Главная Случайная страницаПолезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика проведення занять

7.1. Вказати основні методи виробничого навчання, які потрібно застосовувати на заняттях по даній темі.

Дати коротке обґрунтування застосування цих методів

В умовах реформування системи освіти в Україні пошук відповіді на питання «Як навчати?», стає для майстрів виробничого навчання традиційним, постійно виводить на таку дидактичну категорію, як методи навчання.

Успіх виробничого навчання значною мірою залежить не тільки від правильного визначення його мети і змісту, а й від засобів досягнення цієї мети, тобто від методів навчання, які застосовуються майстром виробничого навчання у різних навчально-виробничих умовах. Тому завдання підвищення ефективності підготовки спеціалістів вимагає удосконалення змісту навчально-виробничого процесу, застосування різноманітних форм та методів проведення занять. Майстер виробничого навчання успішно та ефективно проводить заняття, формує у учнів необхідну професійну та особистісну компетентність при умові, якщо він сам володіє системою сучасних методів і прийомів навчання.

Методами виробничого навчання називаються – основні способи спільної діяльності майстра з учнями, завдяки яким учні оволодівають знаннями, вміннями та навичками, професійною майстерністю, розвивають творчі здібності, розумові і фізичні сили.

Методи виробничого навчання повинні відповідати наступним вимогам:

* підвищення ефективності навчально-виробничого процесу;

* проведення навчання на основі виробничої праці;

* доступність та посильність навчання, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів;

* міцність засвоєння професійних вмінь та навичок;

* виховний характер виробничого навчання;

* взаємозв’язок наочності з пізнавально-творчим та розвиваючим характером навчання;

* мотивація навчально-виробничої діяльності;

* стимулювання інтересу і потреби навчатися, спонукання до учіння.

Методи виробничого навчання класифікують в залежності від джерел інформації, на основі якої відображаються знання, вміння та навички, а також на характери та відношенні діяльності майстра виробничого навчання і учнів. Основним джерелом інформації у навчально-виробничому процесі є – слово, чуттєвий образ та практична діяльність.Відповідно цьому методи виробничого навчання поділяються на групи: словесні; наочні; практичні.

При проведенні занять з виробничого навчання застосовуються наступні методи: пояснення, розповідь, бесіда-опитування, метод показу трудових прийомів, демонстрація наочних посібників, документація письмового інструктування.

Методи перевірки вмінь, знань і навиків.

1. Поточні спостереження майстра - під час поточного інструктажу.

2. Усне та письмове опитування, застосовується під час вступного інструктажу.

3. Усне опитування для перевірки засвоєння навчального матеріалу, а саме перевірка засвоєння знань з будови та особливостей приладів запалювання, інструменту, пристроїв; техніки безпеки та пожежної безпеки при виконанні виробничих завдань.

Прийнято виділяти такі функції інструктування:

1. розкриття змісту наступних дій мети, завдання, умов, засоби, результати дії;

2. розкриття способу виконання окремих елементів того, що треба зробити;

3. вказати на послідовність дій при розкритті певного засобу;

4. розкриття правила техніки безпеки та пожежної безпеки при виконанні виробничих завдань, організації робочого місця слюсаря з ремонту автомобіля;

5. вказівки щодо контролю за вірністю виконання трудових дії.

Заняття в навчальних майстернях проводяться фронтально - вся група одночасно вивчає один і той же навчальний матеріал, виконує однакові навчально-виробничі завдання, кожен учень забезпечується робочим місцем, інструментом, пристроями, навчальним матеріалом і таке інш.
Date: 2016-05-23; view: 823; Нарушение авторских правmydocx.ru - 2015-2021 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию