Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Практичне значення цінової еластичності попиту та пропозиції.

 

Орієнтовний зміст практичних занять:

1. Визначення індивідуального і ринкового попиту та пропозиції товару.

2. Оцінка впливу окремих факторів на попит і пропозицію товарів.

3. Побудова моделей ринкової рівноваги та її зміни під впливом соціально-економічних факторів.

4. Визначення і застосування коефіцієнтів еластичності попиту та пропозиції.

Рекомендована література:

1 [с. 16-20, 25-32], 2 [с. 30-39, 55-58], 3 [с. 21-58], 6 [с. 39-50 ], 7 [с. 61-79], 8 [с. 25-30, 45-49], 9 [с. 31-80], 11 [с. 46-55], 14 [с. 67-68], 15 [с. 26-65], 16 [с. 64-74], 21 [с. 23-29, 33-40], 37 [с. 50-82].

Тести до змістового модуля І:

1. Мікроекономіка вивчає:

А. Систему ціноутворення

Б. Раціональні економічні рішення

В. Оптимальне розміщення ресурсів

Г. Все наведене вище

2. Економічне поняття "обмеженість ресурсів" означає:

А. Відсутність у країни певних природних ресурсів.

Б. Неможливість задоволення всіх людських потреб.

В. Стан ресурсів у період економічного спаду.

Г. Високі ціни на товари, які обмежують можливість їх придбання.

3. Альтернативна вартість вимірюється:

А. Індексом споживчих цін.

Б. Ціною товару, що купується.

В. Кількістю одного блага, від якої потрібно відмовитись заради одержан­ня додаткової одиниці іншого блага.

Г. Кількістю ресурсів, необхідних для виробництва даного товару.

4. Рух вздовж кривої виробничих можливостей означає, що змінюють­ся:

А. Ціни товарів, що виробляються.

Б. Потреби споживачів.

В. Альтернативні витрати виробництва.

Г. Прибутки виробників.

5. Якщо ціна товару зростає, то згідно закону попиту:

А. попит скорочується.

Б. попит зростає.

В. обсяг попиту зростає.

Г. обсяг попиту скорочується.

6. Якщо зміна кількості товару, яку бажають та можуть купити спо­живачі, викликана неціновим фактором, відбудуться зміни:

А. У попиті на товар, що зрушить криву попиту.

Б. У попиті на товар, але крива попиту не зміститься.

В. В обсязі попиту на товар, крива попиту не зміститься.Г. В обсязі попиту на товар, крива попиту зміститься.

7. Субституційні товари - це пари товарів, для яких:

А. Підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший.

Б. Підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший.

В. Попит зростає зі зростанням доходів споживачів.

Г. Підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

8. Комплементарні товари - це пари товарів, для яких:

А. Підвищення ціни одного викликає зростання попиту на інший.

Б. Підвищення ціни одного викликає скорочення попиту на інший.

В. Попит зростає зі зростанням доходів споживачів.

Г. Підвищення ціни одного не викликає зміни попиту на інший.

9. Зі зниженням цін ресурсів, що застосовуються у виробництві товару, крива його пропонування:

А. Зміститься вгору і ліворуч.

Б. Зміститься вниз і праворуч.

В. Залишиться незмінною.

Г. Пропонування товару не залежить від цін ресурсів.

10. Яке з тверджень є неправильним? Еластичність попиту за ціною тим вища:

А. Чим більше замінників має товар.

Б. Чим більш дефіцитним є товар.

В. Чим більшу частку він займає у видатках споживача.

Г. Чим менш насущною є потреба споживачів у цьому товарі.


Date: 2016-07-18; view: 45; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию