Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать неотразимый комплимент Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?

Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правове становище підприємств та їх об’єднань

Домінуюче місце серед суб’єктів господарювання належить підприємствам. Це зумовлено особливими економічними і соціальними функціями підприємства в економічній системі, а саме функціями товаровиробника, який задовольняє суспільні потреби у продукції, роботах, послугах.

Студентам при підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на те, що поняття „підприємство” є узагальнюючим. Воно, по-перше, визначає підприємства як суб’єкти господарського права стосовно всіх форм і видів власності в Україні (організаційні форми і види підприємств). По-друге, це поняття є загально галузевим, тобто взагалі визначає промислові (фабрики, заводи, шахти), будівельні, транспортні, сільськогосподарські, торговельні та інші підприємства.

Основні положення стосовно поняття, видів та діяльності підприємств містяться у Господарському кодексі України. Тому студенти, розглянувши положення вказаного нормативного акту, повинні засвоїти поняття, види підприємств та структуру управління підприємством.

Також, при підготовці до семінарського заняття студенти повинні звернути увагу на те, що для того щоб успішно працювати в умовах ринкової економіки підприємства можуть об’єднуватися. Таке об’єднання підприємств може бути пов’язано зі створенням юридичної особи (господарські об’єднання) та не пов’язаним зі створенням юридичної особи (ПФГ).

Окрім вказаного студенти повинні знати поняття „асоційовані підприємства” та „холдингові компанії” і порядок їх діяльності.

Також необхідно розглянути управління об’єднанням підприємств.

Основні питання:

1. Поняття підприємства як організаційної форми господарювання його види та організаційні форми.

2. Поняття та ознаки приватного підприємства.

3. Поняття та ознаки комунального підприємства.

4. Поняття та ознаки державного підприємства. Правове становище казенного підприємства.

5. Підприємство, що діє на колективній формі власності.

6. Організаційна структура та порядок управління підприємством.

7. Поняття та види об’єднань підприємств.

8. Управління об’єднанням підприємств.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке підприємство?

2. Які існують види підприємств?

3. У чому полягає різниця між унітарним та корпоративним підприємством?

4. Що таке приватне підприємство?

5. В чому полягає специфіка казенного підприємства?

6. Дайте визначення та назвіть види об’єднань підприємств.

7. Які установчі документи необхідні господарському об’єднанню?

8. Порівняйте правовий статус консорціуму та концерну.

9. Що таке холдингова компанія?

10. Які відносини виникають між холдинговою компанією та дочірнім підприємством?

11. Визначить поняття та назвіть особливості Промислово-фінансової групи.

12. Який порядок створення ПФГ?

13. У чому полягають відмінності ПФГ та господарського об’єднання?


Date: 2016-01-20; view: 143; Нарушение авторских прав

mydocx.ru - 2015-2019 year. (0.008 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию