Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Карти позиціонування. Види та цілі застосування. Які переваги та в яких випадках мають багатовекторні карти позиціонування?

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

Карти позиціонування – це інструмент позиціонування товарів, призначений для наочного зображення близькості між товарами або сегментами, що вимірюється в термінах психологічних факторів, для оцінки яких використовується метод багатомірного шкалування споживчих преференцій та сприйняття [4, 516].

 
 

 


Карта (схема) позиціонування (сприйняття) - це графічна схема на основі двомірної системи координат, на якій представлено, як споживачі сприймають різні торгові марки (товари). Осі координат відповідають двом обраним для побудови карти областям конкуренції. Вибір областей конкуренції здійснюється в залежності від цілей аналізу - найчастіше використовуються найбільш важливі фактори для певного сегмента ринку.

Позиціонування передбачає складання функціональних карт, заснованих на складанні трьох видів карт:

Карта позиціонування товару

Карта споживчих переваг

Зведена карта

 

Карти сприйняття передбачають побудову графіка ставлення до товару.

При використанні цього методу споживачі відповідають на питання

стосовно товару, базуючись на власному досвіді його використання та своїй думці щодо того, яким він має бути. Відповіді наносяться на графік, результати використовуються для вдосконалення та розробки продукції [5, 302]. Розрізняють декілька видів карт

позиціонування. Залежно від розмірності – прості (розмірність дорівнює 2) та складні (розмірність більше 2). Залежно від труднощів методів побудови –побудовані на основі інтуїції та побудовані на основі статистичних методів.

Основні етапи розробки карти-схеми сприйняття:

· ідентифікація сукупності конкуруючих торгових марок;

· визначення переліку важливих атрибутів, якими споживачі керуються у виборі торгової марки;

· оцінка споживачами торгових марок;

· відображення позицій торгових марок на двомірній діаграмі.

Цілі позиц:

1.Допомогти потенційним споживачам виділити даний товар серед аналогів і дати йому перевагу серед придбання.

2.Цілі позиціонування направлені на визначення показників які характеризують реакцію споживачів на маркетингове зусилля фірми. ( відношення, сприйняття, залученість).

Багатовекторна карта позиціонування- це інструмент позиціонування товарів, призначений для наочного зображення близькості між товарами різних підприємств, з використанням декількох атрибутів позиціонування.

Переваги:

Зображення одразу декількох атрибутів позиціонування

Забезпечення більш широкого уявлення про підприємство,товар,марку

Обгрунтування позиціонування.

 


Date: 2016-07-05; view: 72; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.004 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию