Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Функціональні можливості об’єктів програми

Розділ 1. Інтерфейс програми 1С:Бухгалтерія

Тема 1. Основні відомості про програму: режим роботи та

функціональні можливості об’єктів програми

«1С:Бухгалтерія» стала індустріальним стандартом облікових рішень в Україні, Росії і країнах ближнього зарубіжжя. У ній втілений досвід практичної роботи бухгалтерів сотень тисяч організацій - від невеликих підприємств і індивідуальних підприємців до великих корпорацій і холдингів. Нова версія програми – «1С:Бухгалтерія 8 для України», створена на технологічній платформі нового покоління “1С:Підприємство 8”, піднімає цей стандарт на новий методологічний і технологічний рівень.

Програмний продукт «1С:Бухгалтерія 8 для України» включає технологічну платформу «1С: Підприємство 8» і конфігурацію (прикладне рішення) «Бухгалтерія для України». Правила ведення обліку настроєні саме в конфігурації.

«1С:Бухгалтерія 8 для України» призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, надання послуг, виробництво і т.д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

«1С:Бухгалтерія 8 для України» забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і т.д. Дане прикладне рішення можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського і податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

В «1С:Бухгалтерія 8 для України» передбачена можливість сумісного використання з прикладними рішеннями на платформі «1С: Підприємство 8»: «Управління торгівлею для України» та «Зарплата і Управління Персоналом для України».

До складу «1С:Бухгалтерія 8 для України» включений план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 299.Методика бухгалтерського обліку дозволяє одночасно відображати кожну господарську операцію як по рахунках бухгалтерського обліку, так і по необхідних розрізах аналітичного обліку, кількісного і валютного обліку. Користувачі можуть самостійно управляти методикою обліку в рамках настройки облікової політики, створювати нові субрахунки і розрізи аналітичного обліку. Основним способом віддзеркалення господарських операцій в обліку є введення документів, відповідних первинним документам бухгалтерського обліку. Крім того, передбачено введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і що швидко настроюється користувачем.

За допомогою «1С:Бухгалтерія 8 для України» можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. В той же час «1С:Бухгалтерія 8 для України» надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій в загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо господарська діяльність цих організацій тісно зв’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і т.д., а обов’язкову звітність формувати роздільно.

Навчальні цілі теми:

Ø розкрити загальні поняття про програмний продукт «1С: Підприємство 8» та його конфігурації, правила ведення обліку і його роль у системі управління підприємством згідно чинного законодавства;

Ø узагальнити місце автоматизації бухгалтерського обліку, як способу відображення господарських операцій при введені первинних документів, здійсненні бухгалтерських проводок, складанні фінансової звітності в єдиній системі господарського обліку;

Ø дослідити функціональні можливості прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України»: забезпечення функціонування екранних форм, взаємодія з операційною системою та файловими даними, зберігання, обробка даних в інформаційній базі та інші системні функції;

Ø дослідити сервісні можливості: повнотекстовий пошук даних – пошук довільного тексту по усіх об'єктах конфігурації (документах, довідниках тощо); завантаження курсів валют з Інтернету; підготовка листа у відділ технічної підтримки; вбудований поштовий клієнт; автоматична перевірка та встановлення оновлень «1С:Бухгалтерія 8 для України» через Інтернет;

Ø розкрити переваги та недоліки програмного продукту «1С: Підприємство 8»;

Ø сформувати цілісне та правильне розуміння базових принципів функціонування і взаємозв’язку елементів прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України» та закріпити базові навики роботи з програмним продуктом «1С: Підприємство 8».


Date: 2016-07-18; view: 56; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию