Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимір вмісту О2 у повітрі, що вдихається

Метод виміру парамагнетичний аналіз потоку
Діапазон виміру 0...100%
Час визначення < 430 мс
Похибка > 2 об. %, 1,5 мм рт.ст.
Графічний дисплей Кожен вдих, швидкість кривої: 6.25мм/с
Числова індикація: значення параметра у фазі вдиху і наприкінці видиху
Тривоги О2 у фазі вдоху (FiО2): встановлюється користувачем: верхня межа тривоги: FiО2 OFF і 18...99% (встановлено виробником OFF): нижня межа тривоги: FiО2 18...100% (встановлено виробником 18%)

 

4.10 Загальні дані

 

- 9" зелений монохромний дисплей;

- Роздільна здатність 1024 х 256 пікселів;

- Годинник;

- Робоча температура 10 - 35°С;

- Температура зберігання - 5 - 50°С;

Необхідні параметри електромережі: 110/115/220/240 В, 50/60 Гц, 120 Вт, 600 мА при 220 В

Габарити: СН моделі 330 x 330 x 210 мм, вага 12 кг;
CG моделі 340 х 381 х 210 мм, вага 14 кг.

 


5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

5.1 Уважно ознайомтесь з інструкцією та запам'ятайте функціональні клавіші CARDIOCAP II, приведені нижче.

5.2 Ввімкніть CARDIOCAP II в мережу 220В, 50 Гц.

5.3 Для реєстрації ЕКГ:

5. 3.1 Підключіть кабель відведень до відповідного роз'єму.

Дроти кабелю відведень під'єднайте до електродів ЕКГ наступним чином:

R - червоний - на праву руку;

L - жовтий - на ліву руку;

F-зелений-на ліву ногу;

N - чорний - на праву ногу;

С - білий - на грудну клітину.

5.3.2 Електроди накладіть на пацієнта, змастивши їх електродною пастою. Підключіть відведення в залежності від реєстрації ЕКГ.

5.3.3 Натисніть кнопку ECG для початку реєстрації.

5. 3.4 За допомогою цієї ж кнопки налаштуйте калібровочний сигнал „1 mV" та швидкість променя (швидко 25 мм/с, повільно 12,5 мм/с).

5.3.5 Використовуючи функціональні клавіші, зафіксуйте зображення кривої ЕКГ та розшифруйте його.

5.3.6 При необхідності за допомогою клавіші SETUP змініть граничні межі звукового сигналу тривоги5. 4. Для виміру пульсу

5. 4.1 Не від'єднуючи кабелю відведень для ЕКГ, натисніть клавішу PLETH.

У верхньому лівому кутку монітора з'явиться значення пульсу.

5.5 Для вимірунеінвазивного тиску:

5.5.1 Під'єднайте кабель манжети до відповідного роз'єму.

5.5.2 Надіньте спеціальну манжету на пацієнта.

5.5.3Натисніть кнопку NIBP для вибору автоматичного способу виміру тиску.

5.5.4 Манжета почне автоматично накачуватись, коли ви натиснете INFLATE DEFLAT. Натиснувши цю кнопку вдруге, ви спустите манжету.

5.5.5 За допомогою кнопки NIBP ви можете вибрати цикли виміру тиску.

5.5.6 При необхідності за допомогою клавіші SETUP змініть граничні межі звукового сигналу тривоги.

5. 6. Для контролю дихальних газів

5.6.1 Вимкніть живлення пристрою і під'єднайте до відповідного роз'єму кабель трубки для дослідження газів.

5. 6.2 Увімкніть живлення.

5.6.3Натисніть CO2 O2 N2O і встановіть 0 для початку виміру.

5.6.4 Цією ж клавішею і функціональними клавішами 1-3 обирайте газ, який хочете виміряти (СО2, О2, N2О).

5.6.5 Для виводу на монітор результатів виміру та газових кривих використайте клавішу Return to monitor.

 

6. ІНСТРУКЦІЯ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ КЛАВІШІ CARDIOCAP II

ЕКГ контроль

Натисніть ECGдля настройки:

- розміру (калібрування) ЕКГ сигналу (1 mv), в лівому куті каналу ЕКГ вказується збільшення кривої ЕКГ.

- швидкості променя: (швидко 25 мм/с, повільно 12,5 мм/с).

- звукового сигналу серцебиття.

! Поки кабель відведень не буде підключений до монітору на екрані буде виведено повідомлення "Leads off".

! На моніторі ви будете бачити подвійне зображення ЕКГ сигналу, якщо до відповідного роз'єму не будуть підключені ведучі кабелі для контролю за іншими параметрами.

 

6.2.Плетизмографічний пульс

Натисніть PLETH для настройки амплітуди плетизмографічного пульсу.

 

6.3. Інвазивний кров'яний тиск

Натисніть PLETH для:

- виставлення нуля ,

- вибору рекомендованих величин (100, 50, 25) ,

- ввімкнення систолічного сигналу,

- калібрування.

Увага!

1. Точно дотримуйтесь інструкції до перетворювача пристрою.

2. Завжди анулюйте результати попереднього виміру перед початком обстеження нового пацієнта.

3. З'єднуйте кабель перетворювача з монітором.

4. Розташуйте перетворювач справа від монітору і,відкривши кран, дайте вільний доступ кімнатному повітрю. Після цього обнуліть результати таким чином:

Натисніть PLETH для встановлення 0.

 

6.4Внесення змін

 

Вибір параметрів

Меню з'являється, якщо перетворювач приєднаний і працює.

Змінити параметри, або перейти до наступного меню, за допомогою клавіш 1-4

Натисніть для повернення до зображення контрольованих параметрів на моніторі.

Увага!

! Функція Return to monitor з’являється автоматично після закінчення регулювання функцій меню, або через 60 секунд після останнього доторкання до клавіатури.! Прямокутна рамка, відображена в деяких режимах меню, вказує на активну
в даний час функцію.

Установки

Натисніть SETUP для установки:

- рівня гучності для звукового сигналу або для QRS індикації ,

- границь для включення сигнала тривоги,

- температурної шкали ( Цельсія або Фаренгейта),

- таймера та годинника.

 

6.6 „Гарячі" функціональні клавіші

FREEZE - „заморозити„ (зафіксувати дисплей на 10 секунд). Відміна функції здійснюється повторним натисканням клавіші.

TREND - „прокрутка" за 60 секунд, записаних на протязі 2-х годин, даних. Відміна функції здійснюється повторним натисканням клавіші.

MARK RESET - Виділений об'єкт зберігає у пам'яті підключеного
запам'ятовуючого пристрою або виводить на друк підключеного принтера. Неперервне натискання на протязі 5 секунд очищує пам'ять та встановлені границі звукових сигналів.

ALARMS ON/OFF - вимикає/вмикає усі звукові сигнали крім сигналів рівняО2 та асистолії.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 

1.Які функціональні можливості монітору CARDIOCAPII і де він використовується?

2.Які блоки входять до складу CARDIOCAPII ?

3.Що забезпечує пульсоксиметрія моніторів CARDIOCAPII ?

4.Які параметри стану пацієнта можна спостерігати на моніторі?

5.Які датчики використовуються у комплексі?

6.Поясніть фізичну сутність електрокардіоскопії?

7.Що являє собою кабель пацієнта?

8.Які типи електродів використовуються в електрокардіографії?

9.Поясніть, на онові яких принципів працюють датчики:

пульсоксиметріїї, вмісту СО2, О2, N2?

10.За допомогою яких датчиків вимірюється артеріальний тиск в комплексі CARDIOCAPII ?

11.Що таке сатурація крові ?

12. Поясніть принцип роботи трансмісійного датчика ?

13.Поясніть принцип роботи транскутанного датчика?

14.Як обчислюється рівень сатурації?

 

ЛІТЕРАТУРА

 

 

1. Мониторное оборудование для анестезии фирмы DATEX. Каталог фирмы DATEX,1994 г.

2. CARDIOCAP II. Мониторы для индукции, анестезии и послеоперационной реанимации. Каталог фирмы DATEX;1993 г.

3. Микрокомпьютерные медицинские системы / Под ред. У.Томпкинса, Дж.Уэбстера. - М.: Мир, 1983. - 541 с.

 

 

 

 

 

 


Date: 2016-05-13; view: 80; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.031 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию