Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Iіі. Джерела трудового права України

НОРМАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ:

1. Конституція України

2. Кодекс законів про працю України.

3. Закон України “Про колективні договори і угоди” від 01.07.1993р. // Відомості Верховної Ради України.- 1993. - №36.

4. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини від 4.11.1950 р., ратифікована 17.07.97 р. // Офіційний вісник України. – № 13. – 1998.

5. Конвенція №29 "Про примусову або обов'язкову працю" //Відомості Верховної Ради України. -1956.-№5.-Ст.415.

6. Конвенція № 29 Міжнародної Організації праці про примусову чи обов’язкову працю від 10 червня 1930 року // Міжнародне законодавство про охорону праці. – 1997. – Т.1.

7. Конвенції МОП № 105 “Про скасування примусової праці” 1957р.

8. Конвенція Міжнародної Організації праці про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця №158 (1982 р.) // Міжнародне законодавство про охорону праці: Конвенції та рекомендації Міжнародної організації праці // Людина і праця. - 1994. – №4.

9. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб‘єднаннями на 2010-2012 роки // Укладена 19 квітня 2004 р.

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 р. “Про практику розгляду судами трудових спорів” – “Урядовий кур’єр”, 21.01.1993 р.

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. “Про практику застосування законодавства про оплату праці.”

12. Рішення Конституційного Суду України від 29.10.98р. (справа про профспілку, що діє на підприємстві) // Офіційний вісник України, 1998, №45.

13. Рішення Конституційного Суду України від 9.07.1998 (справа про тлумачення терміну “законодавство”) // Офіційний вісник України, 1998, № 32, ст.. 1209.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бару М. Правове регулювання трудових відносин: закон, мораль, справедливість. // Право України. – 1998. – №2.

 1. Бару М.И. Унификация и дифференциация норм трудового права. // Советское государство и право. – 1971. – № 10.
 2. Бурак В.Я., Кондратьєв Р.І. Роль локальних норм у диференціації правового регулювання трудових відносин. // Проблеми державотворення в Україні. – Випуск 31. – 1994. – С. 62.
 3. Вишновецька С. Види норм трудового права. // Науковий Вісник Чернівецького університету. – Випуск 18. – С. 60.
 4. Гетьманцева Н.Д. Конвенції та рекомендації міжнародної організації як міжнародні договори про працю. // Держава і право. – Спецвипуск. – 2003.
 5. Гришковец А.А. Проблемы соотношения норм административного и трудового права при регулировании отношений в сфере государственной службы. // Государство и право. – 2002. – № 12. – С. 11-24.
 6. Жоравович Д. Вплив міжнародних норм про працю на вітчизняне трудове право. // Право України. – 2001. – № 3. – С. 69.

8. Зуб І. Правове становище працівника в умовах переходу на ринкову економіку. – Радянське право, 1991, №4.9. Карпенко Д., Хуторян М. Особлива частина проекту Кодексу України про працю потребує удосконалення. // Право України. – 1998. – №6.

10. Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование. Л.1973.

11. Кондратьев Р.И. Сочетание централизованого и локального правового регулирования трудовых отношений. Львов. 1977. С.34-43.

 1. Костюк В. Міжнародні акти як джерело трудового права. // Право України. – 1999. – № 11. – С. 97.
 2. Лившиц Р.З. Трудовое законодательство: поиск концепций. // Советское государство и право. – 1990. – № 7. – С. 47-56.

14. Пилипенко П.Д. Проблеми теорії трудового права. К.1999.

15. Стичинський Б.С., Зуб І.В, Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю. К., А.С.К., 2000.

 1. Шумляєва І.Д. Щодо відповідності законодавства України міжнародно-правовим актам в галузі трудового права (деякі аспекти). // Держава і право. – Спецвипуск. – С. 381.
 2. Ярошенко О. Конституція України – основна засада регулювання трудових відносин. // Вісник Академії правових наук України. – № 28. – С. 75.
 3. Ярошенко О. Щодо природи локальних нормативно-правових актів у сфері трудового права. // Вісник Академії правових наук України. – № 37. – С. 131.
 4. Ярошенко О.М. До питання про співвідношення норм міжнародного і національного трудового права. // Право і безпека. – 2004. – Т. 3 № 2. – С.192-195.

Date: 2016-05-17; view: 184; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.005 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию