Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Характеристика студента-практиканта

з об’єкта практики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ХАРАКТЕРИСТИКА

Студента-практиканта ____ курсу ФФВ групи _____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

який проходив педагогічну практику у середній школі № _____ міста _____________

з «___» _______ р. до «____» _______ р.

За період проходження практики студент(ка) _______________(прізвище, ім’я, по батькові) виявив (ла) себе дисциплінованим, організованим і працелюбним студентом. Постійно підвищував (ла) свою ділову кваліфікацію. Уроки фізичної культури проводив (ла) в молодших, середніх і старших класах цікаво і на високому методичному рівні. Брав (ла) активні участь в організації та проведенні шкільних змагань та фізкультурно-оздоровчих заходів. Користувався (лась) повагою серед учнів і педагогічного колективу школи. Виявив (ла) себе кваліфікованим спеціалістом, добре підготовленим як теоретично, так і практично.

Студент ____________________________________________обсяг програм практики

(прізвище, ім’я, по батькові)

Виконав повністю і вчасно. Оцінка за педагогічну практику : ____________________

 

 

Директор школи № _____ ___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Учитель фізичної культури ___________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Дата «____» ___________ р.


Форма 9

Паспорт об’єкта практики

Повна назва об’єкта практики ______________________________________

 

 

Адреса і телефон закладу, де проходите практику _____________________

____________________________________________________________________

Кількість і контингент тих, хто займається ___________________________

Основна група _______________________________________________________

Спеціальна медична група _____________________________________________

____________________________________________________________________

Кількість спеціалістів, які працюють на об’єкті практики _______________

із них мають спеціальну вищу освіту ________________________________

Режим роботи об’єкта практики ____________________________________

Основні напрями роботи __________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Об’єкти і споруди, використані у роботі:

 

Назва Рік забудови Площа З якою метою використовується
       
       
       
       
       

 

ДОДАТОК 1

Титульний лист оформлення навчальної обліково-звітної документації

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Факультет фізичного виховання та спорту

Кафедра олімпійського та професійного спорту

 

НАЗВА ДОКУМЕНТА

 

 

Студента ___курсу____ групи

факультету фізичного виховання

 

____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Миколаїв – 20 __

 

ДОДАТОК 2

Папка навчальної обліково-звітної документації

(титульний лист – назва документа)

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ

Обліку роботи, виконаної у період проходження

ВИРОБНИЧОЇ (безвідривної, навчальної) ПРАКТИКИ

з _____ по ______ 200 __ р.

у ______________________________________________________________

(назва об’єкта практики)

 

 

ДОДАТОК 4

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

Студента ____ курсу факультету фізичного виховання

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

Чому я обрав спеціальність «Фізичне виховання»?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

«___» ____________ 200 __ р. _____________________

(підпис студента)

 

 

ДОДАТОК 3

Зміст роботи практиканта

 

№ п/п Зміст роботи Термін виконання, тиждень Форма звіту
І. Ознайомлення з об’єктом практики
1.   2.   3. 4.   5.   6. Організаційно-методична настановна конференція з педагогічної практики Ознайомлення з історією та традиціями школи Знайомство з учителями фізкультури Ознайомлення з документами планування та обліку навчально-виховної роботи з фізичного виховання у школі Ознайомлення з матеріально-технічною базою школи Ознайомлення зі складом учнів закріплених класів та рівнем їхнього фізичного розвитку, фізичної підготовленості та стану здоров’я 1-й   1-й   1-й 1-й   1-й   1-й Індивідуальний план   Теж саме   Теж саме Теж саме   Теж саме     Теж саме
ІІ. Навчально-виховний та методична робота
1.     2.   3.   4.     5.   6. Відвідування уроків фізичної культури, які проводять учителі фізкультури Проведення уроків фізкультури помічником учителя фізкультури Самостійне проведення уроків фізкультури Складання індивідуального плану роботи на період проходження практики Складання педагогічних характеристик учнів закріплених класів (три класи) (молодший, середній, старший) Складання поурочного робочого плану на навчальний семестр (графічний) для учнів одного класу 1-й     1-й   2--й   1-й     1-й   2-й Індивідуальний план   Індивідуальний план     План-конспект     Індивідуальний план   Педагогічна характеристика фізичної підготовленості     Поурочний робочий план (графічний)

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації», - К., 1998. – 46 с.

2. Закон України «Про фізичну культуру і спорт». – К., 1994. – 22 с.

3. Левицкий В.В. Методология подготовки специалистов по оздоровительной физической культуре //Наука в олимпийском спорте: Спец. Выпуск. – К.: Олимпийская литература, 2000. – С. 89-96.

4. Жданова О. М. Управління фізичною культурою. – Львів,1996. – 127 с.

5. Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні. – К., 1996. – 26 с.

6. Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в Україні. – К., 1998. – 16 с.

7. Основы здоров’я и физическая культура/ А. Б. Качеров, В.Г. Арефьев. – К.: Просвіта, 2003. – 160 с.

8. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: «К.І.С.», 2003. – 296 с.

Додаткова

1. Савицкий П.Ф. Организация массовой физической культуры. – К., 1993. – 24 с.

2. Фоя В. Довільна система в галузі фізичної культури і спорту. Від теорії до практики. Проблеми та недоліки, шляхи виходу з кризи // Спортивна газета. – 2000. – 9,11 лютого.

 

 


Date: 2016-06-06; view: 2491; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2022 year. (0.011 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию