керівника стажування та штатних осіб піротехнічних груп ОРС ЦЗ ДСНС України.

Формування у курсантів професійних умінь та навичок для виконання майбутніх функціональних обов'язків та завдань за призначенням.

Виховання потреби систематичного поновлювання своїх знань та творчого використання їх в практичній діяльності.

Збір і узагальнення курсантами інформації про майбутні функціональні обов'язки та завдання за призначенням з метою її використання в навчальному процесі.Прищеплення інтересу та поваги до вибраної спеціальності.

Глибоке і всебічне вивчення ділових та моральних якостей курсантів для більш доцільного їх використання за місцем майбутнього працевлаштування.

 


Date: 2016-07-05; view: 35; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию