Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 2.9. Інститути громадянського суспільства і формування ідеології модернізації в Україні

Як називається система інститутів, які діють самостійно, без втручання держави? *Громадянське суспільство Інформаційне суспільство Цивілізоване суспільство Модернізоване суспільство
Що є основною передумовою процесу формування громадянського суспільства? Індивід, який має громадянські права і свободи Свобода підприємництва Наявність у суспільства прагнення злагоди, толерантності та взаємоповаги *Усе перераховане
В якій сфері модернізація реалізується через розширення індустріальних технологій, які базуються на використанні капіталу і наукового знання та розвитку ринкових відносин? *Економіці Соціальній сфері Культурній сфері Політиці
В якій сфері модернізація реалізується через послаблення застарілих типів соціальності та розширення сфери нових цілераціональних зв’язків? Економіці *Соціальній сфері Культурній сфері Політиці
В якій сфері модернізація реалізується через диференціацію духових систем і ціннісних орієнтацій та розвиток національної культури? Економіці Соціальній сфері *Культурній сфері Політиці
Що характеризує доіндустріальні форми соціальних відносин? Закритість соціальної та політичної стратифікації Слабка мобільність соціуму Схильність громадян до неформалізованих методів політичної активності *Усе перераховане
Якою повинна бути ідеологія модернізації? прагматичною раціональною інтегративною *Усі варіанти вірні
Хто з вітчизняних науковців досліджував роль інститутів громадянського суспільства у формуванні ідеології модернізації на сучасному етапі суспільного розвитку? І. Дзюбко І. Кресіна П. Шляхтун *Усі перераховані
Що визначається як система політичних, правових, духовних, етичних і філософських поглядів та ідей, в яких усвідомлюються та оцінюються ставлення людей до дійсності? *ідеологія концепція гіпотеза теорія
Як називають систему концептуально оформлених уявлень, ідей і поглядів на політичне життя, що віддзеркалює інтереси суб’єктів політики? *Політична ідеологія Політична концепція Політична гіпотеза Політична теорія
Яку функцію виконує ідеологія? когнітивну мобілізаційну мотиваційну *усі перераховані
Що відноситься до громадських організацій? Профспілки Творчі спілки Благодійні організації *Усі перераховані
Що нині здійснюють громадські організації в Україні? Благодійницьку діяльність Міжнародні зв’язки Наукову і просвітницьку роботу *Усе перераховане
Який фонд в Україні фінансує розробку цілої низки програм, спрямованих на створення громадянського суспільства? *«Відродження» «Ренесанс» «Братство» «Воскресіння»
Які організації в Україні не відносяться до громадських? *релігійні благодійні творчі професійні
На захисті яких традицій стоїть церква в Україні? моральних культурних історичних *усіх перерахованих
Як можна сьогодні назвати підприємницький прошарок в Україні, який має досить низький культурно-освітній рівень і не розуміє особливостей свого становища в суспільстві й обмежень, що впливають з цього, та своїх обов’язків? *Люмпен-бужуазія Люмпен-пролетаріат Маргінали-бізнесмени Олігархи-авантюристи
Яке завдання ставлять перед собою інститути громадянського суспільства? Проведення ідеологічної роботи Виховання населення Підняття політичної культури та свідомості громадян *Усі перераховані
Без якої стабілізації суспільства, модернізація в Україні неможлива? Політичної Соціально-економічної Правової *Усіх перерахованих
Який тип суспільства існує сьогодні в Україні? Аграрне Індустріальне Інформаційне *Перехідне до пост-індустріального

 


Date: 2016-05-25; view: 184; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2020 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию